Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Toàn Thắng
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00032961
Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu  |  Tỉnh: Bạc Liêu
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Thúy An  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1900652987
Ngày cấp: 30/05/2019 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
2 BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
3 BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
4 BAL-00032961 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
cấp, thoát nước
III 12/11/2029
5 BAL-00032961 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
6 BAL-00032961 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
7 BAL-00032961 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
8 BAL-00032961 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
cấp, thoát nước
III 12/11/2029
9 BAL-00032961 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình III 12/11/2029
10 BAL-00032961 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 12/11/2029
11 BAL-00032961 Thi công xây dựng công trình Giao thông
cầu, đường bộ
III 12/11/2029
12 BAL-00032961 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủy lợi
III 12/11/2029
13 BAL-00032961 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
cấp, thoát nước
III 12/11/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn