Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Kiều Xuân Lộc
Ngày sinh: 09/04/1985
Thẻ căn cước: 079******565
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184319 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
122 Họ tên: Nguyễn Hoài Phương
Ngày sinh: 16/06/1976
Thẻ căn cước: 056******718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184318 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
123 Họ tên: Lê Trung Trường Vy
Ngày sinh: 01/11/1992
Thẻ căn cước: 072******273
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng - ngành cảng và công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184317 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
124 Họ tên: Nguyễn Hoàng Y
Ngày sinh: 19/07/1992
Thẻ căn cước: 087******027
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184316 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
125 Họ tên: Hoàng Văn Lai
Ngày sinh: 10/10/1988
Thẻ căn cước: 077******411
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184315 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
126 Họ tên: Nguyễn Duy Phương
Ngày sinh: 21/10/1985
Thẻ căn cước: 080******198
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184314 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
127 Họ tên: Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 20/06/1987
Thẻ căn cước: 087******861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184313 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
128 Họ tên: Nguyễn Hữu Lực
Ngày sinh: 14/03/1971
Thẻ căn cước: 030******901
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184312 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
129 Họ tên: Phạm Văn Đảm
Ngày sinh: 05/05/1984
Thẻ căn cước: 037******111
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184311 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
130 Họ tên: Nguyễn Trọng Quý
Ngày sinh: 01/07/1986
Thẻ căn cước: 040******724
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184310 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
131 Họ tên: Trương Ngọc Thảo
Ngày sinh: 01/01/1981
Thẻ căn cước: 056******882
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu, đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184309 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
BXD-00184309 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông I 20/02/2029
132 Họ tên: Nguyễn Công Thuận
Ngày sinh: 26/10/1983
Thẻ căn cước: 080******648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184308 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
133 Họ tên: Nguyễn Xuân Viên
Ngày sinh: 03/06/1985
Thẻ căn cước: 051******018
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184307 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
134 Họ tên: Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 05/06/1985
Thẻ căn cước: 080******864
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184306 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 20/02/2029
135 Họ tên: Nguyễn Đình Đông Phong
Ngày sinh: 13/11/1984
Thẻ căn cước: 056******622
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật nhiệt, điện lạnh
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184305 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
136 Họ tên: Bùi Thế Cường
Ngày sinh: 11/01/1987
Thẻ căn cước: 064******486
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184304 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
137 Họ tên: Lương Tấn Hội
Ngày sinh: 25/10/1979
Thẻ căn cước: 054******893
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184303 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
138 Họ tên: Lưu Hoàng Dũng
Ngày sinh: 29/11/1965
Thẻ căn cước: 079******799
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184302 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 20/02/2029
139 Họ tên: Lê Minh Hải
Ngày sinh: 31/12/1977
Thẻ căn cước: 080******349
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184301 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
140 Họ tên: Trần Công Hòa
Ngày sinh: 24/11/1979
Thẻ căn cước: 049******267
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00184300 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn