Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ÂN THI
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00036443
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  |  Tỉnh: Hưng Yên
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1936/QĐ-UBND
Ngày cấp: | Cơ quan cấp:
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HUY-00036443 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Dân dụng III 14/02/2030
2 HUY-00036443 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp III 14/02/2030
3 HUY-00036443 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông
Đường bộ
III 14/02/2030
4 HUY-00036443 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật III 14/02/2030
5 HUY-00036443 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn III 14/02/2030
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn