Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRƯỜNG HẢI NĐ
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060895
Địa chỉ trụ sở chính: số 87 đường Ngô Quý Duật, phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Trần Thanh Luân  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 0600429577
Ngày cấp: 07/04/2008 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00060895 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
II 19/01/2032
2 HAN-00060895 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu
III 19/01/2032
3 HAN-00060895 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
4 HAN-00060895 Thi công xây dựng công trình Nhà công nghiệp III 19/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn