Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
152581 Họ tên: Phạm Việt Chung
Ngày sinh: 02/10/1982
Thẻ căn cước: 033******226
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình – địa kỹ thuật
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000816 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình I 10/10/2027
152582 Họ tên: Trần Tiến Tuấn
Ngày sinh: 02/08/1976
CMND: 111***830
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000814 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ I 06/05/2027
152583 Họ tên: Bùi Văn Giang
Ngày sinh: 14/11/1975
CMND: 011***984
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
QNI-00000813 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 22/04/2026
BXD-00000813 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ I 11/02/2027
152584 Họ tên: Vũ Hồng Sơn
Ngày sinh: 01/06/1986
Thẻ căn cước: 031******044
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00000810 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 03/04/2028
152585 Họ tên: Đổng Văn Lộc
Ngày sinh: 11/11/1979
CMND: 264***136
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000808 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 24/06/2027
NIT-00000808 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông đường bộ II 24/06/2027
152586 Họ tên: Nguyễn Hoàng Dung
Ngày sinh: 11/02/1975
CMND: 264***254
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000807 Khảo sát xây dựng - Địa hình II 18/09/2025
152587 Họ tên: Châu Văn Giáo
Ngày sinh: 27/10/1985
CMND: 264***744
Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây dựng Dân dụng & công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HNT-00000804 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật II 16/09/2024
HNT-00000804 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 15/08/2024
152588 Họ tên: Nguyễn Phi Sơn
Ngày sinh: 12/12/1987
Thẻ căn cước: 058******133
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000802 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 05/09/2027
152589 Họ tên: Phan Châu Trinh
Ngày sinh: 06/12/1980
Thẻ căn cước: 058******129
Trình độ chuyên môn: Trung cấp XD
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000801 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III 25/04/2028
152590 Họ tên: Hồ Quang Minh
Ngày sinh: 21/02/1976
CMND: 264***861
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000799 Giám sát thi công xây dựng công trình - Nông nghiệp và phát triển nông thôn II 12/11/2026
152591 Họ tên: Phan Thành
Ngày sinh: 14/08/1976
CMND: 264***021
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000797 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giao thông đường bộ II 12/11/2026
152592 Họ tên: Hoàng Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 11/08/1979
CMND: 264***071
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy nông-Cải tạo đất
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000795 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giao thông đường bộ II 12/11/2026
152593 Họ tên: Nguyễn Thái Vũ
Ngày sinh: 18/12/1981
CMND: 264***084
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000794 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giao thông đường bộ II 12/11/2026
152594 Họ tên: Dương Tấn Luyện
Ngày sinh: 19/02/1977
CMND: 264***512
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000793 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giao thông đường bộ II 12/11/2026
152595 Họ tên: Phạm Ngọc Thảo
Ngày sinh: 07/07/1977
Thẻ căn cước: 058******892
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000791 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế Quy hoạch xây dựng III 20/04/2027
NIT-00000791 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 20/04/2027
152596 Họ tên: Nguyễn Ngọc Hùng
Ngày sinh: 30/03/1984
CMND: 264***868
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BXD-00000790 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật I 06/10/2025
152597 Họ tên: Nguyễn Bá Chính
Ngày sinh: 03/03/1974
CMND: 264***716
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật, ks thủy lợi,
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000789 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi II 17/05/2024
NIT-00000789 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi II 17/05/2024
152598 Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 16/01/1974
CMND: 264***666
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
THX-00000787 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 05/07/2026
THX-00000787 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông II 05/07/2026
152599 Họ tên: Nguyễn Quốc Trường
Ngày sinh: 08/08/1983
Thẻ căn cước: 058******265
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
NIT-00000786 Giám sát thi công xây dựng công trình - Dân dụng và công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giao thông III 12/11/2026
NIT-00000786 Khảo sát xây dựng - Địa hình III 12/11/2026
152600 Họ tên: Nguyễn Việt Thu
Ngày sinh: 29/01/1978
CMND: 023***919
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HCM-00000782 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp II 10/03/2028
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn