Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐINH THIÊN LONG
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060662
Địa chỉ trụ sở chính: Số 166/24A, Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Đinh Thiên Long  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 1301112887
Ngày cấp: 15/12/2021 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00060662 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 13/01/2032
2 HCM-00060662 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2032
3 HCM-00060662 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2032
4 HCM-00060662 Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2032
5 HCM-00060662 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2032
6 HCM-00060662 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 13/01/2032
7 HCM-00060662 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 13/01/2032
8 HCM-00060662 Giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2032
9 HCM-00060662 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng III 13/01/2032
10 HCM-00060662 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình hạ tầng kỹ thuật III 13/01/2032
11 HCM-00060662 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng II 10/06/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn