Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ và xây lắp Thái Sơn
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00035697
Địa chỉ trụ sở chính: Số 97 đường Thành Thái, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  |  Tỉnh: Quảng Ngãi
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Thái Thành Danh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4300769932
Ngày cấp: 21/12/2015 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QNG-00035697 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Kết cấu dạng cột, trụ, tháp; cống cáp, hào, tuy nen) III 14/01/2030
2 QNG-00035697 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Kết cấu dạng cột, trụ, tháp; cống cáp, hào, tuy nen) III 14/01/2030
3 QNG-00035697 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 14/01/2030
4 QNG-00035697 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (vỏ bao che) III 14/01/2030
5 QNG-00035697 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (Kết cấu dạng cột, trụ, tháp; cống cáp, hào, tuy nen) III 14/01/2030
6 QNG-00035697 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 14/01/2030
7 QNG-00035697 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (vỏ bao che) III 14/01/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn