Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Trần Hữu Tùng
Ngày sinh: 10/10/1987
CMND: 230688246
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140722 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
102 Họ tên: Nguyễn Thái Hợp
Ngày sinh: 05/02/1986
CMND: 281418203
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140721 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
103 Họ tên: Nguyễn Phước Quý Hải
Ngày sinh: 13/06/1969
Thẻ căn cước: 058069000025
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140720 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
104 Họ tên: Abadesa Ramil Sevilla
Ngày sinh: 02/04/1969
Hộ chiếu: P6924859A
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành kỹ thuật dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140719 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
105 Họ tên: Cao Minh Trung
Ngày sinh: 08/07/1975
Thẻ căn cước: 092075001297
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140718 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
106 Họ tên: Phùng Đức Hải
Ngày sinh: 18/08/1988
Thẻ căn cước: 036088003954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140717 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
107 Họ tên: Lưu Đức Huân
Ngày sinh: 12/08/1958
Thẻ căn cước: 079058007289
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140716 Thiết kế kết cấu công trình I 06/05/2027
108 Họ tên: Phạm Tiến Luận
Ngày sinh: 18/10/1987
Thẻ căn cước: 036087010081
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140715 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
109 Họ tên: Nguyễn Chí Hoài
Ngày sinh: 10/09/1982
Thẻ căn cước: 001082010175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện ngành điện nông nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140714 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
110 Họ tên: Nguyễn Văn Dương
Ngày sinh: 11/01/1987
CMND: 162263114
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy lạnh và thiết bị nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140713 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 06/05/2027
111 Họ tên: Lê Hoàng
Ngày sinh: 11/11/1982
Thẻ căn cước: 015082000053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140712 Thiết kế cơ - điện công trình I 06/05/2027
112 Họ tên: Trần Quốc Tịch
Ngày sinh: 06/10/1982
CMND: 211701823
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00140711 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/05/2027
113 Họ tên: Lê Tấn Thuận
Ngày sinh: 05/03/1986
CMND: 225216281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140681 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
114 Họ tên: Ngô Anh Tuấn
Ngày sinh: 20/10/1991
CMND: 187042535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140680 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 21/04/2027
CTN-00140680 quản lý dự án II 21/04/2027
115 Họ tên: Tô Quốc Thắng
Ngày sinh: 21/12/1990
Thẻ căn cước: 034090003065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140679 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
CTN-00140679 Quản lý dự án II 21/04/2027
116 Họ tên: Nguyễn Tiến Tùng
Ngày sinh: 07/03/1985
Thẻ căn cước: 001085019147
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140678 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
117 Họ tên: Nhữ Công Dương
Ngày sinh: 27/06/1988
Thẻ căn cước: 008088011719
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140677 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
118 Họ tên: Trần Mạnh Thành
Ngày sinh: 01/08/1993
Thẻ căn cước: 036093003047
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140676 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
119 Họ tên: Thiều Văn Vinh
Ngày sinh: 20/03/1992
Thẻ căn cước: 026092000179
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140675 Thiết kế cơ - điện công trình II 21/04/2027
120 Họ tên: Nguyễn Văn Út
Ngày sinh: 01/06/1993
Thẻ căn cước: 026093003639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00140674 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 21/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn