Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
109021 Họ tên: Nguyễn Tuấn Long
Ngày sinh: 05/10/1982
CMND: 125125631
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000737 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/05/2022
BXD-00000737 Thiết kế hệ thống mạng thông tin - liên lạc công trình xây dựng I 11/05/2022
109022 Họ tên: Hoàng Văn Thiều
Ngày sinh: 12/02/1984
CMND: 013571456
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000736 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật I 19/07/2023
BXD-00000736 Định giá xây dựng II 11/05/2022
109023 Họ tên: Nguyễn Bá Cứu
Ngày sinh: 24/08/1960
CMND: 011486898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000735 Định giá xây dựng I 11/05/2022
BXD-00000735 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
109024 Họ tên: Trần Thị Thu Nga
Ngày sinh: 05/09/1982
Thẻ căn cước: 052182000002
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, Thạc sĩ Kính tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000734 Định giá xây dựng I 11/05/2022
BXD-00000734 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước II 11/05/2022
109025 Họ tên: Lưu Minh Hải
Ngày sinh: 02/10/1982
Thẻ căn cước: 038082000083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000733 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
BXD-00000733 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 25/04/2027
109026 Họ tên: Nguyễn Hải Long
Ngày sinh: 09/12/1960
CMND: 011542958
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000732 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
109027 Họ tên: Nguyễn Thịnh Tuấn
Ngày sinh: 14/11/1981
Thẻ căn cước: 001081004878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000731 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
BXD-00000731 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 01/04/2027
109028 Họ tên: La Đức Thân
Ngày sinh: 19/08/1983
CMND: 121473886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000730 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
109029 Họ tên: Mạnh Việt Hưng
Ngày sinh: 29/10/1976
CMND: 013231982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000729 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
BXD-00000729 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 01/04/2027
109030 Họ tên: Nguyễn Quang Hạnh
Ngày sinh: 12/04/1979
CMND: 125053304
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000728 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 15/09/2023
BXD-00000728 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
109031 Họ tên: Lương Minh Hải
Ngày sinh: 12/09/1986
CMND: 162682982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000727 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
109032 Họ tên: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 15/10/1982
Thẻ căn cước: 001182006998
Trình độ chuyên môn: ThS, Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000726 Định giá xây dựng I 11/05/2022
BXD-00000726 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 29/05/2025
109033 Họ tên: Lương Ngọc Hiển
Ngày sinh: 28/10/1984
CMND: 013270179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000725 Khảo sát địa hình I 11/05/2022
HTV-00000725 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 07/09/2026
109034 Họ tên: Nguyễn Thu Thuỷ
Ngày sinh: 29/09/1976
CMND: 011762266
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000724 Thiết kế Kiến trúc công trình I 11/05/2022
BXD-00000724 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
109035 Họ tên: Đặng Thị Minh Thu
Ngày sinh: 01/10/1969
CMND: 012820206
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000723 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
BXD-00000723 Thiết kế Kiến trúc công trình I 11/05/2022
109036 Họ tên: Đinh Minh Hải
Ngày sinh: 22/04/1982
CMND: 013044450
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Cảng - Đường thuỷ)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000722 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
HAN-00000722 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu đường bộ, đường bộ II 24/11/2026
109037 Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 19/07/1982
CMND: 012297938
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000721 Thiết kế Kiến trúc công trình I 11/05/2022
BXD-00000721 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
109038 Họ tên: Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 14/05/1982
CMND: 012417993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000720 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 11/05/2022
BXD-00000720 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình II 11/05/2022
109039 Họ tên: Lê Tiến Nghĩa
Ngày sinh: 08/05/1972
CMND: 011916592
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000719 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
109040 Họ tên: Nguyễn Việt
Ngày sinh: 15/01/1974
CMND: 012249171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000718 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
BXD-00000718 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 11/05/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn