Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114441 Họ tên: Bùi Văn Minh
Ngày sinh: 08/08/1984
Thẻ căn cước: 001******840
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016452 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 30/10/2022
HCM-00016452 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 27/05/2027
114442 Họ tên: Phạm Ngọc Lê
Ngày sinh: 28/08/1991
CMND: 215***500
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00016451 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/12/2025
CTN-00016451 Quản lý dự án III 11/12/2025
114443 Họ tên: Võ Văn Hảo
Ngày sinh: 16/08/1983
CMND: 183***036
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00016450 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/05/2025
HCM-00016450 Giám sát công tác xây dựng công trình thuỷ lợi III 29/01/2024
114444 Họ tên: Lê Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/03/1981
CMND: 025***481
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016449 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị mạng - thông tin liên lạc công trình thông tin, truyền thông II 30/10/2022
114445 Họ tên: Nguyễn Tấn Thạch
Ngày sinh: 27/08/1985
CMND: 225***603
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016448 Thiết kế cơ - điện công trình I 14/07/2025
HCM-00016448 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió - cấp thoát nhiệt công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114446 Họ tên: Dương Kim Ngọc Hoàn
Ngày sinh: 20/11/1986
Thẻ căn cước: 091******170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016447 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp II 17/01/2024
HCM-00016447 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114447 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dũng
Ngày sinh: 12/12/1987
CMND: 186***390
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016446 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/10/2022
114448 Họ tên: Lê Văn Thúy Nghiệm
Ngày sinh: 22/04/1982
CMND: 331***390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016445 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
HCM-00016445 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 30/10/2022
114449 Họ tên: Bùi Minh Tùng
Ngày sinh: 15/03/1988
CMND: 024***142
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016444 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/10/2022
114450 Họ tên: Nguyễn Thị Ngân
Ngày sinh: 13/09/1987
CMND: 142***402
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016443 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/10/2022
114451 Họ tên: Đỗ Minh Hà
Ngày sinh: 20/10/1985
CMND: 212***562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016442 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114452 Họ tên: Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 13/09/1979
Thẻ căn cước: 079******271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công ngiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016441 Khảo sát địa hình công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước II 30/10/2022
HCM-00016441 Định giá xây dựng II 30/10/2022
114453 Họ tên: Trần Viết Phương
Ngày sinh: 12/02/1988
CMND: 233***769
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016440 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 30/10/2022
114454 Họ tên: Phạm Liêu
Ngày sinh: 14/02/1960
CMND: 022***099
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016439 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/10/2022
114455 Họ tên: Lê Long Hồ
Ngày sinh: 13/05/1984
CMND: 023***850
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - Lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016438 Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
CTN-00016438 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 30/06/2027
114456 Họ tên: Lê Quang Sơn
Ngày sinh: 02/05/1972
CMND: 024***893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Kỹ thuật công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016437 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
HCM-00016437 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 30/10/2022
114457 Họ tên: Nguyễn Tấn Thông
Ngày sinh: 23/09/1977
CMND: 022***880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016436 Thiết kế điện công trình đường dây và trạm biến áp II 14/05/2024
HCM-00016436 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình đường dây và trạm biến áp III 30/10/2022
114458 Họ tên: Nguyễn Xuân Mạnh
Ngày sinh: 06/08/1991
CMND: 187***841
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016435 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 14/05/2024
HCM-00016435 Khảo sát địa hình công trình giao thông (cảng hàng hải, đường thủy nội địa). III 21/05/2025
114459 Họ tên: Nguyễn Xuân Văn
Ngày sinh: 02/06/1984
Hộ chiếu: C12**194
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016434 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114460 Họ tên: Đỗ Thế Minh
Ngày sinh: 10/10/1990
CMND: 215***894
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016433 Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu III 30/10/2022
HCM-00016433 Kiểm định xây dựng công trình giao thông cầu III 30/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn