Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Trương Việt Sơn
Ngày sinh: 07/03/1976
CMND: 013475850
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077992 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
82 Họ tên: Vũ Đức Học
Ngày sinh: 05/05/1992
CMND: 163091628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077991 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
83 Họ tên: Trịnh Hữu Tiến
Ngày sinh: 02/01/1990
Thẻ căn cước: 001090031239
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077990 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
84 Họ tên: Dương Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 04/12/1971
CMND: 012992962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077989 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
85 Họ tên: Trần Thùy Linh
Ngày sinh: 01/12/1991
CMND: 186927997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077988 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
86 Họ tên: Bùi Trung Hiếu
Ngày sinh: 12/11/1991
Thẻ căn cước: 001091028272
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077987 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
87 Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 26/10/1987
Thẻ căn cước: 042087000474
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077986 Khảo sát địa chất công trình III 13/11/2024
88 Họ tên: Vũ Xuân Nguyện
Ngày sinh: 14/10/1993
Thẻ căn cước: 034093009336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật trắc địa bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077985 Khảo sát địa hình III 13/11/2024
89 Họ tên: Nguyễn Tiến Lâm
Ngày sinh: 26/12/1989
CMND: 125297489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077984 Khảo sát địa hình III 13/11/2024
90 Họ tên: Lê Thanh Nguyên
Ngày sinh: 26/11/1984
CMND: 012212004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077983 Khảo sát địa hình III 13/11/2024
91 Họ tên: Trần Đại Nam
Ngày sinh: 04/07/1993
CMND: 174048426
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077982 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
92 Họ tên: Nguyễn Xuân Thành
Ngày sinh: 05/10/1992
CMND: 142659326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077981 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
93 Họ tên: Doãn Thị Duyên
Ngày sinh: 01/03/1992
CMND: 163219394
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077980 Định giá xây dựng III 13/11/2024
94 Họ tên: Doãn Văn Tân
Ngày sinh: 17/11/1992
Thẻ căn cước: 036092000911
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077979 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
95 Họ tên: Trịnh Thái Học
Ngày sinh: 05/01/1992
CMND: 163210433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077978 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
96 Họ tên: Bùi Đức Thịnh
Ngày sinh: 22/09/1990
CMND: 186698239
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077977 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 13/11/2024
97 Họ tên: Khổng Trọng Tú
Ngày sinh: 27/05/1993
Thẻ căn cước: 026093002173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077976 Thiết kế xây dựng công trình giao thông III 13/11/2024
98 Họ tên: Đặng Ngọc Phú
Ngày sinh: 24/04/1991
CMND: 186944390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077975 Định giá xây dựng III 13/11/2024
99 Họ tên: Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 04/12/1989
CMND: 060767329
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077974 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
100 Họ tên: Vũ Minh Đức
Ngày sinh: 13/12/1990
CMND: 132090238
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077973 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn