Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113641 Họ tên: Ngô Việt Hưng
Ngày sinh: 25/07/1981
CMND: 125***981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018003 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/12/2024
113642 Họ tên: Nguyễn Xuân Chương
Ngày sinh: 22/08/1979
CMND: 125***043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018002 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 26/08/2026
BAN-00018002 Thiết kế kết cấu công trình II 27/10/2026
113643 Họ tên: Phạm Văn Hải
Ngày sinh: 21/06/1973
CMND: 125***268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018001 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 16/12/2024
113644 Họ tên: Nguyễn Đức Nhật
Ngày sinh: 18/12/1981
CMND: 125***824
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00018000 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 31/07/2024
BAN-00018000 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 31/07/2024
113645 Họ tên: Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 12/08/1984
CMND: 121***248
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017998 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/08/2026
BAN-00017998 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/08/2026
113646 Họ tên: Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 26/07/1981
CMND: 121***351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017997 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00017997 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông II 19/08/2026
113647 Họ tên: Phạm Đình Thắng
Ngày sinh: 10/07/1989
CMND: 125***398
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017996 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/08/2026
BAN-00017996 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông III 04/08/2026
113648 Họ tên: Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 03/12/1984
CMND: 125***556
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017995 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
BAN-00017995 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
113649 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 02/07/1983
CMND: 125***896
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017994 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 13/01/2025
BAN-00017994 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 13/01/2025
113650 Họ tên: Ngô Xuân Hưng
Ngày sinh: 10/02/1989
CMND: 125***879
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017993 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/11/2024
BAN-00017993 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 04/08/2026
113651 Họ tên: Trịnh Văn Hưng
Ngày sinh: 11/08/1983
CMND: 125***679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đô thị ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00017992 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 19/08/2026
113652 Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Phương
Ngày sinh: 25/04/1989
CMND: 365***885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017988 Định giá xây dựng. II 16/11/2025
SOT-00017988 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II 16/11/2025
113653 Họ tên: Lê Văn Thông
Ngày sinh: 28/04/1985
CMND: 264***925
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017983 Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông II 30/11/2026
BXD-00017983 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 14/12/2026
113654 Họ tên: Trần Minh Vỹ
Ngày sinh: 21/12/1971
Thẻ căn cước: 008******016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017972 Nông nghiệp và PTNT II 12/10/2025
113655 Họ tên: Đàng Năng Triết
Ngày sinh: 05/11/1983
CMND: 264***562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017970 Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 30/11/2026
113656 Họ tên: Vũ Thanh Minh
Ngày sinh: 02/01/1985
CMND: 264***643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017968 Giao thông II 01/11/2026
113657 Họ tên: Dương Thanh Tân
Ngày sinh: 03/06/1980
CMND: 264***281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017967 Dân dụng II 20/07/2025
NIT-00017967 Thiết kế kết cấu công trình III 26/10/2026
113658 Họ tên: Trương Thị Hồng Diệp
Ngày sinh: 14/11/1983
CMND: 264***051
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017965 NN&PTNT III 18/11/2025
NIT-00017965 Giao thông III 18/11/2025
113659 Họ tên: Quảng Quốc Anh
Ngày sinh: 08/12/1985
CMND: 264***164
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017963 Giao thông đường bộ III 09/12/2026
NIT-00017963 địa hình III 09/12/2026
113660 Họ tên: Lê Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 02/09/1988
CMND: 264***490
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00017960 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 28/12/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn