Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Thọ Viên
Ngày sinh: 13/11/1992
CMND: 173778456
Trình độ chuyên môn: Đại học - xây dựng công trình Thủy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083515 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn III 17/01/2025
102 Họ tên: Trần Thanh Tịnh
Ngày sinh: 07/07/1990
CMND: 212783107
Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ Thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083514 Quản lý dự án Giao thông III 17/01/2025
103 Họ tên: Nguyễn Bá Quyền
Ngày sinh: 09/07/1994
CMND: 215317349
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083513 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 17/01/2025
104 Họ tên: Nguyễn Lâm Sơn
Ngày sinh: 03/03/1985
CMND: 186418560
Trình độ chuyên môn: Đại học - Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00083512 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2025
105 Họ tên: Nguyễn Hồng Chiến
Ngày sinh: 05/08/1980
CMND: 011972547
Trình độ chuyên môn: KS XD Cầu hầm chuyên ngành XD Cầu Hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083511 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2025
THX-00083511 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2025
106 Họ tên: Bùi Văn Chiến
Ngày sinh: 29/01/1985
Thẻ căn cước: 036085000123
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu Đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083510 Quản lý dự án Đầu tư XD II 17/01/2025
THX-00083510 Định giá Xây dựng II 17/01/2025
107 Họ tên: Cao Hồng Quân
Ngày sinh: 27/05/1984
CMND: 230617687
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083509 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 17/01/2025
108 Họ tên: Hoàng Thị Quỳnh Dao
Ngày sinh: 20/12/1982
CMND: 230977511
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083508 Giám sát Công trình Giao thông II 17/01/2025
109 Họ tên: Lê Văn Dịnh
Ngày sinh: 11/08/1992
CMND: 221320347
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dưng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083507 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 17/01/2025
110 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 01/11/1982
CMND: 230570647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083506 Giám sát Công trình Giao thông II 17/01/2025
111 Họ tên: Cao Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 14/09/1992
CMND: 132090819
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083505 Định giá xây dựng III 17/01/2025
112 Họ tên: Nguyễn Văn Dũng
Ngày sinh: 01/03/1990
CMND: 045055726
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083504 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp III 17/01/2025
113 Họ tên: Nguyễn Văn Công
Ngày sinh: 20/02/1990
CMND: 112489558
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083503 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083503 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
114 Họ tên: Đào Duy Quỳnh
Ngày sinh: 27/09/1991
CMND: 225503790
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083502 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083502 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
115 Họ tên: Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 15/09/1991
CMND: 173456682
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083501 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083501 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
116 Họ tên: Nguyễn Thị Thắng
Ngày sinh: 28/10/1991
CMND: 112482192
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083500 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083500 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
117 Họ tên: Nguyễn Như Ngọc
Ngày sinh: 08/07/1991
Thẻ căn cước: 031191006337
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083499 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083499 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
118 Họ tên: Nguyễn Cẩm Liên
Ngày sinh: 04/10/1991
CMND: 013057442
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00083498 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 17/01/2025
THX-00083498 Thiết kế kiến trúc công trình III 17/01/2025
119 Họ tên: Phạm Hoàng Nam
Ngày sinh: 10/03/1984
CMND: 280830237
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083439 Định giá xây dựng III 14/01/2025
120 Họ tên: Phạm Tuấn Lộc
Ngày sinh: 30/01/1988
Thẻ căn cước: 092088000405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083438 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn