Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113881 Họ tên: Nguyễn Ngọc Thuyết
Ngày sinh: 08/09/1982
CMND: 012087441
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Kỹ sư chuyên ngành xây Dựng dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010668 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010668 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113882 Họ tên: Nguyễn Chí Quyết
Ngày sinh: 31/10/1980
CMND: 013539431
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ địa kỹ thuật, Kỹ sư chuyên ngành Địa chất công trình Địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010667 Khảo sát địa chất công trình I 25/10/2022
113883 Họ tên: Trần Toàn Thắng
Ngày sinh: 02/09/1975
CMND: 011759632
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nền móng và công trình ngầm; Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010666 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010666 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
113884 Họ tên: Nguyễn Giang Nam
Ngày sinh: 22/07/1976
Thẻ căn cước: 024076000254
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nền móng và công trình ngầm; Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010665 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010665 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113885 Họ tên: Nguyễn Dũng
Ngày sinh: 04/07/1962
CMND: 010106404
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ, kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010664 Thiết kế kiến trúc công trình I 25/10/2022
113886 Họ tên: Hà Hải Nam
Ngày sinh: 17/03/1982
Thẻ căn cước: 001080004410
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010663 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113887 Họ tên: Vũ Văn Hiệp
Ngày sinh: 21/08/1986
CMND: 013515520
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010662 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng I 25/10/2022
BXD-00010662 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp II 25/10/2022
113888 Họ tên: Nguyễn Phúc Hải
Ngày sinh: 09/12/1978
Thẻ căn cước: 026078000703
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010661 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
BXD-00010661 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113889 Họ tên: Bùi Hồng Văn
Ngày sinh: 21/12/1983
Thẻ căn cước: 025083000276
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010660 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113890 Họ tên: Đỗ Quang Vinh
Ngày sinh: 28/07/1984
CMND: 013571696
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010659 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 08/11/2024
BXD-00010659 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113891 Họ tên: Dương Kiều Hưng
Ngày sinh: 11/06/1982
Hộ chiếu: B4864248
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư xây dựng Cảng - Đường thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010658 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113892 Họ tên: Đỗ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 28/03/1981
Thẻ căn cước: 034181001303
Trình độ chuyên môn: kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010657 Định giá xây dựng I 25/10/2022
113893 Họ tên: Nguyễn Thị Như Hoa
Ngày sinh: 21/03/1981
Thẻ căn cước: 040181000198
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng, Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010656 Định giá xây dựng I 25/10/2022
113894 Họ tên: Nguyễn Chí Chính
Ngày sinh: 08/12/1982
CMND: 111616733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010655 Thiết kế Cấp thoát nước công trình I 25/10/2022
113895 Họ tên: Trần Mạnh Trung
Ngày sinh: 08/07/1980
CMND: 013418436
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Vi khí hậu và xử lý môi trường khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010654 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt I 25/10/2022
BXD-00010654 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 25/10/2022
113896 Họ tên: Nguyễn Duy Hà
Ngày sinh: 13/09/1986
CMND: 012679288
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, chuyên ngành điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010653 Thiết kế điện - cơ điện công trình I 25/10/2022
BXD-00010653 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 25/10/2022
113897 Họ tên: Đặng Xuân Phú
Ngày sinh: 01/06/1969
Thẻ căn cước: 031069001964
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Vi khí hậu và xử lý môi trường khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010652 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt công trình I 25/10/2022
BXD-00010652 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình I 25/10/2022
113898 Họ tên: Nguyễn Minh Dương
Ngày sinh: 19/08/1985
CMND: 013545969
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010651 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/03/2024
BXD-00010651 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/10/2022
113899 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 13/04/1978
Thẻ căn cước: 019078000030
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010650 Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 25/10/2022
BXD-00010650 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
113900 Họ tên: Nguyễn Đình Tuân
Ngày sinh: 27/10/1984
CMND: 063107855
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00010649 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp II 25/10/2022
BXD-00010649 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp I 25/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn