Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Tiến Chúc
Ngày sinh: 23/07/1980
Thẻ căn cước: 017******043
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa, địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189517 Khảo sát xây dựng - Địa hình III 21/05/2029
102 Họ tên: Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 21/11/1990
Thẻ căn cước: 035******692
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189516 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/05/2029
HOB-00189516 Khảo sát xây dựng - Địa hình III 21/05/2029
103 Họ tên: Tô Đức Duyệt
Ngày sinh: 04/12/1998
Thẻ căn cước: 034******573
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HOB-00189515 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật III 21/05/2029
HOB-00189515 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 21/05/2029
104 Họ tên: Hà Cát Tiến
Ngày sinh: 01/02/1972
Thẻ căn cước: 006******914
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00189505 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 03/06/2029
105 Họ tên: Trần Bá Thành
Ngày sinh: 25/07/1982
Thẻ căn cước: 042******443
Trình độ chuyên môn: Trung học chuyên nghiệp Địa chính (Trắc địa - địa hình địa chính) Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189501 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 05/06/2029
HCM-00189501 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 05/06/2029
106 Họ tên: Lê Tấn Linh
Ngày sinh: 16/10/1998
Thẻ căn cước: 079******704
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189500 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình dân dụng - công nghiệp III 05/06/2029
107 Họ tên: Nguyễn Đức Trường
Ngày sinh: 11/12/1993
Thẻ căn cước: 080******462
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189499 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn; chiếu sáng công cộng) III 05/06/2029
HCM-00189499 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 05/06/2029
108 Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 11/07/1986
Thẻ căn cước: 082******105
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Địa chính)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189498 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 05/06/2029
109 Họ tên: Lê Văn Hợi
Ngày sinh: 01/01/1978
Thẻ căn cước: 051******930
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây dựng dân dụng - CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189497 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 05/06/2029
110 Họ tên: Lưu Ngô Minh Duy
Ngày sinh: 27/02/1990
Thẻ căn cước: 082******186
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189496 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa) III 05/06/2029
HCM-00189496 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (đường thủy nội địa) III 05/06/2029
111 Họ tên: Hoàng Kim Phước Long
Ngày sinh: 05/02/1997
Thẻ căn cước: 070******644
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189495 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/06/2029
112 Họ tên: Đỗ Văn Mãi
Ngày sinh: 22/01/1994
Thẻ căn cước: 080******283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189494 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 05/06/2029
113 Họ tên: Lâm Văn Triều
Ngày sinh: 09/07/1999
Thẻ căn cước: 051******897
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189493 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 05/06/2029
HCM-00189493 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 05/06/2029
114 Họ tên: Bùi Ngọc Toàn
Ngày sinh: 20/11/1996
Thẻ căn cước: 052******079
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00189492 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp III 05/06/2029
115 Họ tên: Nguyễn Xuân Hòa
Ngày sinh: 01/07/1970
Thẻ căn cước: 036******516
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng &CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KHH-00189491 Giám sát thi công xây dựng công trình - Hạ tầng kỹ thuật - Thoát nước II 30/05/2029
KHH-00189491 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng II 30/05/2029
116 Họ tên: Hàng Quốc Bình
Ngày sinh: 01/07/1970
Thẻ căn cước: 056******003
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KHH-00189490 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng III 30/05/2029
117 Họ tên: Võ Văn Tài
Ngày sinh: 21/03/1995
Thẻ căn cước: 056******315
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
KHH-00189489 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng III 30/05/2029
118 Họ tên: Phạm Văn Chanh
Ngày sinh: 10/11/1990
Thẻ căn cước: 087******217
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00189483 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 04/06/2029
CAT-00189483 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 04/06/2029
119 Họ tên: Nguyễn Văn Tám
Ngày sinh: 04/02/1996
Thẻ căn cước: 092******013
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00189482 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 04/06/2029
120 Họ tên: Lê Văn Ngọc
Ngày sinh: 21/07/1983
Thẻ căn cước: 093******370
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAT-00189481 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình III 04/06/2029
CAT-00189481 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 04/06/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn