Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: Công ty TNHH công trình 8
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00056559
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Green View 1, khối 3, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  |  Tỉnh: Nghệ An
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Vân  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 2902105212
Ngày cấp: 09/06/2021 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 NGA-00056559 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III 21/07/2031
2 NGA-00056559 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa chất công trình III 21/07/2031
3 NGA-00056559 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
4 NGA-00056559 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Công nghiệp
Nhà công nghiệp
III 21/07/2031
5 NGA-00056559 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/07/2031
6 NGA-00056559 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 21/07/2031
7 NGA-00056559 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ xử lý chất thải rắn
III 21/07/2031
8 NGA-00056559 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
9 NGA-00056559 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhà công nghiệp
III 21/07/2031
10 NGA-00056559 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/07/2031
11 NGA-00056559 Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 21/07/2031
12 NGA-00056559 Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ xử lý chất thải rắn
III 21/07/2031
13 NGA-00056559 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 21/07/2031
14 NGA-00056559 Thi công xây dựng công trình Công nghiệp
Nhà công nghiệp
III 21/07/2031
15 NGA-00056559 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 21/07/2031
16 NGA-00056559 Thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT
Thủy lợi
III 21/07/2031
17 NGA-00056559 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Trừ xử lý chất thải rắn
III 21/07/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn