Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113801 Họ tên: Lê Nguyên Vũ
Ngày sinh: 08/01/1978
CMND: 225939168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000768 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 28/05/2024
BXD-00000768 Thiết kế cơ - điện công trình I 28/05/2024
113802 Họ tên: Đặng Hoàng Phương
Ngày sinh: 31/08/1985
CMND: 194188231
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000766 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường sắt, hầm II 22/10/2020
HCM-00000766 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 22/10/2020
113803 Họ tên: Phạm Văn Phương
Ngày sinh: 24/06/1965
Thẻ căn cước: 079065016228
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Điện năng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000765 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng - công nghiệp II 21/03/2027
HCM-00000765 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng - công nghiệp II 21/03/2027
113804 Họ tên: Phạm Văn Phương
Ngày sinh: 24/06/1965
CMND: 022252699
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng (Cấp thoát nước)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000765 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 04/08/2025
HCM-00000765 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. II 09/11/2025
113805 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 03/06/1982
CMND: 272398587
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000764 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 19/04/2022
HNT-00000764 Thiết kế kết cấu công trình II 30/05/2027
113806 Họ tên: Nguyễn Triết Lý
Ngày sinh: 05/08/1984
CMND: 212180541
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng - Xây dựng DD và CN Kỹ sư - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000762 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 19/04/2022
113807 Họ tên: Nguyễn Thuần Phong
Ngày sinh: 29/05/1978
CMND: 025935518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000761 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp III 19/04/2022
HCM-00000761 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp II 19/04/2022
113808 Họ tên: Lý Hoài Trung
Ngày sinh: 10/09/1970
Thẻ căn cước: 001070006948
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000760 Thiết kế Kiến trúc công trình II 19/04/2022
113809 Họ tên: Nguyễn Quang Hùng
Ngày sinh: 01/03/1979
CMND: 168005391
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng - Xây dựng cầu đường Kỹ sư - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000759 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ II 19/04/2022
113810 Họ tên: Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 19/05/1983
CMND: 341135994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000758 Định giá xây dựng III 19/04/2022
HCM-00000758 Định giá xây dựng III 06/06/2022
113811 Họ tên: Nguyễn Võ Khánh Vân
Ngày sinh: 19/11/1975
CMND: 022851180
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000757 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 19/04/2022
HCM-00000757 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp. II 31/12/2024
113812 Họ tên: Dương Ngọc Phát
Ngày sinh: 30/06/1969
Thẻ căn cước: 079069000299
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000756 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I 11/05/2022
113813 Họ tên: Diếp Nguyễn Phúc Đạt
Ngày sinh: 22/05/1981
CMND: 321041984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00000754 Giám sát thi công điện công trình hạ tầng kỹ thuật II 10/10/2024
BET-00000754 Thiết kế điện công trình dân dụng II 30/03/2025
113814 Họ tên: Cao Thành Vũ
Ngày sinh: 22/07/1981
CMND: 321066944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00000753 Thiết kế điện công trình dân dụng II 03/06/2024
BET-00000753 Giám sát thi công điện công trình hạ tầng kỹ thuật II 10/10/2024
113815 Họ tên: Lý Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 16/07/1982
CMND: 321150075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00000751 Giám sát công tác xây dựng CT dân dụng II 17/02/2025
BET-00000751 Giám sát công tác xây dựng CT giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ III 17/02/2025
113816 Họ tên: Trần Thị Thu Vân
Ngày sinh: 27/02/1983
CMND: 321518484
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00000750 Giám sát công tác XD CT hạ tầng kỹ thuật: CT cấp, thoát nước, CT xử lý chât thảt rắn, CT công viên, cây xanh III 30/10/2024
BET-00000750 Giám sát công tác XD CT hạ tầng kỹ thuật: CT cấp, thoát nước, CT xử lý chât thảt rắn, CT công viên, cây xanh III 30/10/2024
113817 Họ tên: Trịnh Vinh Thiên
Ngày sinh: 06/07/1978
CMND: 321070193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00000748 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 14/07/2025
BET-00000748 Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp nhẹ III 14/07/2025
113818 Họ tên: Lê Tân Hồng
Ngày sinh: 22/02/1975
Thẻ căn cước: 001075013330
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng-ngành Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000744 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 11/05/2022
HAD-00000744 Quản lý dự án II 26/06/2025
113819 Họ tên: Trịnh Sinh
Ngày sinh: 01/12/1982
CMND: 172065836
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000743 Giám sát công tác xây dựng công trình cầu II 11/05/2022
BXD-00000743 Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ I 11/05/2022
113820 Họ tên: Đào Quang Huy
Ngày sinh: 30/08/1981
CMND: 125023534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000742 Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ xử lý nước thải môi trường I 11/05/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn