Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
101 Họ tên: Nguyễn Bá Trường
Ngày sinh: 16/06/1992
CMND: 125383578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng DD&CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077972 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
102 Họ tên: Đặng Xuân Dương
Ngày sinh: 14/01/1991
Thẻ căn cước: 026091000655
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077971 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
103 Họ tên: Phan Hồng Lĩnh
Ngày sinh: 29/09/1986
Thẻ căn cước: 001086026335
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng ( xây dựng DD&CN)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077970 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
104 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên (B)
Ngày sinh: 18/08/1990
CMND: 142559320
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077969 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
105 Họ tên: Vũ Thị Hà
Ngày sinh: 17/05/1991
CMND: 163082456
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077968 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
106 Họ tên: Phạm Minh Dũng
Ngày sinh: 20/11/1987
CMND: 164311290
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077967 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 13/11/2024
107 Họ tên: Vũ Văn Huy
Ngày sinh: 04/10/1992
CMND: 142546149
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng ( hệ thống kỹ thuật trong công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077966 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/11/2024
108 Họ tên: Trần Hải Hưng
Ngày sinh: 19/08/1991
CMND: 168380930
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077965 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 13/11/2024
109 Họ tên: Phạm Thị Huyền
Ngày sinh: 28/04/1984
CMND: 143003105
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đô thị - Ngành Kỹ thuật Môi trường Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077964 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 13/11/2024
110 Họ tên: Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 23/01/1992
Thẻ căn cước: 035092000819
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ thống kỹ thuật trong công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077963 Thiết kế cơ - điện công trình II 13/11/2024
111 Họ tên: Lê Thế Trinh
Ngày sinh: 06/07/1992
Thẻ căn cước: 001092014391
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077962 Thiết kế cấp - thoát nước công trình II 13/11/2024
112 Họ tên: Đỗ Thị Ái
Ngày sinh: 09/08/1987
Thẻ căn cước: 034187002168
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077961 Thiết kế cấp - thoát nước công trình III 13/11/2024
113 Họ tên: Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 20/02/1992
CMND: 187143451
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077960 Định giá xây dựng III 13/11/2024
114 Họ tên: Phạm Ngọc Diệp
Ngày sinh: 24/01/1990
CMND: 012801202
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077959 Định giá xây dựng III 13/11/2024
115 Họ tên: Trần Xuân Dũng
Ngày sinh: 15/08/1988
Thẻ căn cước: 001088006484
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077958 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
116 Họ tên: Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 13/01/1991
Thẻ căn cước: 001091017934
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077957 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
117 Họ tên: Phạm Văn Thọ
Ngày sinh: 12/05/1990
Thẻ căn cước: 036090006004
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077956 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
118 Họ tên: Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 22/11/1991
Thẻ căn cước: 038191000023
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077955 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
119 Họ tên: Vũ Tiến Dũng
Ngày sinh: 22/08/1991
Thẻ căn cước: 036091005769
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077954 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
120 Họ tên: Phạm Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 20/05/1985
Thẻ căn cước: 001185005898
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00077953 Thiết kế kiến trúc công trình II 13/11/2024
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn