Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00001581
Địa chỉ trụ sở chính: Số 272/15A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  |  Tỉnh: Bộ Xây dựng
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN DUY CHƯƠNG  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0308311230
Ngày cấp: 25/04/2009 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (trừ năng lượng, hóa chất, dầu khí) I 25/05/2027
2 BXD-00001581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) II 25/05/2022
3 BXD-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) I 25/05/2022
4 BXD-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II 25/05/2022
5 BXD-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý CTR) II 25/05/2022
6 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 25/05/2022
7 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II 25/05/2022
8 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý CTR) II 25/05/2022
9 BXD-00001581 Lập quy hoạch xây dựng III 25/05/2022
10 BXD-00001581 Khảo sát xây dựng Địa hình, địa chất công trình II 25/05/2027
11 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp (Trừ Năng lượng, Hóa chất, Dầu khí) II 25/05/2027
12 BXD-00001581 Thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) III 25/05/2027
13 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng (kiến trúc; kết cấu; cơ - điện; cấp - thoát nước) công trình
Công nghiệp
II 30/11/2030
14 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
(cầu)
III 30/11/2030
15 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 30/11/2030
16 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi)
III 30/11/2030
17 HCM-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp II 30/11/2030
18 HCM-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
(cầu)
III 30/11/2030
19 HCM-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
III 30/11/2030
20 HCM-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(thủy lợi)
III 30/11/2030
21 BXD-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (nhẹ) I 23/03/2032
22 BXD-00001581 Giám sát công tác xây dựng công trình Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp (trừ năng lượng, hóa chất, dầu khí) I 23/03/2032
23 HCM-00001581 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình II 30/05/2032
24 HCM-00001581 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa chất công trình II 30/05/2032
25 HCM-00001581 Lập quy hoạch xây dựng - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng III 30/05/2032
26 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
(trừ công trình xử lý CTR)
II 30/05/2032
27 HCM-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
(đường bộ)
II 30/05/2032
28 HCM-00001581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 30/05/2032
29 HCM-00001581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ II 30/05/2032
30 HCM-00001581 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 30/05/2032
31 HCM-00001581 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp III 30/05/2032
32 HCM-00001581 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng III 30/05/2032
33 HCM-00001581 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Nhà công nghiệp III 30/05/2032
34 HCM-00001581 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
(trừ công trình xử lý CTR)
II 30/05/2032
35 HCM-00001581 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
II 30/05/2032
36 HCM-00001581 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật
(trừ công trình xử lý CTR)
II 30/05/2032
37 HCM-00001581 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình giao thông
(đường bộ)
II 30/05/2032
38 HAN-00001581 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình III 22/06/2032
39 HAN-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT III 22/06/2032
40 HAN-00001581 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp II 22/06/2032
41 HAN-00001581 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch XD II 22/06/2032
42 HAN-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN & PTNT III 22/06/2032
43 BXD-00001581 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ I 08/06/2032
44 BXD-00001581 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nhà công nghiệp I 08/06/2032
45 BXD-00001581 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp I 08/06/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn