Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lân
Ngày sinh: 11/08/1987
Thẻ căn cước: 025******568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174636 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
102 Họ tên: Trần Mạnh Tiến
Ngày sinh: 23/11/1992
Thẻ căn cước: 025******981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174635 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
103 Họ tên: Đỗ Mạnh Hải
Ngày sinh: 18/06/1989
Thẻ căn cước: 025******458
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174634 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
104 Họ tên: Trần Anh Tuấn
Ngày sinh: 28/11/1987
Thẻ căn cước: 025******358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174633 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
105 Họ tên: Đào Trọng Tuyến
Ngày sinh: 09/07/1991
Thẻ căn cước: 025******233
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174632 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
106 Họ tên: Trần Việt Anh
Ngày sinh: 30/09/1993
Thẻ căn cước: 025******238
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174631 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
107 Họ tên: Bùi Ngọc Thủy
Ngày sinh: 20/11/1970
Thẻ căn cước: 025******974
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174630 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
108 Họ tên: Lê Hữu Chí
Ngày sinh: 07/12/1990
Thẻ căn cước: 025******066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174629 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
109 Họ tên: Đinh Trung Thành
Ngày sinh: 18/09/1974
Thẻ căn cước: 025******369
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174628 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
110 Họ tên: Nghiêm Quốc Huy
Ngày sinh: 02/11/1978
Thẻ căn cước: 035******082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174627 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
111 Họ tên: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày sinh: 12/10/1986
Thẻ căn cước: 025******630
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174626 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
112 Họ tên: Vũ Ngọc Hải
Ngày sinh: 23/01/1987
Thẻ căn cước: 025******729
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174625 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
113 Họ tên: Lương Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 27/08/1978
Thẻ căn cước: 025******418
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174624 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
114 Họ tên: Nguyễn Thị Đức
Ngày sinh: 06/05/1982
Thẻ căn cước: 025******074
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174623 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
115 Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 01/02/1976
Thẻ căn cước: 026******091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174622 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
116 Họ tên: Lê Tuấn Anh
Ngày sinh: 02/09/1985
Thẻ căn cước: 025******819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174621 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
117 Họ tên: Phạm Văn Chúc
Ngày sinh: 30/10/1964
Thẻ căn cước: 036******886
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174620 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
118 Họ tên: Nguyễn Đức Mỹ
Ngày sinh: 19/07/1964
Thẻ căn cước: 001******486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174619 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
119 Họ tên: Phạm Văn Diện
Ngày sinh: 13/11/1991
Thẻ căn cước: 031******852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174617 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 25/09/2028
120 Họ tên: Lê Quốc Huy
Ngày sinh: 12/10/1987
Thẻ căn cước: 026******022
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174616 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông II 25/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn