Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113901 Họ tên: Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 19/08/1985
CMND: 090***781
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017663 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/01/2023
THN-00017663 Định giá xây dựng II 11/10/2026
113902 Họ tên: Dương Văn Anh
Ngày sinh: 07/03/1981
CMND: 090***368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00017660 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 16/06/2027
113903 Họ tên: Nguyễn Văn Hà
Ngày sinh: 28/09/1986
CMND: 091***168
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017652 Thiết kế Công trình Giao thông II 12/07/2024
113904 Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 12/02/1980
CMND: 063***966
Trình độ chuyên môn: KS điện XD; KS XDDD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017651 Thiết kế công trình Giao thông II 15/01/2023
BXD-00017651 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) I 19/07/2023
113905 Họ tên: Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 08/05/1981
Thẻ căn cước: 026******858
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00017634 Giám sát công trình giao thông đường bộ II 13/01/2027
113906 Họ tên: Dương Hữu Tuấn
Ngày sinh: 24/04/1985
CMND: 091***247
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017630 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
THN-00017630 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
113907 Họ tên: Ngô Văn Sơn
Ngày sinh: 19/07/1984
CMND: 092***821
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017629 Giám sát Công trình Giao thông II 11/10/2026
THN-00017629 Giám sát Hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
113908 Họ tên: Bùi Lê Hoàng
Ngày sinh: 20/07/1991
CMND: 091***913
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017628 Quản lý dự án III 15/01/2023
113909 Họ tên: Lê Việt Linh
Ngày sinh: 12/08/1990
CMND: 091***249
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017627 Quản lý dự án III 15/01/2023
THN-00017627 Định giá xây dựng III 15/01/2023
113910 Họ tên: Đào Văn Quân
Ngày sinh: 20/08/1981
CMND: 090***677
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017626 Giám sát Công trình Giao thông III 11/10/2026
113911 Họ tên: Nghiêm Xuân Hưng
Ngày sinh: 19/02/1990
CMND: 091***917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017623 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 15/01/2023
THN-00017623 Định giá xây dựng III 15/01/2023
113912 Họ tên: Dương Ngọc Điệp
Ngày sinh: 02/02/1982
CMND: 090***364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THN-00017619 Thiết kế công trình NN&PTNT III 15/01/2023
THN-00017619 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 15/01/2023
113913 Họ tên: Hoàng Minh Thắng
Ngày sinh: 26/03/1982
CMND: 194***806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017542 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 30/06/2027
113914 Họ tên: Nguyễn Đức Trí
Ngày sinh: 11/12/1985
CMND: 365***475
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOT-00017522 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng. III 30/07/2026
SOT-00017522 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ). III 30/07/2026
113915 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25/12/1969
CMND: 351***164
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00017521 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng II 08/07/2027
113916 Họ tên: Lương Thành Đức
Ngày sinh: 07/06/1973
CMND: 351***513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Công
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017520 Khảo sát địa hình I 06/05/2027
113917 Họ tên: Thái Văn Bon
Ngày sinh: 20/06/1985
CMND: 351***173
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017514 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 13/01/2025
113918 Họ tên: Lê Văn Quốc
Ngày sinh: 07/01/1980
CMND: 351***183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy công đồng bằng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00017509 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; HTKT (cấp, thoát nước) III 21/07/2027
ANG-00017509 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông III 21/07/2027
113919 Họ tên: LƯƠNG VĂN HÙNG
Ngày sinh: 01/01/1986
CMND: 341***727
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00017506 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp; HTKT (Thủy lợi) III 15/02/2027
ANG-00017506 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp; NN&PTNT (Thủy lợi) III 22/12/2022
113920 Họ tên: Đặng Đình Duy
Ngày sinh: 03/08/1985
CMND: 162***281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00017503 Thiết kế công trình NN&PTNT II 04/09/2024
NAD-00017503 Định giá xây dựng II 04/09/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn