Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Duy Tùng
Ngày sinh: 16/06/1991
Thẻ căn cước: 031091010460
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121036 Thiết kế xây dựng công trình đường thủy nội địa - Hàng hải II 19/07/2026
102 Họ tên: Vũ Trọng Khuyến
Ngày sinh: 11/02/1992
Thẻ căn cước: 034092006329
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121035 Thiết kế xây dựng công trình đường thủy nội địa - Hàng hải II 19/07/2026
103 Họ tên: Nguyễn Hà Lâm
Ngày sinh: 21/12/1982
Thẻ căn cước: 079082012095
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ – điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121034 Thiết kế cơ - điện công trình II 19/07/2026
HTV-00121034 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 19/07/2026
104 Họ tên: Lý Thùy Dương
Ngày sinh: 28/12/1978
CMND: 023065679
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện ngành Điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121033 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
105 Họ tên: Vũ Trung Kiên
Ngày sinh: 29/01/1987
Thẻ căn cước: 036087000087
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121032 Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát nước II 19/07/2026
106 Họ tên: Vũ Xuân Trường
Ngày sinh: 05/03/1979
Thẻ căn cước: 015079000082
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị - ngành Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00121031 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 19/07/2026
HTV-00121031 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 19/07/2026
107 Họ tên: Bùi Việt Hùng
Ngày sinh: 01/08/1981
CMND: 080418198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121030 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN; Nông nghiệp và PTNT ( Thủy lợi) III 19/07/2026
CAB-00121030 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
108 Họ tên: Hoàng Cao Hiệp
Ngày sinh: 21/04/1979
CMND: 080520485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Tự động hóa XNCN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121029 Khảo sát địa hình III 19/07/2026
109 Họ tên: Đàm Phương Thanh
Ngày sinh: 31/10/1987
CMND: 080411595
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121028 Thiết kế kiến trúc công trình II 19/07/2026
110 Họ tên: Nguyễn Quốc Thịnh
Ngày sinh: 10/10/1985
CMND: 080529089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121027 Quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông (cầu đường) III 19/07/2026
CAB-00121027 Khảo sát địa hình III 19/07/2026
111 Họ tên: Nguyễn Trọng Hưng
Ngày sinh: 15/07/1984
CMND: 080527040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121026 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
CAB-00121026 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
112 Họ tên: Phạm Văn Thép
Ngày sinh: 10/05/1984
Thẻ căn cước: 034084003737
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng CN-DD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121025 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN II 19/07/2026
113 Họ tên: Nguyễn Thị Vui
Ngày sinh: 22/02/1984
Thẻ căn cước: 033184001922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121024 Định giá xây dựng III 19/07/2026
CAB-00121024 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) III 19/07/2026
114 Họ tên: Hoàng Văn Bình
Ngày sinh: 13/07/1976
CMND: 080371291
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121023 Định giá xây dựng III 19/07/2026
115 Họ tên: Trần Việt Linh
Ngày sinh: 21/09/1995
CMND: 091818039
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121022 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp thoát nước) III 19/07/2026
CAB-00121022 Quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN, Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước); Giao thông (đường bộ); Nông nghiệp &PTNT ( thủy lợi) III 19/07/2026
116 Họ tên: Nông Thế Thiện
Ngày sinh: 11/08/1995
CMND: 085036925
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121021 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
117 Họ tên: Đàm Thế Hợp
Ngày sinh: 08/02/1982
CMND: 080410366
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121020 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
CAB-00121020 Giám sát công tác xây dựng công trình NN&PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
118 Họ tên: Đàm Quang Hưng
Ngày sinh: 22/10/1980
CMND: 080396918
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121019 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN và Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 19/07/2026
CAB-00121019 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp &PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
119 Họ tên: Vi Thị Hạnh
Ngày sinh: 09/11/1988
CMND: 080541144
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121018 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
CAB-00121018 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
120 Họ tên: Phạm Triệu Hải
Ngày sinh: 17/12/1987
CMND: 080507372
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật thi công xây dựng công trình DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121017 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
CAB-00121017 Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông III 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn