Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HIỆP TIẾN
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00032295
Địa chỉ trụ sở chính: Đường An Dương Vương, Khu vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Thanh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 6300235469
Ngày cấp: 11/12/2013 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Hậu Giang
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00032295 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (điện) công trình
Dân dụng
III 30/10/2029
2 HCM-00032295 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng (điện) công trình
Công nghiệp
III 30/10/2029
3 HCM-00032295 Thi công xây dựng công trình - Thi công xây dựng (lắp đặt thiết bị điện) công trình
Dân dụng
III 30/10/2029
4 HCM-00032295 Thi công xây dựng công trình - Thi công xây dựng (lắp đặt thiết bị điện) công trình
Công nghiệp
III 30/10/2029
5 HCM-00032295 Thi công xây dựng công trình - Thi công xây dựng (lắp đặt thiết bị điện) công trình Hạ tầng kỹ thuật
(chiếu sáng công cộng)
III 30/10/2029
6 HAN-00032295 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 24/12/2029
7 HAN-00032295 Thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III 24/12/2029
8 HAN-00032295 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 24/12/2029
9 HAN-00032295 Thi công xây dựng công trình NN & PTNT Thủy lợi III 24/12/2029
10 HAN-00032295 Giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT Thủy lợi III 24/12/2029
11 HAN-00032295 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ III
12 HAN-00032295 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III
13 HAN-00032295 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ III
14 HAN-00032295 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông Cầu, đường bộ III
15 HAN-00032295 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn