Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 11/10/1974
CMND: 011829923
Trình độ chuyên môn: Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083588 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
82 Họ tên: Phạm Đức Cường
Ngày sinh: 08/12/1979
CMND: 100711323
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083587 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083587 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
83 Họ tên: Lê Quý Khang
Ngày sinh: 03/11/1977
CMND: 100644092
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083586 Định giá xây dựng III 16/01/2025
84 Họ tên: Nguyễn Vũ Khánh Linh
Ngày sinh: 14/02/1994
Thẻ căn cước: 022194001250
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083585 Định giá xây dựng III 16/01/2025
85 Họ tên: Phan Thanh Tùng
Ngày sinh: 29/03/1974
CMND: 100616929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vận tải đường sắt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083584 Định giá xây dựng II 16/01/2025
86 Họ tên: Nguyễn Quang Vinh
Ngày sinh: 21/02/1971
Thẻ căn cước: 022071000485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường ô tô
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083583 Thiết kế Công trình Giao thông II 16/01/2025
87 Họ tên: Vũ Đức Thịnh
Ngày sinh: 07/04/1992
Thẻ căn cước: 030092000055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083582 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
88 Họ tên: Bùi Văn Đạt
Ngày sinh: 20/02/1990
Thẻ căn cước: 036090005937
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083581 Định giá xây dựng III 16/01/2025
QNI-00083581 Quản lý dự án III 16/01/2025
89 Họ tên: Đồng Thanh Duy
Ngày sinh: 05/08/1989
Thẻ căn cước: 022089005146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083580 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
90 Họ tên: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày sinh: 05/01/1980
Thẻ căn cước: 022080003620
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083579 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 16/01/2025
91 Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Ngày sinh: 20/12/1979
CMND: 100689021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện - Điện tử công suất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083578 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083578 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
92 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 20/08/1991
CMND: 101089636
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083577 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
93 Họ tên: Đỗ Văn Tuấn
Ngày sinh: 26/08/1989
Thẻ căn cước: 031089002657
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083576 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
94 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 19/06/1991
CMND: 151838978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083575 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/01/2025
QNI-00083575 Giám sát Công trình Giao thông III 16/01/2025
95 Họ tên: Phan Thị Thu Trang
Ngày sinh: 25/06/1985
CMND: 100817098
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00083574 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 16/01/2025
96 Họ tên: Nguyễn Thọ Viên
Ngày sinh: 13/11/1992
CMND: 173778546
Trình độ chuyên môn: Đại học - xây dựng công trình Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083520 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 17/01/2025
97 Họ tên: Nguyễn Hạnh
Ngày sinh: 15/10/1987
CMND: 245017827
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083519 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 17/01/2025
98 Họ tên: Đào Ngọc Sang
Ngày sinh: 20/04/1985
CMND: 212288459
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng càu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083518 khảo sát địa hình III 17/01/2025
99 Họ tên: Nguyễn Thành Long
Ngày sinh: 15/05/1973
CMND: 245289782
Trình độ chuyên môn: Đại học - Công trình Thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083517 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 17/01/2025
DAN-00083517 Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 17/01/2025
100 Họ tên: Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 14/12/1992
CMND: 174011747
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật thủy điện - năng lượng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083516 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 17/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn