Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Lương Công Huy
Ngày sinh: 28/12/1995
CMND: 221398625
Trình độ chuyên môn: KS kỹ thuật công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHY-00116863 Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ III 02/04/2026
PHY-00116863 Định giá xây dựng III 02/04/2026
102 Họ tên: LƯỜNG CÔNG LUẬN
Ngày sinh: 10/11/1986
CMND: 095075675
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAK-00116862 Giám sát công tác xây dựng công trình: Giao thông (cầu); Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 30/03/2026
103 Họ tên: Trần Quốc Toản
Ngày sinh: 10/05/1992
CMND: 385466764
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00116861 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 01/04/2026
HGI-00116861 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp III 01/04/2026
104 Họ tên: Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 02/06/1984
Thẻ căn cước: 091084000222
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00116860 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 01/04/2026
HGI-00116860 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp III 01/04/2026
105 Họ tên: Huỳnh Phước Tường
Ngày sinh: 17/10/1988
CMND: 363521293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chuyên ngành kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HGI-00116859 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng III 01/04/2026
HGI-00116859 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp III 01/04/2026
106 Họ tên: Nguyễn Đức Phong
Ngày sinh: 12/11/1983
Thẻ căn cước: 001083015462
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116856 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 30/03/2026
LAC-00116856 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 30/03/2026
107 Họ tên: Cao Văn Vững
Ngày sinh: 23/03/1980
CMND: 145515266
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116855 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông cầu, đường bộ II 30/03/2026
108 Họ tên: Đinh Minh Giám
Ngày sinh: 20/04/1981
CMND: 162464545
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116854 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 30/03/2026
LAC-00116854 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II 30/03/2026
109 Họ tên: Hồ Quốc Hùng
Ngày sinh: 16/04/1980
CMND: 151302178
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116853 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 30/03/2026
LAC-00116853 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 30/03/2026
110 Họ tên: Nguyễn Thế Thám
Ngày sinh: 25/10/1982
CMND: 045177187
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116852 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 30/03/2026
LAC-00116852 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 30/03/2026
111 Họ tên: Vũ Xuân Chín
Ngày sinh: 05/11/1981
CMND: 045066147
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LAC-00116851 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 30/03/2026
LAC-00116851 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ III 30/03/2026
112 Họ tên: Hoàng Anh
Ngày sinh: 04/06/1985
CMND: 260963919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116846 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ điện vào công trình dân dụng III 02/04/2026
113 Họ tên: Nguyễn Bảo Thuyên
Ngày sinh: 15/02/1982
CMND: 025328213
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116845 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (cầu, đường bộ) III 02/04/2026
HCM-00116845 Định giá xây dựng III 02/04/2026
114 Họ tên: Đỗ Thành Long
Ngày sinh: 08/09/1987
CMND: 225434535
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116844 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 02/04/2026
HCM-00116844 Định giá xây dựng III 02/04/2026
115 Họ tên: Trịnh Minh Sang
Ngày sinh: 02/04/1982
CMND: 023566482
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00116843 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 02/04/2026
HCM-00116843 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước - thoát nước) III 02/04/2026
116 Họ tên: Đinh Hồng Hải
Ngày sinh: 04/08/1990
CMND: 212320042
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116842 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 15/03/2026
117 Họ tên: Nguyễn Thành Trí
Ngày sinh: 26/07/1995
CMND: 221389700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116841 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
118 Họ tên: Nguyễn Văn Trúc
Ngày sinh: 29/11/1987
CMND: 212303824
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116840 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 15/03/2026
BDG-00116840 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
119 Họ tên: Trần Hoàng Minh Tân
Ngày sinh: 22/12/1994
CMND: 281086300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116839 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
120 Họ tên: Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 04/01/1994
CMND: 261383464
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116838 Khảo sát địa hình III 15/03/2026
BDG-00116838 Định giá xây dựng III 15/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn