Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Huỳnh Quốc Bảo
Ngày sinh: 02/05/1989
CMND: 261***256
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử (Hệ thống điện)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154089 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
102 Họ tên: Võ Thanh Bình
Ngày sinh: 14/04/1989
Thẻ căn cước: 092******333
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154088 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
103 Họ tên: Phan Văn Tám
Ngày sinh: 08/02/1989
CMND: 205***613
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154087 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
104 Họ tên: Nguyễn Thanh Vũ
Ngày sinh: 10/07/1990
Thẻ căn cước: 060******821
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154086 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
105 Họ tên: Trương Quan Điện
Ngày sinh: 06/04/1989
CMND: 215***383
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154085 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
106 Họ tên: Phạm Xuân Vuôn
Ngày sinh: 27/07/1976
Thẻ căn cước: 033******944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154084 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
107 Họ tên: Đặng Diệp Linh
Ngày sinh: 05/11/1992
Thẻ căn cước: 054******368
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154083 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
108 Họ tên: Đặng Thành Lộc
Ngày sinh: 03/04/1991
Thẻ căn cước: 070******766
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154082 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
109 Họ tên: Hoàng Minh Sơn
Ngày sinh: 28/10/1983
CMND: 273***085
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154081 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
110 Họ tên: Trần Minh Sang
Ngày sinh: 15/02/1989
CMND: 381***374
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154080 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
111 Họ tên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 04/08/1987
CMND: 172***367
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154079 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
112 Họ tên: Đỗ Lê Nhật Dương
Ngày sinh: 10/01/1993
Thẻ căn cước: 052******610
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154078 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 09/08/2027
113 Họ tên: Bùi Văn Mão
Ngày sinh: 16/05/1988
Thẻ căn cước: 040******974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154077 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
114 Họ tên: Đỗ Duy Khương
Ngày sinh: 28/10/1992
CMND: 215***609
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154076 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
115 Họ tên: Đặng Minh Hiền
Ngày sinh: 24/10/1993
Thẻ căn cước: 079******538
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154075 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
116 Họ tên: Nguyễn Văn Nhí
Ngày sinh: 04/07/1986
Thẻ căn cước: 087******661
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154074 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
117 Họ tên: Võ Minh Công
Ngày sinh: 21/02/1978
Thẻ căn cước: 046******187
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Trắc địa)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154073 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
118 Họ tên: Tiêu Hải Giang
Ngày sinh: 15/09/1989
Thẻ căn cước: 095******279
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154072 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
119 Họ tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 28/08/1987
CMND: 112***618
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154071 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 09/08/2027
CTN-00154071 Khảo sát địa hình II 09/08/2027
120 Họ tên: Vĩ Văn Thịnh
Ngày sinh: 11/10/1984
CMND: 201***613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00154070 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 09/08/2027
CTN-00154070 Quản lý dự án II 09/08/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn