Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH tư vấn XD Việt Cát
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00001564
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  |  Tỉnh: Đắk Nông
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Đào Ngọc Sang  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6400324539
Ngày cấp: 06/05/2015 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 DAN-00001564 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 30/10/2030
2 DAN-00001564 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu đường bộ
III 30/10/2030
3 DAN-00001564 Thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 30/10/2030
4 DAN-00001564 Thi công xây dựng công trình công nghiệp III 30/10/2030
5 DAN-00001564 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 30/10/2030
6 DAN-00001564 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 30/10/2030
7 DAN-00001564 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu đường bộ
III 30/10/2030
8 DAN-00001564 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp III 30/10/2030
9 DAN-00001564 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 30/10/2030
10 DAN-00001564 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 30/10/2030
11 DAN-00001564 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu đường bộ
III 30/10/2030
12 DAN-00001564 Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi III 30/10/2030
13 DAN-00001564 Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp III 30/10/2030
14 DAN-00001564 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 30/10/2030
15 DAN-00001564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 30/10/2030
16 DAN-00001564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông III 30/10/2030
17 DAN-00001564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi III 30/10/2030
18 DAN-00001564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công nghiệp III 30/10/2030
19 DAN-00001564 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 30/10/2030
20 DAN-00001564 Khảo sát xây dựng Địa hình III 30/10/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn