Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Tuấn Nam
Ngày sinh: 30/03/1988
Thẻ căn cước: 025******449
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật ĐK và TĐH
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174657 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
82 Họ tên: Nguyễn Xuân Quý
Ngày sinh: 30/10/1977
Thẻ căn cước: 001******845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174656 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
83 Họ tên: Hà Văn Dũng
Ngày sinh: 04/12/1986
Thẻ căn cước: 025******045
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174655 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
84 Họ tên: Võ Đức Cảnh
Ngày sinh: 21/11/1984
Thẻ căn cước: 025******437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174654 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
85 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 01/03/1996
Thẻ căn cước: 025******732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174652 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
86 Họ tên: Nguyễn Hải Chiến
Ngày sinh: 12/08/1986
Thẻ căn cước: 025******720
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174651 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
87 Họ tên: Nguyễn Việt Tiến
Ngày sinh: 06/04/1980
Thẻ căn cước: 025******880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174650 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
88 Họ tên: Hoàng Mạnh Tiến
Ngày sinh: 08/03/1986
Thẻ căn cước: 025******632
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174649 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
89 Họ tên: Đỗ Xuân Trường
Ngày sinh: 03/09/1984
Thẻ căn cước: 025******415
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174648 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
90 Họ tên: Nguyễn Lê Thanh Tùng
Ngày sinh: 13/11/1988
Thẻ căn cước: 025******277
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174647 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
91 Họ tên: Lê Quang Huy
Ngày sinh: 28/09/1984
Thẻ căn cước: 025******055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174646 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
92 Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 20/10/1988
Thẻ căn cước: 025******261
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174645 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
93 Họ tên: Vi Xuân Trọng
Ngày sinh: 14/02/1978
Thẻ căn cước: 025******483
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174644 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
94 Họ tên: Nguyễn Hồng Sâm
Ngày sinh: 07/07/1981
Thẻ căn cước: 025******561
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174643 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
95 Họ tên: Hoàng Văn Quyết
Ngày sinh: 20/12/1987
Thẻ căn cước: 001******706
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174642 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
96 Họ tên: Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10/01/1983
Thẻ căn cước: 025******742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174641 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
97 Họ tên: Nguyễn Thế Hưng
Ngày sinh: 08/10/1972
Thẻ căn cước: 025******428
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174640 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
98 Họ tên: Phùng Duy Hưng
Ngày sinh: 29/05/1996
Thẻ căn cước: 025******855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174639 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
99 Họ tên: Lương Tế Hanh
Ngày sinh: 02/08/1967
Thẻ căn cước: 025******928
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174638 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
100 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 27/02/1986
Thẻ căn cước: 025******806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174637 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn