Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bến Tre
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00001585
Địa chỉ trụ sở chính: Số 50, Nguyễn Trung trực, phường An Hội, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  |  Tỉnh: Bến Tre
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Ngọc Vinh  |  Chức vụ: Tổng Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1300107997
Ngày cấp: 01/01/0001 | Cơ quan cấp: 16/4/2007
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BET-00001585 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình II 26/03/2030
2 BET-00001585 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình II 26/03/2030
3 BET-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công trình dân dụng II 26/03/2030
4 BET-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công trình công nghiệp II 26/03/2030
5 BET-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công trình giao thông II 26/03/2030
6 BET-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công trình Hạ tầng kỹ thuật II 26/03/2030
7 BET-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công trình NN và PTNT II 26/03/2030
8 BET-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình dân dụng II 26/03/2030
9 BET-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông II 26/03/2030
10 BET-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng kỹ thuật II 26/03/2030
11 BET-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình NN và PTNT II 26/03/2030
12 BET-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình công nghiệp III 26/03/2030
13 BET-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Công trình dân dụng II 26/03/2030
14 BET-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Công trình công nghiệp II 26/03/2030
15 BET-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Công trình giao thông II 26/03/2030
16 BET-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Công trình Hạ tầng kỹ thuật II 26/03/2030
17 BET-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Công trình NN và PTNT II 26/03/2030
18 BXD-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng I 07/04/2030
19 BXD-00001585 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) I 07/04/2030
20 BXD-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng I 15/06/2031
21 BXD-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 15/06/2031
22 BXD-00001585 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng I 01/06/2031
23 BXD-00001585 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng I 01/06/2031
24 BXD-00001585 Khảo sát xây dựng Địa hình I 24/08/2031
25 BXD-00001585 Khảo sát xây dựng Địa chất công trình I 24/08/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn