Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VIỆT CƯỜNG BA VÌ
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00059313
Địa chỉ trụ sở chính: thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Đại  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0109774001
Ngày cấp: 12/10/2021 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00059313 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 26/11/2031
2 HAN-00059313 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 26/11/2031
3 HAN-00059313 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 26/11/2031
4 HAN-00059313 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 26/11/2031
5 HAN-00059313 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 26/11/2031
6 HAN-00059313 Thi công xây dựng công trình NN & PTNT III 26/11/2031
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn