Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113781 Họ tên: Trần thị Minh Trang
Ngày sinh: 09/01/1979
Thẻ căn cước: 001******111
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017800 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113782 Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 06/02/1975
CMND: 011***715
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017799 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113783 Họ tên: Phạm Trọng Phương
Ngày sinh: 16/04/1977
CMND: 011***628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017798 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113784 Họ tên: Trương Quốc Việt
Ngày sinh: 05/10/1978
CMND: 011***378
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017797 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113785 Họ tên: Phạm Văn Doanh
Ngày sinh: 12/10/1980
CMND: 141***298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng môi trường nước, cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017796 Thiết kế cấp thoát nước công trình I 22/01/2023
113786 Họ tên: Lê Văn Lộc
Ngày sinh: 10/11/1983
Thẻ căn cước: 038******460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017795 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
113787 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 14/12/1972
Thẻ căn cước: 001******314
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017794 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113788 Họ tên: Trần Thanh Hà
Ngày sinh: 04/05/1982
CMND: 013***837
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017793 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
BXD-00017793 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 22/01/2023
113789 Họ tên: Đỗ Hữu Đoán
Ngày sinh: 18/09/1979
Thẻ căn cước: 001******588
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017792 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 22/01/2023
113790 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 11/02/1976
CMND: 011***950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017791 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình I 22/01/2023
113791 Họ tên: Bùi Huy Nghĩa
Ngày sinh: 20/12/1978
CMND: 011***470
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017790 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng I 22/01/2023
113792 Họ tên: Nguyễn Hữu Tuyên
Ngày sinh: 03/12/1983
Thẻ căn cước: 027******026
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017789 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 22/01/2023
113793 Họ tên: Trần Hữu Quang
Ngày sinh: 16/11/1978
Thẻ căn cước: 001******905
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017788 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113794 Họ tên: Đào Văn Chung
Ngày sinh: 22/08/1982
CMND: 013***560
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017787 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 22/01/2023
113795 Họ tên: Phan văn Thụy
Ngày sinh: 26/05/1977
CMND: 013***736
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017786 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 22/01/2023
113796 Họ tên: Nguyễn Gia Long
Ngày sinh: 28/05/1980
CMND: 013***010
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017785 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 22/01/2023
113797 Họ tên: Hoàng Xuân Hồng
Ngày sinh: 29/12/1959
CMND: 011***967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017784 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 22/01/2023
113798 Họ tên: Nguyễn Minh Hà
Ngày sinh: 24/10/1982
CMND: 013***156
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017783 Thiết kế kiến trúc công trình I 22/01/2023
113799 Họ tên: Lê Ngọc Nguyên
Ngày sinh: 19/09/1976
CMND: 030***794
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017782 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 22/01/2023
BXD-00017782 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp III 22/01/2023
113800 Họ tên: Uông Văn Lân
Ngày sinh: 06/09/1967
CMND: 013***893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành điện khí hóa cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017781 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (đường dây và trạm biến áp) I 22/01/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn