Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Lê Minh Hiếu
Ngày sinh: 01/06/1986
CMND: 197170814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094456 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 02/07/2025
82 Họ tên: Hoàng Hữu Quang Tuấn
Ngày sinh: 11/11/1979
CMND: 197056149
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094455 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
QTR-00094455 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
83 Họ tên: Nguyễn Đức Nguyên
Ngày sinh: 01/11/1978
CMND: 197097575
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094454 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/07/2025
84 Họ tên: Nguyễn Đăng Hoàng
Ngày sinh: 12/04/1986
CMND: 197185440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094453 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
QTR-00094453 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
85 Họ tên: Hồ Văn Chính
Ngày sinh: 01/09/1993
CMND: 197309777
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094452 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
86 Họ tên: Nguyễn Văn Nam Hải
Ngày sinh: 07/10/1973
CMND: 197004492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094451 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
87 Họ tên: Lê Đại Nghĩa
Ngày sinh: 01/08/1982
CMND: 197084912
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094450 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094450 Khảo sát địa chất công trình II 02/07/2025
88 Họ tên: Trần Lê Hoàn
Ngày sinh: 07/07/1974
CMND: 197046074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094449 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, sân bãi để xe) II 02/07/2025
QTR-00094449 Thiết kế công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
89 Họ tên: Nguyễn Phước Dũng
Ngày sinh: 05/10/1992
CMND: 197244679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094448 Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, sân bãi để xe) III 02/07/2025
QTR-00094448 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
90 Họ tên: Hồ Sỹ Minh
Ngày sinh: 15/01/1990
CMND: 197196061
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094447 Thiết kế cấp, thoát nước công trình III 02/07/2025
QTR-00094447 Thiết kế công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
91 Họ tên: Phan Văn Anh
Ngày sinh: 24/03/1982
CMND: 197122705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094446 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 02/07/2025
QTR-00094446 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ II 02/07/2025
92 Họ tên: Nguyễn Ngọc Phong
Ngày sinh: 15/04/1992
CMND: 197301090
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094445 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 02/07/2025
QTR-00094445 Thiết kế cấp, thoát nước công trình III 02/07/2025
93 Họ tên: Trần Bình Trọng
Ngày sinh: 12/01/1960
CMND: 197239821
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094444 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) III 02/07/2025
QTR-00094444 Thiết kế cấp, thoát nước công trình III 02/07/2025
94 Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 13/03/1980
CMND: 197092407
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094443 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
QTR-00094443 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn II 02/07/2025
95 Họ tên: Hoàng Minh Trọng
Ngày sinh: 05/12/1975
CMND: 197079839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094442 Khảo sát địa hình công trình II 02/07/2025
96 Họ tên: Nguyễn Xuân Chiến
Ngày sinh: 06/06/1981
CMND: 197057006
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094441 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn III 02/07/2025
97 Họ tên: Lê Thành Đạt
Ngày sinh: 26/02/1995
CMND: 197315547
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094440 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
98 Họ tên: Lê Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 15/02/1985
CMND: 197183302
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094439 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
99 Họ tên: Nguyễn Huy Hiệu
Ngày sinh: 21/01/1992
CMND: 197265209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094438 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 02/07/2025
100 Họ tên: Đặng Văn Hưng
Ngày sinh: 15/05/1992
CMND: 197293199
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094437 Thiết kế kiến trúc công trình III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn