Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 28/07/1997
Thẻ căn cước: 054******541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154109 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
82 Họ tên: Nguyễn Văn Bảo Ngân
Ngày sinh: 26/10/1989
CMND: 312***992
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154108 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154108 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
83 Họ tên: Nguyễn Văn Hội
Ngày sinh: 01/02/1991
Thẻ căn cước: 052******425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154107 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
84 Họ tên: Nguyễn Văn Khánh
Ngày sinh: 10/07/1993
CMND: 187***906
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154106 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
85 Họ tên: Nguyễn Văn Trà
Ngày sinh: 12/04/1992
Thẻ căn cước: 051******484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154105 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
86 Họ tên: Phạm Viết Tiến
Ngày sinh: 10/06/1991
CMND: 273***305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154104 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154104 Thiết kế cơ - điện công trình II 09/08/2027
87 Họ tên: Phan Thế Hiển
Ngày sinh: 16/08/1993
CMND: 191***311
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154103 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 09/08/2027
88 Họ tên: Tô Văn Cường
Ngày sinh: 17/02/1968
Thẻ căn cước: 082******807
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154102 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
89 Họ tên: Trần Duy Thanh
Ngày sinh: 15/02/1994
Thẻ căn cước: 054******325
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154101 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
90 Họ tên: Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 04/04/1994
CMND: 212***973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154100 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
91 Họ tên: Trần Văn Cầu
Ngày sinh: 19/02/1994
CMND: 215***409
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154099 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
92 Họ tên: Trần Văn Hoài
Ngày sinh: 20/11/1986
Thẻ căn cước: 052******922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154098 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
93 Họ tên: Ung Thanh Hoàng
Ngày sinh: 04/10/1996
Thẻ căn cước: 056******474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154097 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
94 Họ tên: Văn Đặng Phú
Ngày sinh: 10/01/1993
CMND: 215***820
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154096 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
95 Họ tên: Lý Thế Chương Nhuynh
Ngày sinh: 02/12/1982
Thẻ căn cước: 054******261
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường (Kỹ thuật môi trường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154095 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154095 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 09/08/2027
96 Họ tên: Lương Trọng Tú
Ngày sinh: 21/05/1985
CMND: 205***405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154094 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
97 Họ tên: Lê Văn Hòa
Ngày sinh: 18/06/1991
CMND: 197***543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154093 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
98 Họ tên: Lê Văn Hải
Ngày sinh: 02/06/1989
CMND: 186***744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154092 Quản lý dự án II 09/08/2027
99 Họ tên: Huỳnh Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 02/01/1985
Thẻ căn cước: 054******877
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154091 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154091 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 09/08/2027
100 Họ tên: Huỳnh Thanh Danh
Ngày sinh: 10/06/1990
Thẻ căn cước: 060******271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154090 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn