Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Nguyễn Duy Tùng
Ngày sinh: 28/06/1983
CMND: 211824040
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145111 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 22/04/2027
CTN-00145111 Quản lý dự án II 22/04/2027
122 Họ tên: Ngô Đăng Sự
Ngày sinh: 16/05/1992
Thẻ căn cước: 052092013784
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145110 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
123 Họ tên: Lý Thành Vinh
Ngày sinh: 05/01/1988
CMND: 241038183
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145109 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
124 Họ tên: Lê Hữu Hoàng
Ngày sinh: 22/06/1992
CMND: 250901670
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145108 Quản lý dự án II 22/04/2027
125 Họ tên: Lâm Sĩ Thắng
Ngày sinh: 10/08/1993
CMND: 264379851
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145107 Khảo sát địa hình III 22/04/2027
126 Họ tên: Nguyễn Văn Hải
Ngày sinh: 18/10/1989
CMND: 186609641
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145106 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
127 Họ tên: Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 15/10/1988
CMND: 285200898
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Vật liệu xây dựng)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145105 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
128 Họ tên: Nguyễn Công Đoàn
Ngày sinh: 17/11/1990
Thẻ căn cước: 052090014099
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145104 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
129 Họ tên: Võ Thành Minh
Ngày sinh: 17/11/1980
CMND: 024624762
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145103 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
CTN-00145103 Quản lý dự án II 22/04/2027
130 Họ tên: Nguyễn Văn Hiệu
Ngày sinh: 02/02/1996
CMND: 212480938
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145102 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/04/2027
131 Họ tên: Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 20/03/1983
Thẻ căn cước: 017083000967
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145101 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 22/04/2027
132 Họ tên: Hồ Phi Hải
Ngày sinh: 15/09/1993
CMND: 272375224
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145100 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
CTN-00145100 Quản lý dự án II 22/04/2027
133 Họ tên: Hồ Lê Hiển
Ngày sinh: 16/08/1995
CMND: 221390184
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145099 Khảo sát địa hình III 22/04/2027
134 Họ tên: Hoàng Thế Dương
Ngày sinh: 27/07/1986
Thẻ căn cước: 026086008554
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145098 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
CTN-00145098 Quản lý dự án II 22/04/2027
135 Họ tên: Đinh Huy Hoàng
Ngày sinh: 13/11/1983
Thẻ căn cước: 038083007161
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng (Xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145097 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
136 Họ tên: Đặng Trần Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 25/04/1980
Thẻ căn cước: 052080015324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145096 Quản lý dự án II 22/04/2027
CTN-00145096 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
137 Họ tên: Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 09/04/1995
CMND: 221371130
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145095 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/04/2027
138 Họ tên: Trần Minh Luân
Ngày sinh: 03/08/1988
Thẻ căn cước: 092088000950
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145094 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
139 Họ tên: Trần Hoàng Phi
Ngày sinh: 02/10/1995
CMND: 231057863
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145093 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 22/04/2027
140 Họ tên: Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 29/05/1992
Thẻ căn cước: 086092010892
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng - công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
CTN-00145092 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn