Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
145601 Họ tên: Nguyễn Hoàng Giang
Ngày sinh: 06/02/1984
CMND: 321***633
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001606 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: CT thoát nước III 30/03/2025
BET-00001606 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông II 30/03/2025
145602 Họ tên: Trần Thanh Trung
Ngày sinh: 04/03/1977
CMND: 320***582
Trình độ chuyên môn: - Kỹ sư xây dựng -Kỹ thuật công trình - Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001605 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 04/06/2025
BXD-00001605 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 08/07/2027
145603 Họ tên: Nguyễn Văn Nam
Ngày sinh: 20/10/1987
CMND: 321***981
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001604 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 10/06/2027
BET-00001604 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II 10/06/2027
145604 Họ tên: Phan Thành Công
Ngày sinh: 20/04/1962
CMND: 320***363
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001603 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dung II 29/03/2027
BET-00001603 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 29/03/2027
145605 Họ tên: Lý Nguyễn Minh Tiến
Ngày sinh: 08/12/1985
CMND: 321***581
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật trắc địa và bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001602 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 10/06/2027
145606 Họ tên: Nguyễn Trần Minh
Ngày sinh: 29/04/1989
CMND: 321***837
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001601 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình, địa chất công trình II 10/06/2027
145607 Họ tên: Nguyễn Anh Duy
Ngày sinh: 01/02/1989
CMND: 321***265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001600 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 10/06/2027
145608 Họ tên: Phạm Thanh Tuấn
Ngày sinh: 26/02/1988
CMND: 321***623
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BET-00001599 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 10/06/2027
145609 Họ tên: Lê Phi Dũng
Ngày sinh: 04/05/1989
CMND: 241***991
Trình độ chuyên môn: Đại học - Quy hoạch đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
DAN-00001597 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng II 22/12/2027
145610 Họ tên: Ngô Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 19/09/1991
CMND: 351***887
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001594 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 09/09/2027
ANG-00001594 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 09/09/2027
145611 Họ tên: Lê Trọng Vinh
Ngày sinh: 10/03/1988
CMND: 351***574
Trình độ chuyên môn: Trung học Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001593 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 16/03/2028
145612 Họ tên: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày sinh: 23/09/1991
CMND: 362***274
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001592 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 10/03/2025
ANG-00001592 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 05/08/2027
145613 Họ tên: Phan Lê Trị Thạnh
Ngày sinh: 15/07/1983
CMND: 352***899
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001591 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 10/06/2027
ANG-00001591 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II 10/06/2027
145614 Họ tên: Nguyễn Phúc Thọ
Ngày sinh: 31/10/1973
CMND: 351***171
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001590 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 13/07/2027
ANG-00001590 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng II 13/07/2027
145615 Họ tên: Nguyễn Văn Trương Kiệt
Ngày sinh: 11/02/1971
CMND: 351***978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001589 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ I 14/12/2026
ANG-00001589 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 29/03/2027
145616 Họ tên: Nguyễn Phước Đoàn
Ngày sinh: 14/11/1976
CMND: 352***282
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00001588 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp I 16/10/2024
145617 Họ tên: Nguyễn Thanh Sang
Ngày sinh: 05/09/1987
Thẻ căn cước: 089******569
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001587 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 18/05/2027
ANG-00001587 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 18/05/2027
145618 Họ tên: Đoàn Văn Nở
Ngày sinh: 26/10/1983
CMND: 351***867
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001586 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (đường bộ) II 29/04/2027
ANG-00001586 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu) III 29/04/2027
145619 Họ tên: Nguyễn Phú Hưng
Ngày sinh: 01/01/1991
CMND: 352***175
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001585 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 26/07/2027
ANG-00001585 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 26/07/2027
145620 Họ tên: Lâm Thái Toàn
Ngày sinh: 15/07/1991
CMND: 352***159
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
ANG-00001584 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng; HTKT; Giao thông III 03/02/2026
ANG-00001584 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 07/09/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn