Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114361 Họ tên: Trương Nhật Linh
Ngày sinh: 06/01/1985
CMND: 245***474
Trình độ chuyên môn: Đại học - kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00016649 Dân dụng II 18/06/2025
DAN-00016649 Hạ tầng kỹ thuật III 18/06/2025
114362 Họ tên: Lê Ngọc Minh Trí
Ngày sinh: 24/02/1984
CMND: 240***711
Trình độ chuyên môn: Đại học - xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00016643 Hạ tầng kỹ thuật III 18/06/2025
114363 Họ tên: Bùi Văn Vũ Em
Ngày sinh: 10/07/1979
CMND: 334***076
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT Điện - Đện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016640 Khảo sát địa hình III 19/11/2024
TRV-00016640 Thiết kế cơ - điện công trình III 19/11/2024
114364 Họ tên: Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 01/06/1979
CMND: 334***844
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT công trình XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016638 Dân dụng (công tác xây dựng) III 28/10/2024
TRV-00016638 Hạ tầng kỹ thuật (sân đường, hệ thống thoát nước, cây xanh) III 31/12/2024
114365 Họ tên: Thạch Quan Tiên
Ngày sinh: 12/07/1979
CMND: 334***258
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016636 Công nghiệp (Điện đường dây và trạm biến áp) III 08/05/2025
TRV-00016636 Khảo sát địa hình III 08/05/2025
114366 Họ tên: Võ Hồng Khanh
Ngày sinh: 08/07/1970
CMND: 334***742
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016635 Công trình Điện III 19/11/2024
TRV-00016635 Định giá xây dựng III 18/08/2025
114367 Họ tên: Phan Hoài Sơn
Ngày sinh: 05/10/1981
CMND: 334***079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016633 Khảo sát địa hình III 17/03/2026
TRV-00016633 thiết kế cơ - điện công trình III 23/04/2026
114368 Họ tên: Quách Hải Hồ
Ngày sinh: 22/08/1975
CMND: 334***815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016631 Công trình: Công nghiệp (Điện đường dây và trạm biến áp) III 18/08/2025
TRV-00016631 Định giá xây dựng III 18/08/2025
114369 Họ tên: Dương Hùng
Ngày sinh: 30/07/1969
CMND: 330***255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ KT Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016628 Công trình Điện III 19/11/2024
TRV-00016628 Định giá xây dựng III 20/08/2025
114370 Họ tên: Vũ Thành Long
Ngày sinh: 01/02/1969
CMND: 334***150
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TRV-00016627 Định giá xây dựng II 22/11/2024
TRV-00016627 Công trình: NN&PTNT; Giao thông II 10/06/2025
114371 Họ tên: Trần Tân Tuấn
Ngày sinh: 11/12/1979
CMND: 051***776
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00016625 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 26/07/2027
CTN-00016625 Quản lý dự án II 26/07/2027
114372 Họ tên: Bùi Đắc Diễn
Ngày sinh: 02/09/1971
CMND: 050***167
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện; Kỹ sư Địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00016613 lắp đặt thiết bị vào công trình III 14/10/2026
SOL-00016613 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 28/12/2026
114373 Họ tên: Mai Lâm
Ngày sinh: 07/05/1973
CMND: 050***300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00016603 Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ II 08/07/2027
HNT-00016603 Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu - hầm II 08/07/2027
114374 Họ tên: Nguyễn Trọng Dương
Ngày sinh: 22/10/1990
CMND: 142***589
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016599 Giám sát xây dựng công trình giao thông II 31/07/2025
114375 Họ tên: Nguyễn Văn Khanh
Ngày sinh: 16/10/1984
CMND: 142***626
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016596 1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp II 15/06/2025
HAD-00016596 2. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/06/2025
114376 Họ tên: Lê Văn Đạt
Ngày sinh: 10/03/1985
Thẻ căn cước: 033******732
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016594 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/06/2025
HAD-00016594 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông III 01/06/2025
114377 Họ tên: Trần Minh Tiến
Ngày sinh: 22/09/1982
Thẻ căn cước: 034******878
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng- ngành XD công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016592 1. Giám sát xây dựng công triình HTKT II 07/07/2025
HAD-00016592 2. Giám sát công trình NN và Phát triển Nông thôn II 07/07/2025
114378 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 16/08/1985
Thẻ căn cước: 033******860
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016587 1. Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 01/01/2025
HAD-00016587 2. Giám sát công trình giao thông đường bộ II 01/01/2025
114379 Họ tên: Nguyễn Công Chiến
Ngày sinh: 13/05/1972
CMND: 141***009
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016584 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng, Công nghệp, Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông III 26/04/2027
HAD-00016584 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông Cầu III 26/04/2027
114380 Họ tên: Trần Văn Huyên
Ngày sinh: 22/12/1983
Thẻ căn cước: 030******368
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016577 Thiết kế kết cấu công trình II 07/06/2027
HAD-00016577 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 07/06/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn