Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Đỗ Xuân Khương
Ngày sinh: 07/07/1987
CMND: 121767578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122430 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
102 Họ tên: Lưu Trần Lâm
Ngày sinh: 22/01/1981
CMND: 172064480
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122429 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
103 Họ tên: Lê Văn Hiến
Ngày sinh: 28/12/1978
Thẻ căn cước: 036078002218
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa. Cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122428 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
104 Họ tên: Hoàng Quốc Phòng
Ngày sinh: 26/09/1982
CMND: 162413117
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122427 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
105 Họ tên: Hoàng Văn Phong
Ngày sinh: 09/01/1982
CMND: 111665872
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122426 Định giá xây dựng II 11/10/2026
106 Họ tên: Nguyễn Xuân Hòa
Ngày sinh: 28/09/1984
CMND: 168117383
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122425 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
107 Họ tên: Đinh Tuấn Lực
Ngày sinh: 12/01/1988
CMND: 082001933
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122424 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
108 Họ tên: Hoàng Kim Cương
Ngày sinh: 21/04/1955
Thẻ căn cước: 001055009132
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122423 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
109 Họ tên: Ngô Hồng Thanh
Ngày sinh: 13/11/1966
CMND: 230554480
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122422 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 11/10/2026
THX-00122422 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 11/10/2026
110 Họ tên: Vũ Đức Nguyên
Ngày sinh: 03/12/1984
CMND: 013605722
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122421 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
111 Họ tên: Trần Thành Trung
Ngày sinh: 06/06/1994
CMND: 070996785
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122420 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 11/10/2026
112 Họ tên: Phạm Văn Biên
Ngày sinh: 28/11/1990
Thẻ căn cước: 036090001658
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122419 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
113 Họ tên: Bùi Quang Trung
Ngày sinh: 13/03/1994
Thẻ căn cước: 036094004016
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122418 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 11/10/2026
114 Họ tên: Bùi Mạnh Hà
Ngày sinh: 17/10/1984
CMND: 113200245
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122417 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
115 Họ tên: Nguyễn Thái Môn
Ngày sinh: 04/09/1978
Thẻ căn cước: 052078000663
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122416 Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình II 11/10/2026
THX-00122416 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 11/10/2026
116 Họ tên: Huỳnh Trung Thật
Ngày sinh: 13/01/1972
CMND: 230427575
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122415 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
117 Họ tên: Lê Khắc Nam
Ngày sinh: 12/09/1984
CMND: 230646038
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122414 Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều II 11/10/2026
THX-00122414 Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn II 11/10/2026
118 Họ tên: Trần Xuân Thìn
Ngày sinh: 10/03/1989
CMND: 183726976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122413 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
119 Họ tên: Hoàng Văn Dũng
Ngày sinh: 27/07/1988
CMND: 173322240
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122412 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/10/2026
120 Họ tên: Nguyễn Văn Hường
Ngày sinh: 14/07/1971
CMND: 181589170
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư KT công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00122411 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 11/10/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn