Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HANKOOK TOWER CRANE
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00036323
Địa chỉ trụ sở chính: Đường 25B, KCN Nhơn trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  |  Tỉnh: Hải Phòng
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Kwon Young Shin  |  Chức vụ: Tổng giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3600899539
Ngày cấp: 26/06/2007 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình III 14/02/2030
2 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 14/02/2030
3 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình công nghiệp
nhẹ
III 14/02/2030
4 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình III 14/02/2030
5 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế cấp - thoát nước công trình III 14/02/2030
6 HAP-00036323 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng. II 14/02/2030
7 HAP-00036323 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhẹ). III 14/02/2030
8 HAP-00036323 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình dân dụng. II 14/02/2030
9 HAP-00036323 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhẹ). III 14/02/2030
10 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình II 13/03/2030
11 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng II 13/03/2030
12 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình công nghiệp
nhẹ
II 13/03/2030
13 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ - điện công trình II 13/03/2030
14 HAP-00036323 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Thiết kế, thẩm tra thiết kế cấp - thoát nước công trình II 13/03/2030
15 HAP-00036323 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhẹ). II 13/03/2030
16 HAP-00036323 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình công nghiệp (nhẹ). II 13/03/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn