Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Hoàng Bảo Duy
Ngày sinh: 02/10/1982
Thẻ căn cước: 001082023281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ - Ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087065 Thiết kế xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
82 Họ tên: Nguyễn Đức Tiến
Ngày sinh: 26/07/1983
Thẻ căn cước: 035083000106
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087064 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
HTV-00087064 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 30/03/2025
83 Họ tên: Nguyễn Đức Giang
Ngày sinh: 19/05/1981
Thẻ căn cước: 030081003713
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087063 Khảo sát địa chất công trình II 30/03/2025
84 Họ tên: Nghiêm Xuân Dương
Ngày sinh: 17/08/1978
Thẻ căn cước: 001078009138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087062 Khảo sát địa chất công trình II 30/03/2025
85 Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 27/05/1992
CMND: 173368477
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện-điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087061 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
86 Họ tên: Nguyễn Duy Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1992
CMND: 125410933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087060 Thiết kế cơ - điện công trình II 30/03/2025
87 Họ tên: Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 23/10/1988
Thẻ căn cước: 025088000110
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087059 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
88 Họ tên: Hồ Quốc Toàn
Ngày sinh: 07/11/1992
CMND: 012895059
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00087058 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/03/2025
89 Họ tên: Nguyễn Văn Quyến
Ngày sinh: 21/05/1983
CMND: 090881930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Điều khiển tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00087034 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 25/03/2025
THN-00087034 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II 25/03/2025
90 Họ tên: Nguyễn Tiến Mạnh
Ngày sinh: 13/02/1981
CMND: 090731336
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00087033 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/03/2025
THN-00087033 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp III 25/03/2025
91 Họ tên: Nguyễn Duy Hinh
Ngày sinh: 25/03/1977
Thẻ căn cước: 001077021745
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00087032 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT II 25/03/2025
THN-00087032 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 25/03/2025
92 Họ tên: Trương Công Duy
Ngày sinh: 26/07/1983
CMND: 280791125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00087031 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình (Đường dây - Trạm biến áp) III 18/03/2025
93 Họ tên: Ngô Thanh Phong
Ngày sinh: 07/12/1990
CMND: 285316418
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00087030 Thiết kế Kiến trúc công trình II 18/03/2025
94 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 10/05/1985
CMND: 301147871
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00087029 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 18/03/2025
BDG-00087029 Định giá xây dựng III 18/03/2025
95 Họ tên: Trần Quốc Bảo
Ngày sinh: 18/02/1988
CMND: 281308836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00087028 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 18/03/2025
96 Họ tên: Võ Văn Hải
Ngày sinh: 28/10/1982
CMND: 271541305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00087027 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình thủy điện II 18/03/2025
97 Họ tên: Lê Văn Nguyên
Ngày sinh: 18/09/1990
CMND: 321380630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00087004 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 23/03/2025
HGI-00087004 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 23/03/2025
98 Họ tên: Nguyễn Minh Sơn
Ngày sinh: 05/04/1985
CMND: 331454885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00087003 Khảo sát địa hình III 23/03/2025
HGI-00087003 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 23/03/2025
99 Họ tên: Hoàng Cao Nguyên
Ngày sinh: 07/08/1979
CMND: 024814474
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình Thủy Lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086929 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III 27/03/2025
100 Họ tên: Trần Văn Thịnh
Ngày sinh: 10/02/1985
CMND: 172190786
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị (ngành: cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086928 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 27/03/2025
DON-00086928 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: tuyến thoát nước III 27/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn