Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
113941 Họ tên: Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01/02/1989
CMND: 215***349
Trình độ chuyên môn: Cử nhân điện -điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017436 Thiết kế cơ điện công trình II 27/09/2026
BID-00017436 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình II 27/09/2026
113942 Họ tên: Đỗ Văn Nhâm
Ngày sinh: 01/06/1968
CMND: 211***880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017435 Định giá xây dựng II 13/10/2025
113943 Họ tên: Trương Hoàng Bảo
Ngày sinh: 29/08/1985
CMND: 215***431
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017432 Khảo sát địa hình (theo Luật Xây dựng) II 08/07/2027
113944 Họ tên: Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 27/07/1987
CMND: 211***808
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017421 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 09/12/2026
BID-00017421 Định giá xây dựng III 09/12/2026
113945 Họ tên: Trần Văn Hùng
Ngày sinh: 24/05/1985
CMND: 211***496
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017419 Thiết kế kết cấu công trình II 27/09/2026
BID-00017419 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 27/09/2026
113946 Họ tên: Thân Văn Vĩ
Ngày sinh: 23/04/1986
CMND: 215***586
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BID-00017417 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 24/12/2025
BID-00017417 Giám sát công tác xây dựng công trình HTKT (cấp thoát nước, đường giao thông) III 24/12/2025
113947 Họ tên: Vũ Văn Hào
Ngày sinh: 21/10/1989
CMND: 121***492
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017415 Thiết kế xây dựng công trình Mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng III 24/01/2023
LAD-00017415 Thiết kế công trình mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành sản xuất VLXD II 13/07/2025
113948 Họ tên: Mai Văn Cả
Ngày sinh: 01/09/1985
CMND: 251***138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ XD dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017414 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng III 24/01/2023
LAD-00017414 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (sân, bãi, nhà để xe, công viên cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng). III 24/01/2023
113949 Họ tên: Vũ Duy Nam
Ngày sinh: 11/04/1984
CMND: 250***596
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017413 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng III 24/01/2023
LAD-00017413 Quản lý dự án đầu tư công trình đường dây và TBA, hệ thống chiếu sáng công cộng III 24/01/2023
113950 Họ tên: Võ Ngọc Quang
Ngày sinh: 03/07/1978
CMND: 251***815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017412 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng III 24/01/2023
LAD-00017412 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ công trình dân dụng III 24/01/2023
113951 Họ tên: Lê Thọ Thịnh
Ngày sinh: 20/12/1979
CMND: 271***032
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công trinhg
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017411 Định giá xây dựng III 13/09/2024
LAD-00017411 Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. III 10/08/2023
113952 Họ tên: Mai Thị Thuỳ Hương
Ngày sinh: 10/11/1987
CMND: 250***894
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017410 Thiết kiến trúc công trình III 24/01/2023
113953 Họ tên: Nguyễn Uy Vũ
Ngày sinh: 02/01/1984
CMND: 250***402
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017409 Định giá xây dựng III 24/01/2023
LAD-00017409 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 11/08/2025
113954 Họ tên: Nguyễn Lương Huy
Ngày sinh: 22/08/1983
CMND: 172***062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Càu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017408 Giám sát công tác XD công trình giao thông đường bộ III 24/01/2023
113955 Họ tên: Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 12/04/1983
CMND: 250***889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017407 Giám sát công tác XD công trình giao thông đường bộ II 24/01/2023
HNT-00017407 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/10/2025
113956 Họ tên: Đinh Lê Văn
Ngày sinh: 13/11/1989
CMND: 173***737
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017406 Khảo sát địa hình trong phạm vi dự án công trình thuỷ lợi III 24/01/2023
LAD-00017406 Định giá xây dựng III 24/01/2023
113957 Họ tên: Kiều Văn Định
Ngày sinh: 15/01/1984
CMND: 251***958
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông – Cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017405 Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT (cấp - thoát nước) III 31/07/2024
LAD-00017405 Khảo sát địa hình III 31/07/2024
113958 Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 17/06/1975
CMND: 250***577
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017404 Định giá xây dựng II 24/01/2023
113959 Họ tên: Trần Viết Thanh Hùng
Ngày sinh: 01/04/1979
CMND: 250***687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017403 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 10/08/2023
LAD-00017403 Định giá xây dựng III 10/08/2023
113960 Họ tên: Trần Thị Quyên
Ngày sinh: 12/05/1985
CMND: 250***815
Trình độ chuyên môn: Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAD-00017402 Quản lý dự án công trình dân dụng III 24/01/2023
LAD-00017402 Định giá xây dựng III 06/11/2023
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn