Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113921 Họ tên: Nguyễn Văn Tưởng
Ngày sinh: 17/10/1970
Thẻ căn cước: 036******508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00017481 Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 24/02/2027
113922 Họ tên: Phạm Khắc Đoàn
Ngày sinh: 02/02/1985
CMND: 162***733
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017479 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 09/07/2024
NAD-00017479 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 26/08/2025
113923 Họ tên: Nguyễn Văn Tiệp
Ngày sinh: 27/02/1985
CMND: 162***633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017478 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 09/07/2024
NAD-00017478 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 26/08/2025
113924 Họ tên: Đỗ Văn Sơn
Ngày sinh: 01/07/1982
CMND: 162***291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00017477 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 26/08/2025
NAD-00017477 Quản lý dự án công trình dân dụng III 26/08/2025
113925 Họ tên: Nguyễn Chí Linh
Ngày sinh: 19/08/1988
CMND: 162***181
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00017476 Quản lý dự án công trình dân dụng III 26/08/2025
NAD-00017476 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 26/08/2025
113926 Họ tên: Tăng Văn Hảo
Ngày sinh: 06/01/1986
CMND: 162***798
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00017473 Giám sát xây dựng công trình NN&PTNT (Thủy lợi) III 26/08/2025
NAD-00017473 Quản lý dự án công trình dân dụng II 26/08/2025
113927 Họ tên: Nguyễn Thanh Trình
Ngày sinh: 28/09/1984
CMND: 211***670
Trình độ chuyên môn: Vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017472 Quản lý dự án công trình giao thông III 19/01/2026
BID-00017472 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) III 25/02/2027
113928 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 16/04/1985
CMND: 211***822
Trình độ chuyên môn: Chinh quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017470 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT(cấp thoát nước) III 19/01/2026
BID-00017470 Định giá xây dựng III 25/02/2027
113929 Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 24/03/1973
CMND: 211***540
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017468 Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng II 06/05/2025
BID-00017468 Thiết kế cơ - điện công trình công nghiệp (đường dây và TBA) II 06/05/2025
113930 Họ tên: Đặng Hồng Thái
Ngày sinh: 23/03/1990
CMND: 215***218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017463 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 07/09/2025
BID-00017463 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước) III 05/04/2027
113931 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tân
Ngày sinh: 20/02/1981
CMND: 211***444
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017460 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 16/10/2024
BXD-00017460 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
113932 Họ tên: Trương Tiến Đạt
Ngày sinh: 01/10/1987
CMND: 215***652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017458 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 20/01/2027
113933 Họ tên: Vương Xuân Sĩ
Ngày sinh: 16/02/1972
CMND: 211***091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00017456 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 14/09/2023
113934 Họ tên: Nguyễn Thanh San
Ngày sinh: 03/08/1976
CMND: 211***351
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017455 Định giá xây dựng III 01/06/2025
BID-00017455 Thiết kế công trình Giao thông (đường bộ, cầu đường bộ) III 01/10/2025
113935 Họ tên: Phan Khắc Duy
Ngày sinh: 01/11/1975
CMND: 211***284
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017453 Định giá xây dựng II 04/10/2024
113936 Họ tên: Trương Thanh Huy
Ngày sinh: 17/09/1980
CMND: 211***789
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật công trình ngầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017452 Định giá xây dựng II 27/08/2024
BID-00017452 Quản lý dự án Dân dụng-CN; HTKT (cấp thoát nước, đường đô thị) II 04/10/2024
113937 Họ tên: Võ Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 21/11/1985
CMND: 211***517
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017448 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 06/05/2025
113938 Họ tên: Trương Bá Phục
Ngày sinh: 23/01/1988
CMND: 215***091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017443 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 16/12/2026
BID-00017443 Giám sát công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp, HTKT (cấp thoát nước) III 16/12/2026
113939 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 26/12/1983
CMND: 211***117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00017442 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 16/07/2025
113940 Họ tên: Lê Văn Tiến
Ngày sinh: 15/07/1988
CMND: 215***076
Trình độ chuyên môn: Chinh quy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017437 Thiết kế công trình HTKT (cấp thoát nước) III 07/01/2026
BID-00017437 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước) III 07/01/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn