Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113681 Họ tên: Quách Gia Ái Chân
Ngày sinh: 17/10/1990
CMND: 365***340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017903 Giám sát công trình dân dụng II 22/08/2024
SOT-00017903 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông. III 21/08/2025
113682 Họ tên: Trương Văn To
Ngày sinh: 08/12/1986
CMND: 365***048
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017902 Định giá xây dựng III 10/07/2024
113683 Họ tên: Trần Quốc Trung
Ngày sinh: 10/01/1990
CMND: 365***063
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017901 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II 17/03/2026
SOT-00017901 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông. III 17/03/2026
113684 Họ tên: Trần Văn Đức
Ngày sinh: 25/02/1990
CMND: 365***947
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017900 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông. III 17/03/2026
113685 Họ tên: Trần Hoàng Tân
Ngày sinh: 02/04/1991
CMND: 331***079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017898 Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu sáng công cộng) II 27/08/2024
SOT-00017898 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (Đường dây và trạm biến áp) II 27/08/2024
113686 Họ tên: Nguyễn Phi Sơn
Ngày sinh: 11/10/1969
Thẻ căn cước: 092******524
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017896 Giám sát công trình Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu sáng công cộng) II 27/08/2024
SOT-00017896 Thiết kế Điện - Cơ điện (Đường dây và Trạm biến áp) II 27/08/2024
113687 Họ tên: Trương Công Tài
Ngày sinh: 26/04/1988
CMND: 363***208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017894 Quản lý dự án III 12/08/2024
SOT-00017894 Giám sát công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 12/08/2024
113688 Họ tên: Trang Linh Đông
Ngày sinh: 09/10/1983
CMND: 365***034
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017893 Định giá xây dựng. III 15/09/2026
113689 Họ tên: Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 01/01/1985
CMND: 366***238
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017892 Định giá xây dựng. III 15/09/2026
SOT-00017892 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 15/09/2026
113690 Họ tên: Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 29/10/1986
CMND: 371***412
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017891 Định giá xây dựng. III 15/09/2026
SOT-00017891 Khảo sát địa hình. III 15/09/2026
113691 Họ tên: Dương Chí Hiếu
Ngày sinh: 15/04/1984
CMND: 365***115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017890 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). III 15/09/2026
SOT-00017890 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ). II 15/09/2026
113692 Họ tên: Trần Thanh Kiệt
Ngày sinh: 01/01/1977
CMND: 365***428
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017889 Giám sát công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật III 12/09/2024
SOT-00017889 Giám sát công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 12/09/2024
113693 Họ tên: Lê Hồ Thúy Huyền
Ngày sinh: 08/03/1992
CMND: 365***974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017888 Định giá xây dựng. II 05/06/2025
SOT-00017888 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông. II 05/06/2025
113694 Họ tên: Lê Đức Hải
Ngày sinh: 27/07/1989
CMND: 173***434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017887 Giám sát công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật III 12/09/2024
SOT-00017887 Giám sát công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 12/09/2024
113695 Họ tên: Phan Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 13/08/1986
CMND: 013***432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017886 Định giá xây dựng I 22/01/2023
113696 Họ tên: Nguyễn Xuân Tùng
Ngày sinh: 21/03/1974
Thẻ căn cước: 017******069
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017885 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
BXD-00017885 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 21/01/2027
113697 Họ tên: Lê Hoài Sơn
Ngày sinh: 07/10/1970
CMND: 012***634
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017884 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113698 Họ tên: Lại Tuấn Dũng
Ngày sinh: 20/10/1980
CMND: 012***885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017883 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp I 22/01/2023
113699 Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh
Ngày sinh: 16/10/1974
Thẻ căn cước: 036******726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00017882 Quản lý dự án II 13/01/2025
BXD-00017882 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp I 22/01/2023
113700 Họ tên: Trần Danh Cương
Ngày sinh: 16/02/1982
Thẻ căn cước: 026******572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017881 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình đường dây và trạm biến áp I 22/01/2023
HNT-00017881 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn