Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Lê Ngọc Anh
Ngày sinh: 05/03/1993
CMND: 173843373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121056 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 19/07/2026
HTV-00121056 Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II 19/07/2026
82 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 27/01/1993
Thẻ căn cước: 035193002031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121055 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 19/07/2026
HTV-00121055 Định giá xây dựng III 19/07/2026
83 Họ tên: Bùi Quốc Huy
Ngày sinh: 25/08/1994
CMND: 184133534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121054 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 19/07/2026
HTV-00121054 Định giá xây dựng III 19/07/2026
84 Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày sinh: 22/09/1997
Thẻ căn cước: 001097014186
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121053 Định giá xây dựng III 19/07/2026
85 Họ tên: Vũ Văn Thương
Ngày sinh: 25/09/1996
CMND: 122164735
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121052 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 19/07/2026
HTV-00121052 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
86 Họ tên: Lưu Hoài Nam
Ngày sinh: 18/04/1981
CMND: 023574437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa, cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121051 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
87 Họ tên: Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 19/08/1987
CMND: 271953333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành công nghệ Nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121050 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
88 Họ tên: Trần Huy Cương
Ngày sinh: 02/01/1976
CMND: 090829816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121049 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
89 Họ tên: Nguyễn Tấn Độ
Ngày sinh: 21/05/1982
CMND: 211715515
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121048 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
90 Họ tên: Trần Văn Xuân
Ngày sinh: 06/12/1992
CMND: 025116641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử - hệ thống năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121047 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
HTV-00121047 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
91 Họ tên: Nguyễn Phú Cường
Ngày sinh: 24/03/1995
Thẻ căn cước: 033095000220
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121046 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
HTV-00121046 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
92 Họ tên: Nguyễn Hải Anh
Ngày sinh: 17/10/1989
CMND: 273243835
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121045 Định giá xây dựng III 19/07/2026
93 Họ tên: Phạm Quang Minh
Ngày sinh: 31/10/1980
CMND: 273607868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121044 Định giá xây dựng III 19/07/2026
94 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày sinh: 19/12/1977
Thẻ căn cước: 044077000084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121043 Định giá xây dựng III 19/07/2026
95 Họ tên: Nguyễn Duy Huân
Ngày sinh: 15/11/1990
Thẻ căn cước: 001090036876
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121042 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
96 Họ tên: Nguyễn Trọng Khâm
Ngày sinh: 25/08/1982
Thẻ căn cước: 040082000246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu hầm ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121041 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II 19/07/2026
97 Họ tên: Hoa Văn Cảnh
Ngày sinh: 09/05/1951
CMND: 011280845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tín hiệu – ngành điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121040 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
98 Họ tên: Cao Tiến Ngợi
Ngày sinh: 10/03/1982
Thẻ căn cước: 033082002507
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tín hiệu giao thông vận tải – ngành điều khiển học kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121039 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
99 Họ tên: Lâm Vương Hùng
Ngày sinh: 05/09/1996
CMND: 145686340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121038 Định giá xây dựng III 19/07/2026
100 Họ tên: Trương Mạnh Tiến
Ngày sinh: 01/05/1984
Thẻ căn cước: 035084000208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện ngành điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121037 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn