Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Đặng Vũ Hiệp
Ngày sinh: 13/11/1980
CMND: 025258518
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083437 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình II 14/01/2025
122 Họ tên: Trần Trung Dũng
Ngày sinh: 24/02/1986
CMND: 225258997
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083436 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
123 Họ tên: Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 15/10/1985
Thẻ căn cước: 044085000283
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083435 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 14/01/2025
BDG-00083435 Thiết kế xây dựng công trình công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước) II 14/01/2025
124 Họ tên: Trịnh Ngọc Quân
Ngày sinh: 23/07/1986
Thẻ căn cước: 001086007769
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083434 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
125 Họ tên: Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 04/03/1983
CMND: 186059200
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu – Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083433 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II 14/01/2025
BDG-00083433 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
126 Họ tên: Nguyễn Hữu Thuần
Ngày sinh: 10/05/1990
CMND: 186889196
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083432 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
127 Họ tên: Chế Quang Tiện
Ngày sinh: 20/06/1987
CMND: 271772854
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083431 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 14/01/2025
128 Họ tên: Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh: 17/07/1987
CMND: 211866831
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083430 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát nước) III 14/01/2025
129 Họ tên: Nguyễn Văn Bắc
Ngày sinh: 16/12/1986
CMND: 026069946
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083429 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
BDG-00083429 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
130 Họ tên: Đỗ Văn Hiệu
Ngày sinh: 17/05/1989
CMND: 221224797
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083428 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
131 Họ tên: Kim Đức Ngọc
Ngày sinh: 16/12/1989
CMND: 012652485
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật điện chuyên ngành Hệ thông điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083427 Thiết kế Điện - Cơ điện công trình II 14/01/2025
BDG-00083427 Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình III 14/01/2025
132 Họ tên: Cao Trọng Bình
Ngày sinh: 19/02/1992
CMND: 341610009
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083426 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
133 Họ tên: Nguyễn Hoàng Lộc
Ngày sinh: 05/07/1989
Thẻ căn cước: 054089000046
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083425 Thiết kế Kiến trúc công trình II 14/01/2025
134 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hiển
Ngày sinh: 04/04/1984
CMND: 261005143
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083424 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
BDG-00083424 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
135 Họ tên: Trần Văn Chí
Ngày sinh: 02/12/1989
CMND: 215125885
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083423 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
136 Họ tên: Phạm Quang Minh
Ngày sinh: 13/06/1981
Thẻ căn cước: 075081000141
Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083422 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
BDG-00083422 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
137 Họ tên: Nguyễn Kiến Tri
Ngày sinh: 05/05/1981
CMND: 211686772
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083421 Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp II 14/01/2025
138 Họ tên: Hồ Kim Cường
Ngày sinh: 01/10/1991
CMND: 187010666
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083420 Thiết kế Kiến trúc công trình III 14/01/2025
BDG-00083420 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp III 14/01/2025
139 Họ tên: Nguyễn Văn Lung
Ngày sinh: 26/06/1976
CMND: 024950431
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083419 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
140 Họ tên: Phan Văn Quang
Ngày sinh: 15/01/1988
CMND: 215097875
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BDG-00083418 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III 14/01/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn