Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Nguyễn Thu Cúc
Ngày sinh: 17/12/1985
CMND: 197169230
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094416 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 02/07/2025
QTR-00094416 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
122 Họ tên: Lê Công Hoàng
Ngày sinh: 03/05/1978
CMND: 197061211
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094415 Thiết kế kiến trúc công trình II 02/07/2025
QTR-00094415 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 02/07/2025
123 Họ tên: Trần Đức Hoài
Ngày sinh: 28/08/1979
CMND: 197110635
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094414 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp II 02/07/2025
124 Họ tên: Võ Từ Hải
Ngày sinh: 17/07/1982
CMND: 197112598
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường - Cao đẳng xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094413 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
QTR-00094413 Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ III 02/07/2025
125 Họ tên: Nguyễn Đức Nghiêm
Ngày sinh: 16/02/1989
CMND: 197205976
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094412 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
126 Họ tên: Nguyễn Xuân Kỳ
Ngày sinh: 28/01/1989
CMND: 197209016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094411 Định giá xây dựng III 02/07/2025
127 Họ tên: Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 29/10/1989
CMND: 197231572
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094410 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
128 Họ tên: Võ Thành Trung
Ngày sinh: 18/07/1978
CMND: 197019405
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094409 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
129 Họ tên: Phan Thanh Nam
Ngày sinh: 12/04/1991
CMND: 197229410
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094408 Thiết kế kiến trúc công trình III 02/07/2025
QTR-00094408 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp III 02/07/2025
130 Họ tên: Hoàng Đình Vũ
Ngày sinh: 10/12/1985
CMND: 197123919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094407 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
131 Họ tên: Trần Văn Tiên
Ngày sinh: 26/10/1989
CMND: 194415295
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094406 Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp II 02/07/2025
132 Họ tên: Dương Vương Tuấn
Ngày sinh: 07/02/1986
Thẻ căn cước: 030086000019
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094405 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 02/07/2025
133 Họ tên: Nguyễn Đức Trí
Ngày sinh: 25/01/1957
CMND: 197129499
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất - Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094404 Khảo sát địa chất công trình II 02/07/2025
QTR-00094404 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
134 Họ tên: Phan Trọng Nhân
Ngày sinh: 10/10/1984
CMND: 197166119
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QTR-00094403 Thiết kế kiến trúc công trình III 02/07/2025
135 Họ tên: Huỳnh Tuấn Vinh
Ngày sinh: 16/10/1991
CMND: 334495357
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094237 Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
LOA-00094237 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
136 Họ tên: Phạm Công Đoàn
Ngày sinh: 26/01/1985
CMND: 301133049
Trình độ chuyên môn: KS trắc địa bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094233 Khảo sát địa hình II 02/07/2025
137 Họ tên: Trang Hải lý
Ngày sinh: 06/05/1983
CMND: 301103139
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094232 Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
138 Họ tên: Dương Chiếu Minh
Ngày sinh: 10/01/1983
CMND: 301069093
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094231 Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
139 Họ tên: Bùi Tấn Phương
Ngày sinh: 09/08/1978
CMND: 300876688
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094230 Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp II 02/07/2025
140 Họ tên: Nguyễn Đăng Duy
Ngày sinh: 26/04/1994
CMND: 301370538
Trình độ chuyên môn: KSXD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
LOA-00094229 Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
LOA-00094229 Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp III 02/07/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn