Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
120681 Họ tên: Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 13/10/1982
CMND: 164***919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005265 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005265 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
120682 Họ tên: Vũ Văn Kiên
Ngày sinh: 18/08/1973
CMND: 161***203
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình công thôn
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005264 Thiết kế Cơ - Điện công trình II 04/07/2029
NIB-00005264 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
120683 Họ tên: Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 13/04/1987
Thẻ căn cước: 037******961
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005263 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005263 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, Khảo sát địa hình II 25/05/2023
120684 Họ tên: Vũ Văn Cường
Ngày sinh: 23/03/1980
CMND: 164***501
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dụng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005262 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Giao thông (đường bộ) II 08/07/2027
NIB-00005262 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hạ tầng kỹ thuật III 08/07/2027
120685 Họ tên: Vũ Thành Luân
Ngày sinh: 23/06/1986
CMND: 164***700
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005261 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005261 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, Khảo sát địa hình II 25/05/2023
120686 Họ tên: Đoàn Hồng Hải
Ngày sinh: 04/04/1972
CMND: 161***271
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005260 Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
NIB-00005260 Quản lý dự án (công trình dân dụng và công nghiệp) II 02/06/2025
120687 Họ tên: Đỗ Hồng Đễ
Ngày sinh: 04/03/1979
Thẻ căn cước: 037******578
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005259 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
NIB-00005259 Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và ptnt III 11/12/2023
120688 Họ tên: Đinh Văn Quy
Ngày sinh: 09/09/1987
Thẻ căn cước: 037******075
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005258 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
NIB-00005258 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
120689 Họ tên: Lê Huy Nam
Ngày sinh: 01/10/1988
CMND: 164***595
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005257 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) II 16/04/2024
NIB-00005257 Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) II 25/05/2023
120690 Họ tên: Trịnh Xuân Hòa
Ngày sinh: 11/02/1983
Thẻ căn cước: 001******213
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005256 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
NIB-00005256 Quản lý dự án (công trình Dân dụng và công nghiệp) III 16/04/2024
120691 Họ tên: Phạm Minh Tuân
Ngày sinh: 16/06/1984
Thẻ căn cước: 037******111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005255 Quản lý dự án II 16/04/2024
NIB-00005255 Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 16/04/2024
120692 Họ tên: Phan Hùng Cường
Ngày sinh: 20/05/1979
Hộ chiếu: 037*******639
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005254 Quản lý dự án III 09/10/2023
120693 Họ tên: Trịnh Thị Hương Sen
Ngày sinh: 31/03/1982
Thẻ căn cước: 037******564
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIB-00005253 Quản lý dự án II 16/04/2024
NIB-00005253 Quản lý dự án III 09/10/2023
120694 Họ tên: Trần Ngọc Minh
Ngày sinh: 19/12/1982
CMND: 162***966
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00005243 Thiết kế hệ thống điện công trình NN&PTNT III 31/05/2027
120695 Họ tên: Phạm Tuấn Ngọc
Ngày sinh: 26/06/1990
CMND: 162***751
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NAD-00005219 Thiết kế hệ thống điện công trình NN&PTNT III 31/05/2027
120696 Họ tên: Trương Thị Nhàn
Ngày sinh: 18/04/1973
Thẻ căn cước: 001******562
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi (Công trình Thủy lợi)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005216 Định giá xây dựng I 14/09/2023
HCM-00005216 Thiết kế kết cấu công trình thủy lợi II 05/07/2022
120697 Họ tên: Phan Lâm Nhật Nam
Ngày sinh: 06/07/1987
CMND: 023***665
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - Kiến trúc Thạc sỹ - Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00005215 Thiết kế Kiến trúc công trình III 05/07/2022
120698 Họ tên: Nguyễn Hữu Trí
Ngày sinh: 06/04/1991
CMND: 215***547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00005214 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ III 05/07/2022
120699 Họ tên: Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 02/08/1989
Thẻ căn cước: 068******058
Trình độ chuyên môn: kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00005213 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước) II 23/12/2024
BXD-00005213 Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 04/06/2025
120700 Họ tên: Nguyễn Hoàng Hà
Ngày sinh: 27/07/1989
CMND: 341***065
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng đường sắt - Metro)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00005212 Thiết kế xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
BXD-00005212 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 06/10/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn