Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Bảo Toàn
Ngày sinh: 03/08/1976
CMND: 220958881
Trình độ chuyên môn: KS Thủy lợi - Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116883 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi III 02/04/2026
82 Họ tên: Đặng Tấn Đồng
Ngày sinh: 20/10/1994
CMND: 221376424
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116882 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường bộ III 02/04/2026
83 Họ tên: Bùi Đức Khiêm
Ngày sinh: 12/04/1992
CMND: 221323878
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116881 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 02/04/2026
84 Họ tên: Phan Trọng Lợi
Ngày sinh: 20/11/1986
CMND: 221166214
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116880 Giám sát công tác xây dựng công trình Đường bộ III 02/04/2026
85 Họ tên: Lê Hữu Nhật
Ngày sinh: 03/11/1976
CMND: 221412347
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116879 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
86 Họ tên: Nguyễn Minh Định
Ngày sinh: 10/06/1981
CMND: 221060332
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116878 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
87 Họ tên: Hà Văn Hào
Ngày sinh: 01/03/1985
CMND: 221400017
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116877 Khảo sát Địa chất công trình III 02/04/2026
88 Họ tên: Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 28/09/1961
CMND: 220994732
Trình độ chuyên môn: KS Địa chất công trình - Địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116876 Khảo sát Địa chất công trình II 02/04/2026
89 Họ tên: Phan Trọng Nhơn
Ngày sinh: 27/10/1979
CMND: 220972642
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116875 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 02/04/2026
90 Họ tên: Hồ Chí Tâm Đắc
Ngày sinh: 21/11/1983
CMND: 221123580
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116874 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 02/04/2026
91 Họ tên: Nguyễn Ngọc Lực
Ngày sinh: 16/04/1974
CMND: 220963243
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116873 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 02/04/2026
PHY-00116873 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 02/04/2026
92 Họ tên: Nguyễn Tường Phú
Ngày sinh: 03/07/1985
CMND: 221151728
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116872 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 02/04/2026
PHY-00116872 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 02/04/2026
93 Họ tên: Lê Đình Toản
Ngày sinh: 12/05/1979
CMND: 221126171
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116871 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 02/04/2026
PHY-00116871 Giám sát công tác xây dựng công trình: Chiếu sáng công cộng III 02/04/2026
94 Họ tên: Phạm Xuân Tới
Ngày sinh: 02/12/1983
CMND: 221120455
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116870 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 02/04/2026
PHY-00116870 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp III 02/04/2026
95 Họ tên: Ngô Nguyễn Nhu
Ngày sinh: 19/05/1995
CMND: 215329568
Trình độ chuyên môn: CĐ công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116869 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 02/04/2026
96 Họ tên: Nguyễn Bằng Nguyễn
Ngày sinh: 20/12/1988
CMND: 221212963
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116868 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 02/04/2026
PHY-00116868 Giám sát công tác xây dựng công trình Chiếu sáng công cộng, Đường dây & trạm biến áp III 02/04/2026
97 Họ tên: Huỳnh Văn Công
Ngày sinh: 20/04/1992
CMND: 221335438
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116867 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
PHY-00116867 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
98 Họ tên: Nguyễn Quang Tuệ
Ngày sinh: 02/02/1989
CMND: 221239098
Trình độ chuyên môn: KSXD Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116866 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
PHY-00116866 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, Đường bộ III 02/04/2026
99 Họ tên: Hồ Văn Thống
Ngày sinh: 17/01/1976
CMND: 221232449
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật Thủy lợi; KS xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116865 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 02/04/2026
PHY-00116865 Định giá xây dựng III 02/04/2026
100 Họ tên: Nguyễn Quang Ngân
Ngày sinh: 16/02/1994
CMND: 225480606
Trình độ chuyên môn: KS tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116864 Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi III 02/04/2026
PHY-00116864 Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi III 02/04/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn