Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113861 Họ tên: Lê Huy Sơn
Ngày sinh: 10/04/1981
CMND: 017275934
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010688 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010688 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113862 Họ tên: Bùi Thị Dung Diễm
Ngày sinh: 20/05/1981
CMND: 013117581
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010687 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp I 22/01/2024
BXD-00010687 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113863 Họ tên: Lê Hoàng Tâm
Ngày sinh: 10/04/1984
Thẻ căn cước: 038084006380
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00010686 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 06/03/2024
BXD-00010686 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113864 Họ tên: Ngô Văn Hiếu
Ngày sinh: 26/09/1976
Thẻ căn cước: 034076005339
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010685 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113865 Họ tên: Nguyễn Đăng Hiếu
Ngày sinh: 03/07/1982
CMND: 012089554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010684 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113866 Họ tên: Trần Ngọc Đông
Ngày sinh: 05/03/1981
CMND: 131307766
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010683 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113867 Họ tên: Diêm Công Trang
Ngày sinh: 18/04/1980
CMND: 012828796
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010682 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113868 Họ tên: Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 23/06/1979
Thẻ căn cước: 044079000011
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp,
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010681 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010681 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113869 Họ tên: Phạm Văn Hùng
Ngày sinh: 10/04/1985
Thẻ căn cước: 036085000361
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010680 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 25/10/2022
BXD-00010680 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113870 Họ tên: Nguyễn Huy Long
Ngày sinh: 14/10/1966
Thẻ căn cước: 034066001015
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Địa chất công trình và Địa chất thủy văn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010679 Khảo sát Địa chất công trình I 25/10/2022
113871 Họ tên: Ngô Xuân Thế
Ngày sinh: 24/01/1978
CMND: 013431470
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010678 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113872 Họ tên: Nguyễn Tôn Dũng
Ngày sinh: 13/04/1978
CMND: 013439534
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010677 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113873 Họ tên: Đoàn Đức Nhuận
Ngày sinh: 12/05/1964
CMND: 011124298
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010676 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113874 Họ tên: Diêm Công Huy
Ngày sinh: 19/08/1975
CMND: 012829624
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010675 Khảo sát địa hình I 25/10/2022
113875 Họ tên: Trần Đức Hiếu
Ngày sinh: 30/04/1986
CMND: 162795389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010674 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 25/10/2022
BXD-00010674 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
113876 Họ tên: Nguyễn Thị Ngân
Ngày sinh: 22/01/1984
Thẻ căn cước: 031184005932
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật địa chất; Kỹ sư chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010673 Khảo sát địa chất công trình I 25/10/2022
113877 Họ tên: Đỗ Hồng Lương
Ngày sinh: 27/04/1980
CMND: 013546996
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010672 Định giá xây dựng II 25/10/2022
BXD-00010672 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113878 Họ tên: Trần Huy Tấn
Ngày sinh: 26/03/1973
Thẻ căn cước: 001073005190
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ địa kỹ thuật; Kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010671 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010671 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113879 Họ tên: Trần Danh Sơn
Ngày sinh: 16/03/1973
Thẻ căn cước: 001073007169
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Địa kỹ thuật; Kỹ sư chuyên ngành xây Dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010670 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010670 Thiết kế Kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113880 Họ tên: Bùi Đăng Lương
Ngày sinh: 26/09/1986
CMND: 186207385
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010669 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp nhẹ I 25/10/2022
BXD-00010669 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 21/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn