Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VẠN AN
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00057316
Địa chỉ trụ sở chính: Khối phố Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  |  Tỉnh: Quảng Nam
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Yến  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4001223140
Ngày cấp: 11/01/2021 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 QUN-00057316 Khảo sát xây dựng địa hình III 30/08/2031
2 QUN-00057316 Giám sát thi công xây dựng công trình HTKT
thoát nước
III 30/08/2031
3 QUN-00057316 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu đường bộ
III 30/08/2031
4 QUN-00057316 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 30/08/2031
5 QUN-00057316 Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp III 30/08/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn