Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
151001 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 06/10/1978
CMND: 192***441
Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAT-00003011 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 30/09/2027
HAT-00003011 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất II 30/09/2027
151002 Họ tên: Tôn Thất Quang Minh
Ngày sinh: 21/05/1985
CMND: 191***104
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00003009 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án công trình Dân dụng II 06/07/2027
TTH-00003009 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án công trình HTKT III 06/07/2027
151003 Họ tên: Trần Đình Nghĩa
Ngày sinh: 09/09/1983
CMND: 191***497
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00003008 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng II 29/11/2027
TTH-00003008 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án công trình đường bộ; HTKT cấp, thoát nước II 29/11/2027
151004 Họ tên: Phạm Quốc Hưng
Ngày sinh: 16/06/1973
CMND: 191***345
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
TTH-00003007 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Quản lý dự án công trình giao thông II 06/07/2027
TTH-00003007 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II 06/07/2027
151005 Họ tên: Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 02/06/1979
CMND: 225***489
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003006 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng I 08/07/2027
151006 Họ tên: Bùi Mạnh Cường
Ngày sinh: 22/11/1983
CMND: 225***593
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003005 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
BXD-00003005 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/07/2027
151007 Họ tên: Võ Xuân Hải
Ngày sinh: 12/01/1978
CMND: 225***557
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, điện tử
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003004 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
BXD-00003004 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/07/2027
151008 Họ tên: Nguyễn Quang Minh
Ngày sinh: 20/04/1979
CMND: 225***648
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003003 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
BXD-00003003 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 08/07/2027
151009 Họ tên: Huỳnh Văn Thương
Ngày sinh: 16/01/1978
CMND: 320***953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chất - Dầu khí
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003001 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình I 08/07/2027
151010 Họ tên: Trương Song Hiếu
Ngày sinh: 01/06/1981
CMND: 025***491
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00003000 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình I 08/07/2027
151011 Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 15/11/1978
CMND: 225***324
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002999 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
BXD-00002999 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 20/02/2029
151012 Họ tên: Nguyễn Văn Nhất
Ngày sinh: 03/05/1976
CMND: 225***816
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002998 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
BXD-00002998 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 15/11/2028
151013 Họ tên: Thiều Cư
Ngày sinh: 10/03/1964
CMND: 220***706
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghệ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002997 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình I 08/07/2027
BXD-00002997 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 08/07/2027
151014 Họ tên: Nguyễn Tường Tuấn
Ngày sinh: 04/04/1975
CMND: 225***602
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002996 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
151015 Họ tên: Nguyễn Tiên
Ngày sinh: 10/08/1972
CMND: 225***300
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002995 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
151016 Họ tên: Ngô Thanh Tiến
Ngày sinh: 20/09/1983
CMND: 221***543
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002994 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế điện - cơ điện công trình I 08/07/2027
BXD-00002994 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình I 27/12/2028
151017 Họ tên: Mai Xuân Hoài
Ngày sinh: 09/04/1964
CMND: 220***539
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002993 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình I 08/07/2027
BXD-00002993 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình I 08/07/2027
151018 Họ tên: Lương Công Nhân
Ngày sinh: 19/06/1964
CMND: 220***275
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002992 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
151019 Họ tên: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 18/02/1964
CMND: 220***315
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002990 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cơ - điện công trình I 08/07/2027
151020 Họ tên: Trang Cao Tuyên
Ngày sinh: 14/10/1979
CMND: 331***964
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00002988 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình I 08/07/2027
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn