Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Nguyễn Nhật Nam
Ngày sinh: 16/07/1994
CMND: 184105652
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116837 Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 15/03/2026
122 Họ tên: Võ Văn Lực
Ngày sinh: 16/12/1982
CMND: 281239529
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng cầu đường bộ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116836 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) III 15/03/2026
123 Họ tên: Bùi Quang Sang
Ngày sinh: 10/06/1995
CMND: 216326007
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116835 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Cầu - Đường bộ) III 15/03/2026
124 Họ tên: Hà Phong Phú
Ngày sinh: 02/10/1989
CMND: 280921718
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116834 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
BDG-00116834 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
125 Họ tên: Phạm Thùy Trang
Ngày sinh: 01/06/1996
CMND: 281105560
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116833 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
BDG-00116833 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
126 Họ tên: Nguyễn Minh Phúc
Ngày sinh: 26/09/1995
CMND: 281081141
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116832 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
BDG-00116832 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
127 Họ tên: Nguyễn Mậu Trung
Ngày sinh: 18/08/1987
Thẻ căn cước: 049087000100
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116831 Thiết kế Cơ - Điện công trình III 15/03/2026
BDG-00116831 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 15/03/2026
128 Họ tên: Lê Văn Vương
Ngày sinh: 08/01/1983
CMND: 240731923
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116830 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 15/03/2026
BDG-00116830 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 15/03/2026
129 Họ tên: Nguyễn Thế Anh
Ngày sinh: 22/09/1986
CMND: 281271743
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116829 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 15/03/2026
130 Họ tên: Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 08/10/1992
CMND: 250796493
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116828 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 15/03/2026
131 Họ tên: Nguyễn Nhật Khoa
Ngày sinh: 20/04/1992
CMND: 280982902
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116827 Thiết kế quy hoạch xây dựng III 15/03/2026
132 Họ tên: Lê Quang Hiền
Ngày sinh: 20/09/1985
CMND: 211852479
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116826 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 15/03/2026
133 Họ tên: Nguyễn Tùng Vũ
Ngày sinh: 06/01/1981
CMND: 272575019
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116825 Định giá xây dựng III 15/03/2026
134 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 21/02/1990
Thẻ căn cước: 077090002806
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116824 Định giá xây dựng III 15/03/2026
135 Họ tên: Nguyễn Hoài Minh
Ngày sinh: 13/02/1976
CMND: 271242375
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116823 Định giá xây dựng III 15/03/2026
136 Họ tên: Phạm Hồng Thống
Ngày sinh: 10/02/1984
CMND: 271570968
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116822 Định giá xây dựng III 15/03/2026
137 Họ tên: Lưu Văn Phúc
Ngày sinh: 05/12/1983
CMND: 233061705
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116821 Định giá xây dựng III 15/03/2026
138 Họ tên: Lê Ngọc Quang Minh
Ngày sinh: 06/10/1983
CMND: 271459385
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116820 Định giá xây dựng III 15/03/2026
139 Họ tên: Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 19/09/1986
CMND: 271760106
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116819 Định giá xây dựng III 15/03/2026
140 Họ tên: Trần Khánh Vũ
Ngày sinh: 24/04/1981
CMND: 271971382
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00116818 Định giá xây dựng III 15/03/2026
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn