Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
121 Họ tên: Phạm Văn Bình
Ngày sinh: 18/06/1995
Thẻ căn cước: 034******390
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174615 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
122 Họ tên: Hoàng Trần Vũ
Ngày sinh: 03/09/1990
Thẻ căn cước: 008******319
Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174614 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
123 Họ tên: Vi Đức Thọ
Ngày sinh: 10/05/1967
Thẻ căn cước: 025******741
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174613 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án Dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
PHT-00174613 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án giao thông III 25/09/2028
124 Họ tên: Đỗ Hoàng Giang
Ngày sinh: 07/08/1976
Thẻ căn cước: 001******365
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174611 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế công trình NN&PTNT (thủy lợi) II 25/09/2028
125 Họ tên: Hoàng Minh Hiểu
Ngày sinh: 28/12/1997
Thẻ căn cước: 025******060
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174610 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN III 25/09/2028
PHT-00174610 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
126 Họ tên: Dương Công Minh
Ngày sinh: 06/01/1996
Thẻ căn cước: 025******777
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174609 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ III 25/09/2028
PHT-00174609 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
127 Họ tên: Vi Ngọc Thám
Ngày sinh: 31/05/1990
Thẻ căn cước: 025******359
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174608 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
128 Họ tên: Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 19/08/1978
Thẻ căn cước: 025******880
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174606 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
PHT-00174606 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
129 Họ tên: Nguyễn Quang Viện
Ngày sinh: 03/06/1987
Thẻ căn cước: 025******143
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174605 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
130 Họ tên: Hà Tiến Ngọc
Ngày sinh: 23/06/1982
Thẻ căn cước: 025******986
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174604 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
131 Họ tên: Hà Anh Dũng
Ngày sinh: 01/09/1989
Thẻ căn cước: 025******062
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174603 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) III 25/09/2028
PHT-00174603 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cấp thoát nước công trình III 25/09/2028
132 Họ tên: Trần Thị Nhiệm
Ngày sinh: 02/03/1985
Thẻ căn cước: 038******281
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174602 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình II 25/09/2028
133 Họ tên: Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 12/03/1979
Thẻ căn cước: 040******089
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật giao thông vận tải
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174601 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 25/09/2028
PHT-00174601 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
134 Họ tên: Nguyễn Long Hưng
Ngày sinh: 15/12/1976
Thẻ căn cước: 001******944
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chính
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174600 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình II 25/09/2028
135 Họ tên: Đỗ Văn Thành
Ngày sinh: 01/01/1974
Thẻ căn cước: 036******006
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174599 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình công trình III 25/09/2028
PHT-00174599 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 25/09/2028
136 Họ tên: Nguyễn Quang Huy
Ngày sinh: 02/11/1973
Thẻ căn cước: 025******606
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174598 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông III 25/09/2028
137 Họ tên: Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 12/06/1990
Thẻ căn cước: 025******771
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư quy hoạch vùng và đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174597 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 25/09/2028
138 Họ tên: Trần Văn Dương
Ngày sinh: 22/12/1990
Thẻ căn cước: 025******972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174596 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật III 25/09/2028
139 Họ tên: Hoàng Dương Chiến
Ngày sinh: 21/08/1966
Thẻ căn cước: 025******016
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174593 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án Dân dụng và công nghiệp III 25/09/2028
140 Họ tên: Phạm Kim Thắng
Ngày sinh: 01/03/1978
Thẻ căn cước: 025******216
Trình độ chuyên môn: Trung cấp công trình cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
PHT-00174592 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Công trình Giao thông đường bộ III 25/09/2028
PHT-00174592 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Công trình Giao thông đường bộ III 25/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn