Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
114461 Họ tên: Nguyễn Văn Nhị
Ngày sinh: 23/08/1982
CMND: 281***064
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016432 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 09/07/2024
HCM-00016432 Thiết kế cơ điện công trình công nghiệp (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp) II 05/05/2026
114462 Họ tên: Tăng Quốc Dũng
Ngày sinh: 28/03/1981
CMND: 311***295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí - Kỹ thuật chế tạo
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016431 Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
HCM-00016431 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114463 Họ tên: Dương Văn Hùng
Ngày sinh: 15/02/1971
CMND: 024***342
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016430 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114464 Họ tên: Vy Nhật Thủy
Ngày sinh: 19/04/1990
CMND: 241***854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu Đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016429 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III 30/10/2022
HCM-00016429 Định giá xây dựng III 30/10/2022
114465 Họ tên: Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh: 20/05/1963
Thẻ căn cước: 037******254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016428 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 28/05/2024
HCM-00016428 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 20/09/2022
114466 Họ tên: Trần Minh Hoàng
Ngày sinh: 28/10/1981
Thẻ căn cước: 051******019
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình giao thông công chính - Xây dựng cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016427 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 17/11/2025
HCM-00016427 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) II 29/01/2024
114467 Họ tên: Nguyễn Hoàng Bảo Thy
Ngày sinh: 26/05/1987
CMND: 024***370
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016426 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 30/10/2022
114468 Họ tên: Trần Văn Nhỏ
Ngày sinh: 01/01/1979
CMND: 025***646
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016425 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 30/10/2022
HCM-00016425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 03/02/2025
114469 Họ tên: Bùi Duy Phương
Ngày sinh: 10/06/1986
CMND: 212***230
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016424 Định giá xây dựng II 30/10/2022
HCM-00016424 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 30/10/2022
114470 Họ tên: Phạm Ngọc Tướng
Ngày sinh: 05/06/1990
Thẻ căn cước: 038******637
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016423 Giám sát công trình giao thông cầu, đường bộ III 30/10/2022
114471 Họ tên: Trần Văn Lương
Ngày sinh: 17/03/1957
CMND: 024***640
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016422 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ II 30/10/2022
HCM-00016422 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu II 30/10/2022
114472 Họ tên: Trương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 04/01/1972
CMND: 022***338
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016421 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 30/10/2022
114473 Họ tên: Trương Lê Hòa
Ngày sinh: 15/04/1976
CMND: 025***757
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016420 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
HCM-00016420 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 30/10/2022
114474 Họ tên: Trần Văn Hòa
Ngày sinh: 07/03/1986
CMND: 221***509
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016419 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cấp - thoát nước công trình dân dụng III 30/10/2022
HNT-00016419 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 30/05/2027
114475 Họ tên: Nguyễn Hồng Châu
Ngày sinh: 20/12/1978
CMND: 211***394
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016418 Thiết kế kiến trúc công trình II 30/10/2022
114476 Họ tên: Phạm Xuân Chinh
Ngày sinh: 26/11/1989
CMND: 281***828
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng dân dụng & công nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016417 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 30/10/2022
114477 Họ tên: Lê Văn Còn
Ngày sinh: 11/11/1974
CMND: 311***373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016416 Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu III 30/10/2022
HCM-00016416 Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ II 30/10/2022
114478 Họ tên: Lê Văn Còn
Ngày sinh: 11/11/1974
Thẻ căn cước: 082******198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016416 Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu III 30/10/2022
HCM-00016416 Thiết kế kết cấu công trình giao thông đường bộ II 30/10/2022
114479 Họ tên: Nguyễn Luyện Trọng Can
Ngày sinh: 20/07/1974
Thẻ căn cước: 079******108
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00016415 Thiết kế cơ - điện công trình I 16/04/2024
BXD-00016415 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 16/04/2024
114480 Họ tên: Võ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 18/07/1972
CMND: 025***661
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường - Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00016414 Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) III 04/03/2026
HCM-00016414 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II 30/10/2022
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn