Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
140421 Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày sinh: 13/10/1988
CMND: 183***086
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002878 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
140422 Họ tên: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 02/09/1984
Thẻ căn cước: 001******674
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002876 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 31/05/2027
BXD-00002876 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 31/05/2027
140423 Họ tên: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 03/11/1983
CMND: 321***270
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng- Xây Dựng dân dụng và công nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00002875 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp II 20/07/2025
140424 Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 17/07/1981
CMND: 182***814
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00002874 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình đường dây và trạm biến áp II 24/05/2027
140425 Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 07/07/1977
CMND: 023***089
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư (Kiến trúc công trình)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00002872 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng II 20/05/2027
140426 Họ tên: Lê Văn Đức
Ngày sinh: 01/10/1982
Thẻ căn cước: 001******976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002870 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình III 31/10/2027
SOL-00002870 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 31/10/2027
140427 Họ tên: Hoàng Văn Thuộc
Ngày sinh: 15/06/1982
CMND: 051***116
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Hệ thống điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002869 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III 26/07/2027
140428 Họ tên: Nguyễn Thanh Hường
Ngày sinh: 24/09/1967
CMND: 145***979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện năng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00002868 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/10/2026
HNT-00002868 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình II 05/10/2026
140429 Họ tên: Đặng Quốc Hưng
Ngày sinh: 01/11/1977
CMND: 013***425
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00002867 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 16/11/2026
HNT-00002867 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 16/11/2026
140430 Họ tên: Nguyễn Tất Giang
Ngày sinh: 17/12/1983
Thẻ căn cước: 001******773
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00002866 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 05/10/2026
HNT-00002866 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 05/10/2026
140431 Họ tên: Lê Phi Hùng
Ngày sinh: 18/06/1978
CMND: 013***546
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00002865 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp nước - thoát nước; xử lý chất thải rắn II 05/10/2026
HNT-00002865 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 05/10/2026
140432 Họ tên: Phạm Văn Thuần
Ngày sinh: 01/09/1982
CMND: 013***965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002864 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp - thoát nước công trình I 09/07/2024
HNT-00002864 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước) II 11/03/2027
140433 Họ tên: Trần Ngọc Tú
Ngày sinh: 02/09/1979
Thẻ căn cước: 025******300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ môi trường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00002863 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 14/12/2026
HNT-00002863 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp - thoát nước II 14/12/2026
140434 Họ tên: Nguyễn Minh Trung
Ngày sinh: 15/08/1980
CMND: 151***373
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002862 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (đạt giám sát công trình dân dụng hạng II, HTKT hạng III) II 31/10/2027
SOL-00002862 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT (thủy lợi đê điều) III 31/10/2027
140435 Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày sinh: 20/07/1970
CMND: 050***649
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002860 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng II 26/07/2027
140436 Họ tên: Hoàng Nam Hà
Ngày sinh: 22/12/1974
CMND: 050***468
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002859 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông II 26/07/2027
SOL-00002859 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (Đạt giám sát công trình dân dụng hạng II, HTKT hạng III) II 31/10/2027
140437 Họ tên: Trương Ngọc Quân
Ngày sinh: 20/09/1986
CMND: 135***720
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình; Bằng nghề: Sửa chữa điện xí nghiệp và dân dụng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002858 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình công trình III 28/12/2026
SOL-00002858 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình III 31/10/2027
140438 Họ tên: Nguyễn Đức Long
Ngày sinh: 14/10/1982
CMND: 050***907
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002856 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình III 31/10/2027
140439 Họ tên: Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 23/05/1982
CMND: 162***340
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002855 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 05/01/2028
SOL-00002855 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (Đạt Quản lý dự án công trình Dân dụng, HTKT) II 05/01/2028
140440 Họ tên: Nguyễn Tiến Mạnh
Ngày sinh: 13/08/1985
CMND: 112***673
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
SOL-00002854 Khảo sát xây dựng - Khảo sát Địa hình III 31/10/2027
SOL-00002854 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 31/10/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn