Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG AMG HÀ NỘI
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00019300
Địa chỉ trụ sở chính: D22 - TT18 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Minh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0106842870
Ngày cấp: 08/05/2015 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng II 26/07/2029
2 HAN-00019300 Lập quy hoạch xây dựng Lập quy hoạch xây dựng III 26/07/2029
3 HAN-00019300 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất, địa hình III 26/07/2029
4 HAN-00019300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 26/07/2029
5 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ II 10/12/2029
6 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 10/12/2029
7 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 10/12/2029
8 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ III 10/12/2029
9 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp Nhẹ II 06/02/2030
10 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 06/02/2030
11 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 06/02/2030
12 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp Nhẹ III 06/02/2030
13 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng II 20/04/2030
14 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ II 20/04/2030
15 HAN-00019300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng II 12/06/2030
16 HAN-00019300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ III 12/06/2030
17 HAN-00019300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 12/06/2030
18 HAN-00019300 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông Cầu, đường bộ III 12/06/2030
19 HAN-00019300 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 12/06/2030
20 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật II 12/06/2030
21 HAN-00019300 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 12/06/2030
22 HAN-00019300 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
II 13/12/2032
23 HAN-00019300 Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật II 13/12/2032
24 HAN-00019300 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
III 13/12/2032
25 HAN-00019300 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Đường dây & TBA
III 13/12/2032
26 HAN-00019300 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 13/12/2032
27 HAN-00019300 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình II 13/12/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn