Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113721 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 26/10/1975
CMND: 011862595
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010828 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113722 Họ tên: Nguyễn Tiến Bình
Ngày sinh: 27/08/1972
CMND: 011846896
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật, Kỹ sư vật liệu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010827 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113723 Họ tên: Nguyễn Tất Tố
Ngày sinh: 17/05/1980
CMND: 191473061
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010826 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113724 Họ tên: Phan Thuận Ý
Ngày sinh: 15/01/1981
CMND: 191460803
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010825 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113725 Họ tên: Nguyễn Minh Khôi
Ngày sinh: 16/08/1979
CMND: 011849575
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010824 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
BXD-00010824 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 25/10/2022
113726 Họ tên: Trương Thái Bình
Ngày sinh: 29/09/1978
CMND: 230522329
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010823 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
BXD-00010823 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 25/10/2022
113727 Họ tên: Nguyễn Trần Nhật Bằng
Ngày sinh: 20/02/1983
CMND: 321111928
Trình độ chuyên môn: Địa chất công trình - địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010822 Khảo sát địa chất công trình I 25/10/2022
113728 Họ tên: Ngô Duy Tiên
Ngày sinh: 24/03/1975
Hộ chiếu: 0259382218
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010821 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113729 Họ tên: Lê Xuân Tuấn
Ngày sinh: 15/03/1981
CMND: 285062230
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010820 Khảo sát địa chất công trình I 25/10/2022
113730 Họ tên: Nguyễn Việt Tuấn
Ngày sinh: 30/10/1972
CMND: 011551173
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010819 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010819 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113731 Họ tên: Ngô Tinh Túy
Ngày sinh: 23/07/1956
CMND: 012825268
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành kết cấu xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010818 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010818 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113732 Họ tên: Phạm Minh Đạo
Ngày sinh: 22/02/1979
CMND: 012028842
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010817 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113733 Họ tên: Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 10/12/1980
CMND: 025762610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010816 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113734 Họ tên: Nguyễn Công Từ
Ngày sinh: 15/10/1977
CMND: 145276401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010815 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010815 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113735 Họ tên: Lê Văn Duy
Ngày sinh: 05/10/1982
CMND: 182384320
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiêp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010814 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
BXD-00010814 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113736 Họ tên: Lê Hồng Trung
Ngày sinh: 01/12/1973
Thẻ căn cước: 001073004020
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu và cấu kiện xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010813 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113737 Họ tên: Hoàng Minh Quang
Ngày sinh: 22/02/1970
CMND: 011663996
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010812 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010812 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113738 Họ tên: Huỳnh Thị Thanh Lệ
Ngày sinh: 25/01/1985
CMND: 221139744
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010811 Định giá xây dựng I 25/10/2022
113739 Họ tên: Đặng Hoàng Anh
Ngày sinh: 02/08/1976
CMND: 024667125
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Công trình biển - Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010810 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113740 Họ tên: Trần Quang Minh
Ngày sinh: 01/05/1987
CMND: 212637631
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010809 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/10/2022
BXD-00010809 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn