Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Thương mại Luận Thành
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00018220
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  |  Tỉnh: Ninh Bình
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Ngô Văn Luận  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2700343729
Ngày cấp: 08/08/2007 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 13/03/2029
2 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi
NN
III 13/03/2029
3 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/03/2029
4 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 03/03/2030
5 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi
NN
III 03/03/2030
6 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 03/03/2030
7 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 03/03/2030
8 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 03/03/2030
9 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 21/02/2030
10 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi
NN
III 21/02/2030
11 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 21/02/2030
12 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/02/2030
13 NIB-00018220 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 21/02/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn