Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Hà Thị Minh Hải
Ngày sinh: 22/05/1993
CMND: 183844321
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086684 Định giá xây dựng III 20/03/2025
DON-00086684 Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT: Thủy lợi III 20/03/2025
122 Họ tên: Bùi Vĩnh Nhật
Ngày sinh: 20/12/1984
CMND: 272648582
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086683 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 20/03/2025
DON-00086683 Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) II 20/03/2025
123 Họ tên: Vũ Ngọc Khanh
Ngày sinh: 19/09/1983
CMND: 272945408
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (xây dựng cầu đường)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086682 Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) III 20/03/2025
DON-00086682 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 20/03/2025
124 Họ tên: Phạm Ngọc Tú
Ngày sinh: 29/07/1979
CMND: 025054597
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086681 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) III 20/03/2025
125 Họ tên: Đặng Quốc Việt
Ngày sinh: 03/06/1984
CMND: 025386438
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086680 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) III 20/03/2025
126 Họ tên: Đặng Thành Long
Ngày sinh: 25/01/1966
CMND: 270688303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DON-00086679 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, cầu đường bộ) III 20/03/2025
127 Họ tên: Lê Hoàng Quốc
Ngày sinh: 18/01/1987
CMND: 205222454
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QUN-00086563 Khảo sát Địa hình III 17/03/2025
QUN-00086563 Thiết kế Công trình Giao thông III 17/03/2025
128 Họ tên: Hoàng Anh Thanh
Ngày sinh: 05/08/1982
Thẻ căn cước: 079082006970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086518 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
129 Họ tên: Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 04/02/1984
CMND: 151369208
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086517 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
130 Họ tên: Trịnh Văn Hiếu
Ngày sinh: 26/08/1986
Thẻ căn cước: 036086011809
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086516 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
131 Họ tên: Mai Bình Thường
Ngày sinh: 22/08/1982
Thẻ căn cước: 034082001281
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thiết bị điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086515 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
132 Họ tên: Phạm Văn Đại
Ngày sinh: 21/07/1986
Thẻ căn cước: 036086006678
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086514 Giám công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
133 Họ tên: Trần Tuấn Đạt
Ngày sinh: 17/02/1992
CMND: 331719739
Trình độ chuyên môn: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086513 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
134 Họ tên: Nguyễn Bá Tâm
Ngày sinh: 27/09/1986
CMND: 172150468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086512 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 23/03/2025
135 Họ tên: Lê Văn Tài
Ngày sinh: 21/01/1990
CMND: 162888494
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình biển
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086511 Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 23/03/2025
HNT-00086511 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/03/2025
136 Họ tên: Đào Xuân Quý
Ngày sinh: 23/04/1994
Thẻ căn cước: 036094005673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086510 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
137 Họ tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 28/07/1992
CMND: 272143424
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086509 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
138 Họ tên: Lê Kim Lĩnh
Ngày sinh: 10/02/1993
Hộ chiếu: C2477362
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086508 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 23/03/2025
139 Họ tên: Dương Thanh Vĩ
Ngày sinh: 17/06/1984
CMND: 025901917
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086507 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
140 Họ tên: Phạm Cao Tân
Ngày sinh: 08/09/1985
CMND: 271699364
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00086506 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 23/03/2025
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn