Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM ĐẠI VIỆT
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00060906
Địa chỉ trụ sở chính: quốc lộ 1A, thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam  |  Tỉnh: Hà Nội
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Sơn Hùng  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4500649551
Ngày cấp: 01/06/2021 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HAN-00060906 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
2 HAN-00060906 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông
Đường bộ
III 19/01/2032
3 HAN-00060906 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật III 19/01/2032
4 HAN-00060906 Thi công xây dựng công trình Dân dụng III 19/01/2032
5 HAN-00060906 Thi công xây dựng công trình Giao thông
Cầu, đường bộ
III 19/01/2032
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn