Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Trần Xuân Nhàn
Ngày sinh: 05/03/1977
CMND: 241864495
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130833 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 20/01/2027
122 Họ tên: Hồ Sơn Tùng
Ngày sinh: 27/06/1991
CMND: 215136165
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130832 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
123 Họ tên: Lê Hữu Lộc
Ngày sinh: 01/05/1992
CMND: 341644138
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130831 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
124 Họ tên: Nguyễn Nho Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 21/10/1979
CMND: 201699443
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130830 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
125 Họ tên: Lê Văn Thành
Ngày sinh: 12/06/1975
CMND: 201789358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130829 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
126 Họ tên: Lê Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 17/05/1992
CMND: 201626159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130828 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
127 Họ tên: Đỗ Thanh Bình
Ngày sinh: 20/10/1992
CMND: 191747684
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130827 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
128 Họ tên: Đỗ Tuấn Anh
Ngày sinh: 25/12/1992
CMND: 273507306
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130826 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
129 Họ tên: Đoàn Văn Chỉnh
Ngày sinh: 27/03/1986
CMND: 221145432
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130825 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
130 Họ tên: Nguyễn Văn Bằng
Ngày sinh: 21/05/1990
Thẻ căn cước: 034090001631
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130824 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
131 Họ tên: Võ Đặng Nam
Ngày sinh: 20/05/1991
CMND: 233122645
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130823 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
132 Họ tên: Lê Văn Bảo Nguyên
Ngày sinh: 09/04/1993
CMND: 201626674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130822 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
HTV-00130822 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
133 Họ tên: Cao Ngọc Huy
Ngày sinh: 10/06/1993
CMND: 212272851
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130821 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
HTV-00130821 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
134 Họ tên: Nguyễn Văn Vân
Ngày sinh: 10/10/1980
CMND: 205458113
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130820 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 20/01/2027
HTV-00130820 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
135 Họ tên: Dương Công Lưu
Ngày sinh: 02/04/1992
Thẻ căn cước: 044092000494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130819 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 20/01/2027
HTV-00130819 Thiết kế kết cấu công trình II 20/01/2027
136 Họ tên: Nguyễn Khoa Huân
Ngày sinh: 05/01/1993
CMND: 205604508
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130818 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 20/01/2027
HTV-00130818 Thiết kế kết cấu công trình III 20/01/2027
137 Họ tên: Lương Trọng Tín
Ngày sinh: 11/03/1990
CMND: 201575628
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130817 Định giá xây dựng III 20/01/2027
138 Họ tên: Trần Văn Duẫn
Ngày sinh: 01/07/1981
Thẻ căn cước: 044081003568
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng thủy lợi - thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130816 Định giá xây dựng III 20/01/2027
139 Họ tên: Nguyễn Trung Kiên
Ngày sinh: 14/09/1992
CMND: 205546767
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130815 Thiết kế cơ - điện công trình II 20/01/2027
140 Họ tên: Nguyễn Thị Thấm
Ngày sinh: 21/08/1993
CMND: 151918431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00130814 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước - thoát nước; chất thải rắn II 20/01/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn