Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN ĐIỆP
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060804
Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang  |  Tỉnh: Hà Giang
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: NGÔ THỊ LOAN  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 5000829903
Ngày cấp: 11/05/2018 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 18/01/2032
2 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, đê điều) III 18/01/2032
3 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2032
4 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng III 18/01/2032
5 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Nhà công nghiệp III 18/01/2032
6 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 18/01/2032
7 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: NNPTNT (thủy lợi, đê điều) III 18/01/2032
8 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật III 18/01/2032
9 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 02/03/2032
10 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, đê điều) III 02/03/2032
11 HAG-00060804 Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật III 02/03/2032
12 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Dân dụng III 02/03/2032
13 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Nhà công nghiệp III 02/03/2032
14 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Giao thông (cầu, đường bộ) III 02/03/2032
15 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: NNPTNT (thủy lợi, đê điều) III 02/03/2032
16 HAG-00060804 Thi công xây dựng công trình Thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật III 02/03/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn