Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113761 Họ tên: Nguyễn Văn Liêm
Ngày sinh: 04/04/1980
CMND: 183***371
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053966 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
113762 Họ tên: Đỗ Anh Dũng
Ngày sinh: 20/10/1980
Thẻ căn cước: 035******717
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Đường bộ (Xây dựng Cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00053965 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 17/09/2024
HCM-00053965 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 17/09/2024
113763 Họ tên: Phạm Hưng Tài
Ngày sinh: 21/09/1985
CMND: 205***789
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường (Kỹ thuật xây dựng công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053964 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 28/03/2024
HCM-00053964 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu; đường bộ) II 17/05/2028
113764 Họ tên: Võ Thị Ánh Thu
Ngày sinh: 31/03/1979
CMND: 023***733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053963 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 28/03/2024
113765 Họ tên: Lê Đình Sơn
Ngày sinh: 06/05/1984
CMND: 273***498
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053962 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
BXD-00053962 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 14/02/2027
113766 Họ tên: Hồ Thái Thanh
Ngày sinh: 21/02/1982
CMND: 023***793
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053961 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113767 Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Trinh
Ngày sinh: 28/03/1988
CMND: 205***887
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053960 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 28/03/2024
113768 Họ tên: Trần Như Duy
Ngày sinh: 28/10/1986
CMND: 205***361
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053959 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
113769 Họ tên: Phạm Trường Hận
Ngày sinh: 15/09/1984
CMND: 211***174
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053958 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113770 Họ tên: Bùi Thị Phúc Khánh
Ngày sinh: 06/08/1973
CMND: 024***901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cấp thoát nước - môi trường nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053957 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 28/05/2024
BXD-00053957 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 28/03/2024
113771 Họ tên: Lê Văn Sáng
Ngày sinh: 18/08/1988
CMND: 225***252
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053956 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 09/07/2024
BXD-00053956 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113772 Họ tên: Đặng Hà Trung
Ngày sinh: 22/05/1984
CMND: 025***183
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053955 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
113773 Họ tên: Nguyễn Thùy Dung
Ngày sinh: 15/09/1984
CMND: 025***500
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053954 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
113774 Họ tên: Bùi Văn Nguyên
Ngày sinh: 24/06/1984
CMND: 212***209
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053953 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 28/03/2024
BXD-00053953 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113775 Họ tên: Nguyễn Minh Hoàng
Ngày sinh: 16/06/1977
CMND: 024***246
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053952 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
113776 Họ tên: Phan Hoài Hiếu
Ngày sinh: 20/04/1975
CMND: 024***913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053951 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113777 Họ tên: Nguyễn Xuân Đông
Ngày sinh: 15/11/1979
CMND: 212***719
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053950 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
113778 Họ tên: Nguyễn Phi Hùng
Ngày sinh: 24/11/1980
Thẻ căn cước: 075******316
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053949 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113779 Họ tên: Nguyễn Minh Thọ
Ngày sinh: 01/01/1972
Thẻ căn cước: 054******043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053948 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
113780 Họ tên: Phạm Thanh Bôn
Ngày sinh: 25/08/1985
CMND: 162***821
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00053947 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/03/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn