Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113621 Họ tên: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 04/05/1989
CMND: 135***433
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00018057 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 27/04/2026
HNT-00018057 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 27/04/2026
113622 Họ tên: Nguyễn Đức Hanh
Ngày sinh: 04/06/1982
CMND: 135***212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00018054 Giám sát Công trình Giao thông đường bộ II 29/05/2025
PHT-00018054 Định giá xây dựng II 29/05/2025
113623 Họ tên: Trần Quế Tranh
Ngày sinh: 15/04/1985
CMND: 135***676
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ tự động
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00018050 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 31/07/2025
113624 Họ tên: Vũ Xuân Bảo
Ngày sinh: 15/02/1977
CMND: 135***043
Trình độ chuyên môn: KS công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00018047 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 31/07/2025
VIP-00018047 Giám sát công trình NN&PTNT III 31/07/2025
113625 Họ tên: Đào Hải Lý
Ngày sinh: 25/10/1982
CMND: 135***352
Trình độ chuyên môn: KS XD DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
VIP-00018045 Giám sát công trình NN&PTNT III 31/07/2025
113626 Họ tên: Phạm Đình Huy
Ngày sinh: 20/02/1974
CMND: 111***138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00018042 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình (đường dây và Trạm biến áp) II 15/06/2025
113627 Họ tên: Trần Văn Khương
Ngày sinh: 12/11/1975
Thẻ căn cước: 034******734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện - ngành điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00018041 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 26/06/2025
113628 Họ tên: Trịnh Phan Sinh
Ngày sinh: 19/07/1974
Thẻ căn cước: 008******006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00018040 III 20/08/2024
113629 Họ tên: Nguyễn Hùng Dương
Ngày sinh: 22/10/1986
CMND: 125***178
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018038 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 31/07/2024
BAN-00018038 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2024
113630 Họ tên: Nguyễn Như Thọ
Ngày sinh: 08/06/1990
CMND: 125***533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018026 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 17/09/2025
113631 Họ tên: Lê Cao Cường
Ngày sinh: 01/12/1988
CMND: 125***032
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018024 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng II 20/10/2025
BAN-00018024 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 08/04/2026
113632 Họ tên: Nguyễn Bá Tình
Ngày sinh: 22/08/1990
CMND: 125***150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018023 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/08/2024
BAN-00018023 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/08/2024
113633 Họ tên: Nguyễn Duy Nghị
Ngày sinh: 09/03/1986
CMND: 125***430
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018022 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/08/2024
BAN-00018022 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/08/2024
113634 Họ tên: Trần Văn Kỷ
Ngày sinh: 17/08/1981
CMND: 125***691
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018021 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00018021 Định giá xây dựng II 19/08/2026
113635 Họ tên: Nguyễn Sỹ Bình
Ngày sinh: 02/02/1979
CMND: 125***154
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ, ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018018 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00018018 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông II 19/08/2026
113636 Họ tên: Nguyễn Viết Chung
Ngày sinh: 20/03/1985
CMND: 125***801
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018016 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 27/10/2026
BAN-00018016 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 27/10/2026
113637 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 12/10/1985
CMND: 013***716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018011 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2024
BAN-00018011 Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp II 31/07/2024
113638 Họ tên: Đồng Văn Đại
Ngày sinh: 12/02/1986
CMND: 125***144
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018010 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00018010 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 19/08/2026
113639 Họ tên: Nguyễn Xuân Tân
Ngày sinh: 15/02/1985
CMND: 125***071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018005 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 01/11/2024
BAN-00018005 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng II 01/11/2024
113640 Họ tên: Tạ Tuấn Tú
Ngày sinh: 18/03/1987
CMND: 125***055
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018004 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 27/11/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn