Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
97881 Họ tên: Nguyễn Thành Hiệu
Ngày sinh: 14/02/1969
CMND: 340772968
Trình độ chuyên môn: Đại học - Thủy công đồng bằng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00021296 Quản lý dự án xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 15/05/2025
DOT-00021296 Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III 15/05/2025
97882 Họ tên: Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 14/11/1978
CMND: 341726790
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00021293 Định giá xây dựng II 06/09/2024
DOT-00021293 Định giá xây dựng II 06/09/2024
97883 Họ tên: Lê Thanh Bạch
Ngày sinh: 02/03/1967
CMND: 026010748
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DOT-00021292 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/06/2025
DOT-00021292 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp, thoát nước) III 19/06/2025
97884 Họ tên: Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 01/05/1990
CMND: 173085655
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00021290 Định giá xây dựng II 21/02/2024
97885 Họ tên: Phạm Hữu Chung
Ngày sinh: 02/02/1981
CMND: 172348232
Trình độ chuyên môn: Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00021288 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 10/03/2026
97886 Họ tên: Lê Thị Hồng
Ngày sinh: 29/08/1991
CMND: 173780814
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THH-00021286 Định giá xây dụng III 06/11/2025
97887 Họ tên: Bùi Ngọc Đích
Ngày sinh: 23/11/1977
CMND: 145430378
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021274 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn I 19/07/2023
BXD-00021274 Giám sát thi công xây dựng trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (đê điều) I 19/07/2023
97888 Họ tên: Nguyễn Hữu Vĩ
Ngày sinh: 04/01/1982
CMND: 201725605
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021266 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 25/06/2024
BXD-00021266 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn I 26/03/2024
97889 Họ tên: Phạm Minh Quang
Ngày sinh: 06/02/1982
CMND: 205174326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021265 Khảo sát địa hình I 26/03/2024
97890 Họ tên: Mai Hùng Cường
Ngày sinh: 15/07/1987
CMND: 205236452
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00021264 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 31/12/2025
HCM-00021264 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước; thoát nước; cây xanh; chiếu sáng công cộng; thông tin, truyền thông) III 31/12/2025
97891 Họ tên: Đặng Xuân Sơn Trà
Ngày sinh: 25/10/1986
CMND: 201528840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021253 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/10/2025
KTE-00021253 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 28/04/2027
97892 Họ tên: Nguyễn Đỗ Thành Sơn
Ngày sinh: 25/05/1981
CMND: 201469867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021248 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/05/2024
BXD-00021248 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/06/2025
97893 Họ tên: Phạm Thủy
Ngày sinh: 02/03/1983
CMND: 201761066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021240 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 14/09/2023
97894 Họ tên: Lê Văn Sinh
Ngày sinh: 26/09/1966
CMND: 201047442
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021231 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) I 25/05/2023
97895 Họ tên: Trần Văn Thành
Ngày sinh: 15/07/1979
CMND: 201685194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021230 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 25/05/2023
97896 Họ tên: Võ Quốc Thìn
Ngày sinh: 19/11/1976
CMND: 201642986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021228 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) I 25/05/2023
97897 Họ tên: Nguyễn Đức Nam
Ngày sinh: 12/03/1979
CMND: 201639932
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DNA-00021227 Quản lý dự án công trình Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Dân dụng II 31/12/2026
97898 Họ tên: Đinh Văn Mai
Ngày sinh: 21/11/1986
CMND: 201515183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021225 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
97899 Họ tên: Hồ Tuân
Ngày sinh: 23/02/1982
CMND: 205104998
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021223 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
97900 Họ tên: Võ Thanh Sơn
Ngày sinh: 19/09/1983
CMND: 205072176
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt - điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00021222 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn