Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114401 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 06/12/1988
CMND: 172***313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ sở hạ tầng giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016519 Giám sát công trình giao thông II 15/10/2024
HAD-00016519 Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT II 15/10/2024
114402 Họ tên: Phạm Anh Tuấn
Ngày sinh: 10/06/1984
CMND: 162***725
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016517 Quản lý dự án II 26/06/2025
114403 Họ tên: Nguyễn Đình Công
Ngày sinh: 07/01/1974
CMND: 011***379
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016514 Thiết kế kiến trúc công trình I 28/03/2024
HAN-00016514 Quản lý dự án II 13/11/2025
114404 Họ tên: Bùi Anh Tuấn
Ngày sinh: 20/07/1991
CMND: 012***572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KTE-00016513 Định giá xây dựng III 10/01/2027
114405 Họ tên: Trần Thanh Hải
Ngày sinh: 20/05/1979
CMND: 171***661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành thủy nông - cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00016511 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/05/2026
KHH-00016511 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 19/05/2026
114406 Họ tên: Nguyễn Văn Cử
Ngày sinh: 06/10/1971
Thẻ căn cước: 030******734
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016506 Giám sát công trình giao thông II 25/09/2024
114407 Họ tên: Đỗ Gia Việt
Ngày sinh: 20/09/1981
CMND: 141***295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu-Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAD-00016498 1. Giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật II 01/06/2025
HAD-00016498 2. Giám sát xây dựng công trình giao thông II 01/06/2025
114408 Họ tên: Bùi Minh Châu
Ngày sinh: 11/11/1985
CMND: 040***072
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016491 Thiết kế quy hoạch xây dựng II 19/03/2026
114409 Họ tên: Bùi Thế Phong
Ngày sinh: 24/09/1986
CMND: 040***123
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016489 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 18/03/2025
DIB-00016489 Khảo sát địa hình II 04/10/2026
114410 Họ tên: Vũ Xuân Biên
Ngày sinh: 27/02/1989
CMND: 040***491
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016488 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 18/03/2025
114411 Họ tên: Nguyễn Quốc Đại
Ngày sinh: 02/01/1987
CMND: 040***524
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016487 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 18/03/2025
114412 Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 25/06/1962
CMND: 040***564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cơ bản
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016484 Giám sát công trình NN&PTNT II 04/11/2024
DIB-00016484 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 19/03/2026
114413 Họ tên: Vũ Việt Cường
Ngày sinh: 25/02/1989
CMND: 040***289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016483 Quản lý dự án III 19/03/2026
114414 Họ tên: Nguyễn Quốc Lập
Ngày sinh: 06/04/1976
CMND: 040***467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016481 Giám sát công trình giao thông III 03/08/2025
DIB-00016481 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 03/08/2025
114415 Họ tên: Phạm Đình Lâm
Ngày sinh: 20/10/1984
CMND: 040***200
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016480 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT III 19/03/2026
114416 Họ tên: Lê Đức Tuấn
Ngày sinh: 10/01/1987
CMND: 040***610
Trình độ chuyên môn: Vừa làm vừa học
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016479 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2024
DIB-00016479 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 08/08/2024
114417 Họ tên: Nguyễn Viết Vĩnh
Ngày sinh: 02/09/1982
CMND: 040***889
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DIB-00016476 Quản lý dự án III 18/03/2025
DIB-00016476 Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn III 18/03/2025
114418 Họ tên: Lê Trung Liệt
Ngày sinh: 02/10/1987
CMND: 331***700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016475 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 03/11/2022
HCM-00016475 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 23/03/2021
114419 Họ tên: Nguyễn Công Hiếu
Ngày sinh: 20/02/1990
CMND: 197***411
Trình độ chuyên môn: Kỹ trúc sư - Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016474 Thiết kế kiến trúc công trình II 14/12/2023
HCM-00016474 Thiết kế kiến trúc công trình III 14/12/2022
114420 Họ tên: Bùi Ngọc Tri
Ngày sinh: 03/11/1974
CMND: 025***207
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng - Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016473 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 14/12/2022
HCM-00016473 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 14/12/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn