Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC KHOÁNG SẢN TÂY NINH
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00057940
Địa chỉ trụ sở chính: số 33B hẻm 42, đường Cách mạng tháng tám, khu phố 3, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Hồ Trọng Hiếu  |  Chức vụ: Giám Đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 3901295001
Ngày cấp: 13/02/2020 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00057940 Khảo sát xây dựng Khảo sát XD/Địa hình III 11/10/2031
2 HAN-00057940 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN & PTNT III 11/10/2031
3 HAN-00057940 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 11/10/2031
4 HAN-00057940 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 11/10/2031
5 HAN-00057940 Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng III 11/10/2031
6 HAN-00057940 Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 11/10/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn