Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
129921 Họ tên: Trần Văn Hiền
Ngày sinh: 06/02/1974
CMND: 023***434
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000306 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 11/02/2027
129922 Họ tên: Đinh Phương Vũ
Ngày sinh: 28/08/1979
Thẻ căn cước: 072******537
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000305 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 11/02/2027
129923 Họ tên: Nguyễn Hữu Tình
Ngày sinh: 21/02/1976
CMND: 221***404
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000304 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
BXD-00000304 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129924 Họ tên: Phạm Việt Khánh
Ngày sinh: 01/03/1985
CMND: 311***437
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000303 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
BXD-00000303 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129925 Họ tên: Nguyễn Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 12/04/1979
CMND: 024***396
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000301 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế hệ thống điện - cơ điện công trình xây dựng I 04/05/2027
BXD-00000301 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế hệ thống điện - cơ điện công trình xây dựng I 04/05/2027
129926 Họ tên: Bùi Diệp Bình
Ngày sinh: 31/01/1973
Thẻ căn cước: 079******984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000300 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
BXD-00000300 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129927 Họ tên: Lê Đức Tuân
Ngày sinh: 12/02/1985
CMND: 212***159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư (Ngành: Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000299 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
BXD-00000299 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129928 Họ tên: Nguyễn Minh Hiệp
Ngày sinh: 17/10/1977
CMND: 025***372
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00000298 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 11/06/2026
BXD-00000298 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
129929 Họ tên: Nguyễn Thanh Long
Ngày sinh: 27/02/1978
CMND: 025***389
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000297 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
BXD-00000297 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình công trình xây dựng I 04/05/2027
129930 Họ tên: Phan Hữu Diễn
Ngày sinh: 20/10/1983
CMND: 026***314
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng đường bộ (Ngành: Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000296 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
BXD-00000296 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
129931 Họ tên: Trần Mỹ Thanh
Ngày sinh: 19/07/1982
CMND: 025***557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000295 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
BXD-00000295 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129932 Họ tên: Nguyễn Hồng Thanh
Ngày sinh: 18/06/1983
CMND: 280***787
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000294 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 09/07/2024
BXD-00000294 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp I 16/10/2024
129933 Họ tên: Mai Tuấn Anh
Ngày sinh: 04/05/1986
Thẻ căn cước: 040******314
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000293 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 04/05/2027
BXD-00000293 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình giao thông cầu, đường bộ I 04/05/2027
129934 Họ tên: Lê Thọ Thanh
Ngày sinh: 06/05/1982
CMND: 023***293
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00000292 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 10/12/2025
BAL-00000292 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình công trình II 10/12/2025
129935 Họ tên: Võ Anh Thảo
Ngày sinh: 25/03/1976
CMND: 311***826
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Ngành:Kỹ thuật công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000289 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước - Thoát nước) I 04/05/2027
BXD-00000289 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình công trình xây dựng I 04/05/2027
129936 Họ tên: Nguyễn Đình Hưng
Ngày sinh: 02/06/1982
CMND: 211***414
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000285 - Thiết kế cơ - điện công trình I 15/03/2024
129937 Họ tên: Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 01/09/1977
CMND: 024***362
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ- Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000281 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng I 28/08/2023
BXD-00000281 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 08/07/2027
129938 Họ tên: Phạm Nam Quảng
Ngày sinh: 10/11/1975
CMND: 201***418
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư - ngành kiến trúc công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000279 - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp I 28/05/2024
129939 Họ tên: Nguyễn Sơn Hà
Ngày sinh: 18/02/1983
CMND: 301***313
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000277 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 06/05/2027
129940 Họ tên: Trần Minh Hải
Ngày sinh: 02/09/1981
CMND: 023***852
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000276 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 11/02/2027
BXD-00000276 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng I 06/05/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn