Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 11/06/1987
CMND: 183657614
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140742 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
82 Họ tên: Nguyễn Văn Kiêm
Ngày sinh: 25/10/1984
Thẻ căn cước: 035084005517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trang thiết bị lạnh và nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140741 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
83 Họ tên: Nghiêm Xuân Tiến
Ngày sinh: 14/04/1986
CMND: 135194905
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140740 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
84 Họ tên: Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 26/06/1975
CMND: 011893556
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140739 Định giá xây dựng I 06/05/2027
85 Họ tên: Nguyễn Ngọc Long
Ngày sinh: 27/09/1976
Thẻ căn cước: 019076000364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140738 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
86 Họ tên: Đỗ Thế Khánh
Ngày sinh: 15/06/1976
CMND: 145492388
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140737 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/05/2027
87 Họ tên: Nguyễn Việt Yên
Ngày sinh: 20/08/1981
Thẻ căn cước: 001081043439
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140736 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
88 Họ tên: Lê Quang Dũng
Ngày sinh: 05/12/1986
Thẻ căn cước: 031086012761
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều kiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140735 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
BXD-00140735 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
89 Họ tên: Đỗ Văn Sáu
Ngày sinh: 24/08/1990
Thẻ căn cước: 001090006567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140734 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
90 Họ tên: Vũ Hiệp Anh
Ngày sinh: 04/04/1981
Thẻ căn cước: 040081026146
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cấp thoát nước - môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140733 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
91 Họ tên: Nguyễn Thái Sơn
Ngày sinh: 12/11/1977
CMND: 225048490
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140732 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
92 Họ tên: Trần Quang Thiên
Ngày sinh: 15/01/1972
Thẻ căn cước: 051072016246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140731 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
93 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 25/06/1984
Thẻ căn cước: 066084000063
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140730 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
94 Họ tên: Nguyễn Đình Quốc
Ngày sinh: 20/04/1985
CMND: 211861574
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140729 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
95 Họ tên: Bùi Việt Dũng
Ngày sinh: 23/02/1984
CMND: 212157139
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140728 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
96 Họ tên: Bùi Hữu Tường
Ngày sinh: 02/11/1980
Thẻ căn cước: 056080004054
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140727 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
97 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 25/12/1991
Thẻ căn cước: 001091023335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140726 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
98 Họ tên: Phạm Sỹ Thương
Ngày sinh: 03/10/1983
Thẻ căn cước: 048083008715
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140725 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
99 Họ tên: Ngô Đức Thiết
Ngày sinh: 15/01/1978
Thẻ căn cước: 040078016401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140724 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
100 Họ tên: Phạm Văn Thành
Ngày sinh: 01/11/1986
CMND: 225302997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140723 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn