Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
81 Họ tên: Trần Tấn Hùng
Ngày sinh: 27/12/1978
Thẻ căn cước: 082******159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184359 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
82 Họ tên: Trịnh Viết Nam
Ngày sinh: 01/01/1984
Thẻ căn cước: 049******110
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử, viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184358 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
83 Họ tên: Phạm Văn Hưng
Ngày sinh: 10/11/1992
Thẻ căn cước: 052******004
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184357 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
84 Họ tên: Cao Quốc Hào
Ngày sinh: 19/05/1986
Thẻ căn cước: 082******345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184356 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
85 Họ tên: Doanh Hồng Hiển
Ngày sinh: 17/07/1983
Thẻ căn cước: 025******427
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184355 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
BXD-00184355 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 20/02/2029
86 Họ tên: Trương Thanh Phương
Ngày sinh: 15/04/1978
Thẻ căn cước: 058******212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184354 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
87 Họ tên: Trịnh Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 02/11/1983
Thẻ căn cước: 017******058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184353 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 20/02/2029
88 Họ tên: Châu Sóc Kha
Ngày sinh: 12/12/1969
Thẻ căn cước: 089******817
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184352 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
89 Họ tên: Dương Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 11/04/1985
Thẻ căn cước: 049******109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184351 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) I 20/02/2029
90 Họ tên: Mai Văn Đức
Ngày sinh: 06/07/1989
Thẻ căn cước: 038******622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184350 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
91 Họ tên: Nguyễn Huy Dưỡng
Ngày sinh: 04/02/1980
Thẻ căn cước: 024******299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - tin học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184349 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
92 Họ tên: Lê Thanh Trúc
Ngày sinh: 27/03/1979
Thẻ căn cước: 075******369
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184348 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 20/02/2029
93 Họ tên: Lê Đắc Vinh
Ngày sinh: 06/06/1983
Thẻ căn cước: 060******838
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184347 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
94 Họ tên: Nguyễn Vũ Hảo
Ngày sinh: 13/06/1982
Thẻ căn cước: 079******536
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184346 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
95 Họ tên: Phan Hoàng Việt
Ngày sinh: 03/10/1988
Thẻ căn cước: 052******114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184345 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
96 Họ tên: Huỳnh Quốc Biên
Ngày sinh: 18/11/1989
Thẻ căn cước: 054******193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184344 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
97 Họ tên: Nguyễn Thành Vượng
Ngày sinh: 12/09/1981
Thẻ căn cước: 025******729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184343 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
98 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hoan
Ngày sinh: 19/05/1985
Thẻ căn cước: 038******018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184342 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
99 Họ tên: Nguyễn Trường Sơn
Ngày sinh: 10/09/1994
Thẻ căn cước: 075******352
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt, lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184341 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
100 Họ tên: Dương Duy Long
Ngày sinh: 11/02/1985
Thẻ căn cước: 034******913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184340 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn