Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113701 Họ tên: Phạm Tuấn Hà
Ngày sinh: 23/04/1974
CMND: 012***610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình Biển - Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017880 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113702 Họ tên: Phạm Đức Toàn
Ngày sinh: 19/08/1975
CMND: 011***929
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình Biển - Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017879 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00017879 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113703 Họ tên: Nguyễn Thạc Hoài
Ngày sinh: 19/04/1981
CMND: 013***582
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017878 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113704 Họ tên: Võ Thành Nhân
Ngày sinh: 16/04/1984
CMND: 183***492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017877 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 04/05/2024
BXD-00017877 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113705 Họ tên: Nguyễn Hồng Khánh
Ngày sinh: 14/04/1984
CMND: 186***946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017876 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00017876 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113706 Họ tên: Hà Tiến Quang
Ngày sinh: 03/09/1977
CMND: 013***392
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017875 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 04/05/2024
BXD-00017875 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113707 Họ tên: Lê Hải Long
Ngày sinh: 09/09/1979
CMND: 013***927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017874 Giám sát lắp đặt thiết bị công công trình I 22/01/2023
113708 Họ tên: Phạm Văn Phi
Ngày sinh: 26/02/1984
CMND: 162***321
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017873 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113709 Họ tên: Ngô Mạnh Hà
Ngày sinh: 01/12/1985
Thẻ căn cước: 001******008
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017872 Thiết kế cơ - điện công trình I 08/11/2024
BXD-00017872 Giám sát lắp đặt thiết bị công công trình I 22/01/2023
113710 Họ tên: Trịnh Duy Đông
Ngày sinh: 03/02/1982
CMND: 013***706
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017871 Giám sát lắp đặt thiết bị công công trình I 22/01/2023
113711 Họ tên: Lê Ngọc Thắng
Ngày sinh: 23/12/1984
CMND: 013***058
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017870 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 27/08/2024
BXD-00017870 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113712 Họ tên: Phùng Tiến Đại
Ngày sinh: 27/10/1984
CMND: 013***643
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017869 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 04/05/2024
BXD-00017869 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113713 Họ tên: Đinh Công Phúc
Ngày sinh: 24/05/1983
CMND: 013***243
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học xây dựng xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017868 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 04/05/2024
BXD-00017868 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113714 Họ tên: Võ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 15/07/1982
CMND: 012***495
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017867 Định giá Xây dựng I 22/01/2023
113715 Họ tên: Nguyễn Việt Anh
Ngày sinh: 10/06/1980
Thẻ căn cước: 026******027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017866 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
BXD-00017866 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113716 Họ tên: Đinh Văn Hiệp
Ngày sinh: 01/12/1978
Thẻ căn cước: 001******513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017865 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
113717 Họ tên: Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 19/04/1982
CMND: 168***410
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017864 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
BXD-00017864 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 17/06/2027
113718 Họ tên: Bùi Quang Hưng
Ngày sinh: 04/04/1983
CMND: 013***533
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017863 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
BXD-00017863 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 21/10/2025
113719 Họ tên: Nguyễn Tiến Toàn
Ngày sinh: 17/07/1985
CMND: 145***562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017862 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình (Cấp thoát nước) I 22/01/2023
113720 Họ tên: Phạm Thanh Tuân
Ngày sinh: 19/07/1980
CMND: 011***869
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00017861 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II 01/11/2024
BXD-00017861 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn