Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Bảo Minh
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00055293
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 8, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An  |  Tỉnh: Nghệ An
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Phương  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2901912848
Ngày cấp: 13/12/2017 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 NGA-00055293 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 04/06/2031
2 NGA-00055293 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình III 04/06/2031
3 NGA-00055293 Lập quy hoạch xây dựng III 04/06/2031
4 NGA-00055293 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 04/06/2031
5 NGA-00055293 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 04/06/2031
6 NGA-00055293 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 04/06/2031
7 NGA-00055293 Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 04/06/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn