Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Phạm Ngọc Nhật
Ngày sinh: 11/07/1992
CMND: 197259367
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094436 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
QTR-00094436 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
102 Họ tên: Hồ Sỹ Thái
Ngày sinh: 20/02/1978
CMND: 197052996
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094435 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
QTR-00094435 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
103 Họ tên: Cao Duy Hải
Ngày sinh: 20/04/1985
CMND: 197163532
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094434 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
104 Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày sinh: 05/11/1975
CMND: 197047527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094433 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
105 Họ tên: Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 02/10/1981
CMND: 197101927
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094432 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
106 Họ tên: Lê Xuân Phương
Ngày sinh: 03/12/1989
CMND: 197225225
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094431 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
107 Họ tên: Trần Thanh Nam
Ngày sinh: 05/01/1978
CMND: 197079726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094430 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
108 Họ tên: Võ Xuân Tuấn
Ngày sinh: 25/03/1983
CMND: 197125095
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật XD công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094429 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
QTR-00094429 Định giá xây dựng II 02/07/2025
109 Họ tên: Thái Mạnh Tiến
Ngày sinh: 03/10/1976
CMND: 197047542
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094428 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
QTR-00094428 Định giá xây dựng II 02/07/2025
110 Họ tên: Nguyễn Văn Biên
Ngày sinh: 10/08/1982
CMND: 197103389
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật XD công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094427 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
QTR-00094427 Định giá xây dựng II 02/07/2025
111 Họ tên: Lê Văn Giải
Ngày sinh: 30/09/1965
CMND: 190930988
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094426 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
QTR-00094426 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
112 Họ tên: Đoàn Quang Thanh
Ngày sinh: 27/07/1983
CMND: 197148311
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094425 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/07/2025
QTR-00094425 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
113 Họ tên: Lê Phước Đạt
Ngày sinh: 21/07/1998
CMND: 197213577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094424 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/07/2025
114 Họ tên: Bùi Đức Huy
Ngày sinh: 05/11/1976
CMND: 197018631
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư; Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094423 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
QTR-00094423 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II 02/07/2025
115 Họ tên: Nguyễn Tứ Giang
Ngày sinh: 18/08/1993
CMND: 197265314
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094422 Thiết kế kiến trúc công trình III 02/07/2025
116 Họ tên: Phan Văn Nhật
Ngày sinh: 15/03/1991
CMND: 197247434
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094421 Thiết kế kiến trúc công trình III 02/07/2025
117 Họ tên: Võ Lê Trường Thạch
Ngày sinh: 28/02/1978
CMND: 197042183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094420 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 02/07/2025
QTR-00094420 Thiết kế kết cấu công trìnhdân dụng công nghiệp II 02/07/2025
118 Họ tên: Hồ Sỹ Hòa
Ngày sinh: 14/07/1981
CMND: 197096064
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094419 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
119 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 20/08/1978
CMND: 197071354
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094418 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống chiếu sáng công cộng; công trình viễn thông) II 02/07/2025
120 Họ tên: Lê Văn Tuấn
Ngày sinh: 11/11/1979
CMND: 197064506
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094417 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn