Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113741 Họ tên: Nguyễn Lê Điểm Bích
Ngày sinh: 23/08/1985
CMND: 012***858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017840 Định giá Xây dựng I 22/01/2023
113742 Họ tên: Đoàn Nam Thành
Ngày sinh: 26/11/1979
CMND: 201***647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017839 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 04/06/2025
BXD-00017839 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 04/06/2025
113743 Họ tên: Nguyễn Việt Thắng
Ngày sinh: 10/05/1984
CMND: 012***012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành tin học xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017838 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
BXD-00017838 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 06/10/2025
113744 Họ tên: Đỗ Hồng Lĩnh
Ngày sinh: 28/03/1960
CMND: 012***280
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017837 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) I 22/01/2023
BXD-00017837 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 26/11/2025
113745 Họ tên: Vũ Hoàng Kim
Ngày sinh: 24/07/1977
CMND: 023***820
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017836 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113746 Họ tên: Nguyễn Phi Khanh
Ngày sinh: 12/04/1982
CMND: 025***297
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017835 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113747 Họ tên: Lư Trung Thạch
Ngày sinh: 25/06/1974
CMND: 024***170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện-điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017834 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 09/07/2024
BXD-00017834 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 22/01/2023
113748 Họ tên: Đỗ Văn Tuyến
Ngày sinh: 19/09/1970
CMND: 162***212
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017833 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113749 Họ tên: Bùi Xuân Đàm
Ngày sinh: 25/07/1970
CMND: 024***287
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017832 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113750 Họ tên: Phạm Ngọc Hữu
Ngày sinh: 05/10/1964
CMND: 025***164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017831 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 22/01/2023
BXD-00017831 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II 22/01/2023
113751 Họ tên: Đỗ Minh Thiện
Ngày sinh: 07/08/1967
Thẻ căn cước: 034******496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017830 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 22/01/2023
BXD-00017830 Định giá Xây dựng I 22/01/2023
113752 Họ tên: Nguyễn Long An
Ngày sinh: 08/02/1986
CMND: 111***282
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017829 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 22/01/2023
113753 Họ tên: Nguyễn Đức Bộ
Ngày sinh: 10/07/1984
CMND: 164***878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017828 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 04/09/2023
BXD-00017828 thiết kê kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 04/09/2023
113754 Họ tên: Bùi Quang Huy
Ngày sinh: 28/01/1977
Thẻ căn cước: 011******109
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017827 Thiết kế Cơ điện công trình I 22/01/2023
113755 Họ tên: Bùi Văn Quỹnh
Ngày sinh: 20/02/1956
CMND: 012***364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017826 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (thủy điện) I 22/01/2023
113756 Họ tên: Hồ Văn Sơn
Ngày sinh: 08/08/1973
CMND: 182***280
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017825 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (thủy điện) I 22/01/2023
113757 Họ tên: Trần Tiến Văn
Ngày sinh: 25/12/1975
CMND: 013***226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017824 Khảo sát địa hình I 22/01/2023
113758 Họ tên: Đinh Nhựt Hưng
Ngày sinh: 09/05/1986
CMND: 311***150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017823 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp nhẹ I 22/01/2023
113759 Họ tên: Trần Vinh Châu
Ngày sinh: 21/11/1980
CMND: 023***036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017822 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 22/01/2023
113760 Họ tên: Trần Duy Hải Trân
Ngày sinh: 18/06/1971
CMND: 025***083
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017821 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
BXD-00017821 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 14/02/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn