Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Đàm Văn Quán
Ngày sinh: 20/05/1978
CMND: 080464305
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121016 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN II 19/07/2026
CAB-00121016 Giám sát công tác xây dựng công trìnhgiao thông III 19/07/2026
122 Họ tên: Bế Nhật Huỳnh
Ngày sinh: 23/10/1982
CMND: 080406513
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121015 Thiết kế kết cấu công trình II 19/07/2026
CAB-00121015 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN II 19/07/2026
123 Họ tên: Nguyễn Văn Nhượng
Ngày sinh: 02/01/1972
CMND: 080402300
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121014 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
124 Họ tên: Nông Hùng Cường
Ngày sinh: 18/09/1992
CMND: 080539619
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121013 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00121013 Định giá xây dựng III 19/07/2026
125 Họ tên: Lục Thanh Hải
Ngày sinh: 07/03/1989
CMND: 080469583
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121012 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
CAB-00121012 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 19/07/2026
126 Họ tên: Sầm Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25/02/1987
CMND: 080444551
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121011 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
CAB-00121011 Định giá xây dựng III 19/07/2026
127 Họ tên: Triệu Tiến Thành
Ngày sinh: 27/04/1989
CMND: 080490547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121010 Thiết kế kết cấu công trình III 19/07/2026
CAB-00121010 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
128 Họ tên: Bế Nhật Hảo
Ngày sinh: 27/02/1986
CMND: 080429440
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121009 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 19/07/2026
129 Họ tên: Hoàng Thị Triệu
Ngày sinh: 16/08/1992
CMND: 085002684
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121008 Định giá xây dựng III 19/07/2026
130 Họ tên: Ma Đàm Lưu
Ngày sinh: 27/02/1991
CMND: 080490103
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121007 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
131 Họ tên: Tô Thị Dung
Ngày sinh: 15/03/1984
CMND: 112505880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121006 Thiết kế kết cấu công trình III 19/07/2026
CAB-00121006 Định giá xây dựng III 19/07/2026
132 Họ tên: Phạm Đình Trọng
Ngày sinh: 16/04/1986
Thẻ căn cước: 037086003467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121005 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
133 Họ tên: Nông Anh Hoàng
Ngày sinh: 13/10/1995
CMND: 085039449
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121004 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường) III 19/07/2026
CAB-00121004 Khảo sát địa hình III 19/07/2026
134 Họ tên: Nguyễn Vương Quyền
Ngày sinh: 02/11/1988
CMND: 063248444
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121003 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
CAB-00121003 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
135 Họ tên: Công Văn Thạch
Ngày sinh: 24/07/1989
CMND: 080498257
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121002 Giám sát công tác xây dựng công trìnhnông nghiệp và PTNT (thủy lợi) III 19/07/2026
CAB-00121002 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
136 Họ tên: Quách Chí Dũng
Ngày sinh: 08/10/1995
CMND: 164570142
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121001 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 19/07/2026
CAB-00121001 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III 19/07/2026
137 Họ tên: Nông Trần Thành
Ngày sinh: 22/04/1991
CMND: 080573815
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00121000 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN và Hạ tầng kỹ thuật III 19/07/2026
138 Họ tên: Ngô Quang Khánh
Ngày sinh: 06/06/1981
CMND: 080477673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120999 Định giá xây dựng III 19/07/2026
139 Họ tên: Đoàn Thị Trang
Ngày sinh: 12/03/1992
CMND: 085019281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120998 Giám sát công tác xây dựng công trình DD&CN III 19/07/2026
CAB-00120998 Quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN III 19/07/2026
140 Họ tên: Toán Thị Lưu
Ngày sinh: 12/10/1992
CMND: 080565920
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CAB-00120997 Giám sát công tác xây dựng công trìnhDD&CN III 19/07/2026
CAB-00120997 Quản lý dự án ĐTXD công trình DD&CN III 19/07/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn