Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH LIN HUI
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00057954
Địa chỉ trụ sở chính: thôn Tam Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Dương Như Sen  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0601195392
Ngày cấp: 12/03/2020 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00057954 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 11/10/2031
2 HAN-00057954 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 11/10/2031
3 HAN-00057954 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, Đường bộ
III 11/10/2031
4 HAN-00057954 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 11/10/2031
5 HAN-00057954 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình III 11/10/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn