Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cảnh Quang
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00056549
Địa chỉ trụ sở chính: Nhà ông Nguyễn Văn Cảnh, xóm 3, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An  |  Tỉnh: Nghệ An
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2902072158
Ngày cấp: 10/11/2020 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 NGA-00056549 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
2 NGA-00056549 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhà công nghiệp
III 21/07/2031
3 NGA-00056549 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/07/2031
4 NGA-00056549 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ xử lý chất thải rắn
III 21/07/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn