Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113761 Họ tên: Hoàng Xuân Hùng
Ngày sinh: 07/06/1979
CMND: 011984227
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010788 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 25/10/2022
113762 Họ tên: Đỗ Quỳnh Điệp
Ngày sinh: 28/04/1985
CMND: 145174686
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010787 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113763 Họ tên: Vũ Văn Bình
Ngày sinh: 27/08/1979
Hộ chiếu: B4864246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị, chuyên ngành Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010786 Thiết kế Cấp thoát nước công trình I 25/10/2022
113764 Họ tên: Trần Văn Huy
Ngày sinh: 20/10/1986
Thẻ căn cước: 038086004612
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010785 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp II 25/10/2022
BXD-00010785 Giám sát công tác xây dựng công trình và Công nghiệp I 25/10/2022
113765 Họ tên: Nguyễn Huyên
Ngày sinh: 11/10/1974
CMND: 011699135
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010784 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113766 Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 07/10/1976
Thẻ căn cước: 001176015549
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010783 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113767 Họ tên: Ngô Hùng Dương
Ngày sinh: 29/04/1979
CMND: 013529333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010782 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113768 Họ tên: Phạm Thành Hải
Ngày sinh: 16/11/1984
Thẻ căn cước: 031084007567
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010781 Định giá xây dựng I 25/10/2022
BXD-00010781 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/10/2022
113769 Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 12/08/1980
CMND: 151219663
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010780 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
BXD-00010780 Định giá xây dựng I 25/10/2022
113770 Họ tên: Trần Anh Dũng
Ngày sinh: 08/12/1981
Thẻ căn cước: 015081000014
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành XD dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010779 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
BXD-00010779 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113771 Họ tên: Vũ Hữu Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 01/04/1960
CMND: 010378349
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành XD dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010778 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113772 Họ tên: Nguyễn Minh Dũng
Ngày sinh: 25/04/1983
Thẻ căn cước: 026083001464
Trình độ chuyên môn: kỹ sư ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010777 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113773 Họ tên: Nguyễn Hào Quang
Ngày sinh: 24/02/1983
CMND: 113119531
Trình độ chuyên môn: kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010776 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 25/10/2022
113774 Họ tên: Vương Đình Hùng
Ngày sinh: 10/05/1983
Thẻ căn cước: 019083000103
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành Tin học Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010775 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113775 Họ tên: Phạm Văn Tình
Ngày sinh: 19/07/1983
CMND: 017368394
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành Môi trường đô thị và Khu công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010774 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 25/10/2022
113776 Họ tên: Hà Việt Phương
Ngày sinh: 26/05/1984
Thẻ căn cước: 024084000005
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành XD dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010773 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 19/03/2024
BXD-00010773 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113777 Họ tên: Lê Minh Quân
Ngày sinh: 24/06/1978
CMND: 131161115
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010772 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010772 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 15/01/2025
113778 Họ tên: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh: 18/05/1979
Thẻ căn cước: 001079006167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Ngành xây dựng công trình biển dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010771 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
HAN-00010771 Quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp II 08/11/2026
113779 Họ tên: Ninh Ngọc Doanh
Ngày sinh: 28/02/1974
CMND: 012435830
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010770 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113780 Họ tên: Đỗ Quốc Trung
Ngày sinh: 16/07/1976
CMND: 012040053
Trình độ chuyên môn: kỹ sư xây dựng ngành XD dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010769 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010769 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn