Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Văn Hậu
Ngày sinh: 27/04/1987
CMND: 125257518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086701 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
102 Họ tên: Phan Văn Tịnh
Ngày sinh: 15/08/1987
CMND: 162882924
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086700 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
BAN-00086700 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
103 Họ tên: Nguyễn Khánh Dư
Ngày sinh: 25/07/1973
CMND: 125769243
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, chuyên ngành tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086699 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng, nông nghiệp và PTNT III 23/03/2025
BAN-00086699 Thiết kế cơ – điện công trình II 23/03/2025
104 Họ tên: Nguyễn Giang Bắc
Ngày sinh: 24/11/1984
CMND: 125124839
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086698 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
105 Họ tên: Ngô Nhật Tân
Ngày sinh: 27/04/1988
CMND: 125331541
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086697 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
106 Họ tên: Nguyễn Văn Huy
Ngày sinh: 10/09/1987
CMND: 125294859
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086696 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
BAN-00086696 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp III 23/03/2025
107 Họ tên: Đỗ Viết Nhật
Ngày sinh: 09/11/1983
CMND: 125986428
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086695 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
108 Họ tên: Nguyễn Văn An
Ngày sinh: 05/01/1990
CMND: 125328986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086694 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
109 Họ tên: Dương Trung Nhu
Ngày sinh: 01/09/1989
CMND: 125368652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086693 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
110 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 01/09/1980
CMND: 125399647
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu – đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086692 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậ III 23/03/2025
BAN-00086692 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
111 Họ tên: Nguyễn Đình Đàm
Ngày sinh: 22/03/1984
CMND: 121521570
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086691 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậ III 23/03/2025
112 Họ tên: Nguyễn Văn Đích
Ngày sinh: 02/02/1989
CMND: 125330851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086690 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậ III 23/03/2025
BAN-00086690 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
113 Họ tên: Phan Ngọc Quý
Ngày sinh: 14/04/1983
CMND: 125086832
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086689 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuậ III 23/03/2025
BAN-00086689 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
114 Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 28/03/1987
CMND: 125193931
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086688 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
115 Họ tên: Phạm Bá Hưng
Ngày sinh: 05/01/1987
CMND: 125209716
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086687 Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
BAN-00086687 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
116 Họ tên: Lê Văn Thế
Ngày sinh: 12/03/1987
CMND: 142249031
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086686 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
BAN-00086686 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
117 Họ tên: Nguyễn Việt An
Ngày sinh: 05/03/1990
CMND: 131658994
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAN-00086685 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
BAN-00086685 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
118 Họ tên: Vũ Ngọc Khanh
Ngày sinh: 19/09/1983
CMND: 272945408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086682 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) III 20/03/2025
DON-00086682 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 20/03/2025
119 Họ tên: Phạm Ngọc Tú
Ngày sinh: 29/07/1979
CMND: 025054597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086681 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) III 20/03/2025
120 Họ tên: Đặng Quốc Việt
Ngày sinh: 03/06/1984
CMND: 025386438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086680 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) III 20/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn